Impozitul pe Venit

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Venit.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: D. D. Saguna

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

IMPOZITUL PE VENIT

1.Trasaturi caracteristice

Impozitele pe venit au aparut pe acea treapta de dezvoltare a societatii in care veniturile diferitelor clase si paturi sociale erau suficient de diferentiate.Prin introducerea acestor impozite s-a marit simtitor numarul contribuabililor care nu au prioritati producatoare de venituri,dar care realizeaza venituri din munca,indeosebi sub forma salariului.1

Impozitul pe venit (Income Tax) a fost introdus pentru prima data in Marea Britanie,spre sfarsitul secolului al XVIII-lea;dupa o scurta perioasa de existenta,acest impozit a fost abolit,pentru ca sa fie reintrodus in anul 1924.Ulterior,au adoptat impozitul pe venit in sarcina persoanelor fizice si S.U.A,Japonia,Germania,Franta.Olanda,Belgia etc.2

La inceput,impozitele pe venit erau stabilite in cote extreme de reduse si se percepeau de la un numar restrans de persoane.Cu vremea insa,cotele impozitelor au suferit majorari repetate,iar numarul persoanelor impuse a crescut in mod sistematic.

Practica a consacrat impozite pe venit distincte pentru persoanele fizice si,respectiv, pentru cele juridice.3

2.Platitorii

Subiecte ale impozitului pe venit reglementat de Ordonanta Guvernului nr.7/2001 sunt urmatoarele categorii de contribuabili,persoane fizice rezidente:4

a) persoana fizica romana fara domiciliu in Romania,pentru veniturile obtinute atat in Romania,cat si in strainatate;

b) persoana fizica romana fara domiciliu in Romania,pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni,incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat;

c) persoana fizica straina ,pentru veniturile obtinute din Romania prin intermediul unei baze fixe situate pe teritoriul Romaniei sau intr-o perioada ce depaseste in total 183 de zile in orice perioada de 12 luni,incepand sau sfarsind in anul calendaristic vizat.

Sunt ,de asemenea,contribuabili persoanele fizice romane fara domiciliu in Romania si cele straine,care realizeaza venituri din Romania in alte conditii decate cele mentionate la litera b) si c) si potrivit conventiilor de evitare a dublei impuneri,dupa caz .5

3.Perioada impozabila si cotele de impunere

Perioada impozabila este anul fiscal care corespunde anului calendaristic;venitul realizat pe o fractiune de an se considera venit anual impozabil.

Baremul anul pentru calcului impozitului pe venitul anual global impozabil se stabileste prin ordin al ministrului finantelor publice,pe baza baremului anual respectiv lunar pentru paltile anticipate cu titlu de impozit,corectat cu variatia ratei inflatiei realizate fata de cea prognozata pe perioada impozabila..6

4.Plata impozitului

Contribuabilii care realizeaza venituri din activitati independente si din cedarea folosintei bunurilor sunt obligate sa efectueze in cursul anului plati anticipate cu titlu de impozit,in baza deciziei de impunere emise de organul fiscal competent,exceptandu-se cazul retinerilor la sursa.1

Platile anticipate se stabilesc de organul fiscal pe raza caruia se afla sursa de venit ,pe fiecare categorie de venit si loc de realizare,luandu-se ca baza de calcul venitul anual estimat sau venitul net realizat in anul precedent,dupa caz.La impunerile efectuate dupa expirarea termenelor de plata sumele datorate pentru trimestrele respective se stabilesc la nivelul trimestrului IV al anului precedent .Diferenta dintre impozitul anual calculat asupra venitului net realizat in anul precedent si suma reprezentand plati anticipate la nivelul trimestrului IV din anul anterior se repartizeaza pe termenele de plata urmatoare din cadrul anului fiscal.Pentru declaratiile de venit estimativ depuse in luna decembrie nu se mai stabilesc plati anticipate,venitul net aferent perioadei pana la sfarsitul anului urmand sa fie supus impozitarii finale.Platile anticipate pentru veniturile din cedarea folosintei bunurile se stabilesc de organul fiscal,pe baza chiriei sau a arendei din contractul incheiat intre parti.In cazul in care,potrivit clauzelor contractuale,chiria sau arenda reprezinta echivalentul in lei a unei valute,determinarea venitului anual estimat se efectueaza pe baza cursului de schimb al pietei valutare,comunicat de Banca Nationala a Romaniei,din ziua precedenta celei in care se efectueaza impunerea.2

Platile anticipate se efectueaza in 4 rate egale,pana la data de 15 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Organul fiscal are dreptul de a stabili din oficiu partile anticipate in urmatoarele cazuri:

a) contribuabilul nu a depus declaratie pe venit global pentru anul fiscal incheiat;

b) contribuabilul nu conduce o evidenta contabila sau datele din contabilitatea condusa nu sunt certe

c) contribuabilul nu a furnizat date referitoare la venitul estimat.

Diferentele de impozit ramase de achitat conform deciziei de impunere anuala,se platesc in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere,perioada pentru care nu se calculeaza si nu se datoreaza majorari de intarziere.3

In cazul in care din decizia de impunere rezulta diferente de impozit de restituit de la bugetul de stat,sumele platite in plus se compenseaza cu obligatii neachitate in termen,din anul fiscal current,iar diferenta se restituie in termen de cel mult 60 de zile de la data comunicarii deciziei de impunere.4

Definirea si Cuantificarea Riscului Rata de Dobanda. Studiu de Caz

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Venit.doc

Alte informatii

Impozitul pe venit