Impozitul pe Veniturile Obtinute din Romania de Nerezidenti

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Impozitul pe Veniturile Obtinute din Romania de Nerezidenti.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CODUL FISCAL AL ROMANIEI, LEGEA 571/2003 2
CAPITOLUL I Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 2
Contribuabili 2
Sfera de cuprindere a impozitului 2
Venituri impozabile obtinute din Romania 2
Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti 3
Scutiri de la impozitul prevazut in prezentul capitol 4
Coroborarea prevederilor Codului fiscal cu cele ale conventiilor de evitare a dublei impuneri 5
Declaratii anuale privind retinerea la sursa 6
Certificatele de atestare a impozitului platit de nerezidenti 6
Dispozitii tranzitorii 6
CAPITOLUL II Impozitul pe reprezentante 7
Contribuabili 7
Stabilirea impozitului 7
Plata impozitului si depunerea declaratiei fiscale 7
MODIFICARI ADUSE CODULUI FISCAL PRIN LEGEA NR. 343/17.07.2006 8
Capitolul I - Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti 9
Capitolul II -Impozitul pe reprezentante 13
DIRECTIVA nr. 90/434/ EEC 14
DIRECTIVA nr.90/435/EEC 15
Directiva 48/2003/CE (Impunerea economiilor) 16
Directiva 49/2004 17
Directiva Consiliului 77/799/EEC 17

Extras din document

CODUL FISCAL AL ROMANIEI, LEGEA 571/2003

CAPITOLUL I

Impozitul pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti

Contribuabili

Art. 113. - Nerezidentii care obtin venituri impozabile din Romania au obligatia de a plati impozit conform prezentului capitol si sunt denumiti in continuare contribuabili.

Sfera de cuprindere a impozitului

Art. 114. - Impozitul stabilit prin prezentul capitol, denumit in continuare impozit pe veniturile obtinute din Romania de nerezidenti, se aplica asupra veniturilor brute impozabile obtinute din Romania.

Venituri impozabile obtinute din Romania

Art. 115. - (1) Veniturile impozabile obtinute din Romania, indiferent daca veniturile sunt primite in Romania sau in strainatate, sunt:

a) dividende de la o persoana juridica romana;

b) dobanzi de la un rezident;

c) dobanzi de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca dobanda este o cheltuiala a sediului permanent;

d) redevente de la un rezident;

e) redevente de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca redeventa este o cheltuiala a sediului permanent;

f) comisioane de la un rezident;

g) comisioane de la un nerezident care are un sediu permanent in Romania, daca comisionul este o cheltuiala a sediului permanent;

h) venituri din activitati sportive si de divertisment desfasurate in Romania, indiferent daca veniturile sunt primite de catre persoanele care participa efectiv la asemenea activitati sau de catre alte persoane;

i) venituri din prestarea de servicii de management, de intermediere sau de consultanta din orice domeniu, daca aceste venituri sunt obtinute de la un rezident sau daca veniturile respective sunt cheltuieli ale unui sediu permanent in Romania;

j) venituri reprezentand remuneratii primite de nerezidenti ce au calitatea de administrator, fondator sau membru al consiliului de administratie al unei persoane juridice romane;

k) venituri din servicii prestate in Romania;

l) venituri din profesii independente desfasurate in Romania - doctor, avocat, inginer, dentist, arhitect, auditor si alte profesii similare -, in cazul cand sunt obtinute in alte conditii decat prin intermediul unui sediu permanent sau intr-o perioada sau in mai multe perioade care nu depasesc in total 183 de zile pe parcursul oricarui interval de 12 luni consecutive care se incheie in anul calendaristic vizat;

m) venituri din pensii primite de la bugetul asigurarilor sociale sau de la bugetul de stat, in masura in care pensia lunara depaseste plafonul prevazut de art. 73;

n) venituri din transportul international aerian, naval, feroviar sau rutier, ce se desfasoara intre Romania si un stat strain;

o) venituri din premii acordate la concursuri organizate in Romania;

p) venituri obtinute la jocurile de noroc practicate in Romania, de la fiecare joc de noroc, obtinute de la acelasi organizator intr-o singura zi de joc.

(2) Urmatoarele venituri impozabile obtinute din Romania nu sunt impozitate potrivit prezentului capitol si se impoziteaza conform titlurilor II sau III, dupa caz:

a) veniturile unui nerezident, care sunt atribuibile unui sediu permanent in Romania;

b) veniturile unei persoane juridice straine obtinute din proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana;

c) venituri ale unei persoane fizice nerezidente, obtinute dintr-o activitate dependenta desfasurata in Romania;

d) veniturile unei persoane fizice nerezidente obtinute din inchirierea sau alta forma de cedare a dreptului de folosinta a unei proprietati imobiliare situate in Romania sau din transferul titlurilor de participare detinute intr-o persoana juridica romana.

Retinerea impozitului din veniturile impozabile obtinute din Romania de nerezidenti

Art. 116. - (1) Impozitul datorat de nerezidenti pentru veniturile impozabile obtinute din Romania se calculeaza, se retine si se varsa la bugetul de stat de catre platitorii de venituri.

(2) Impozitul datorat se calculeaza prin aplicarea urmatoarelor cote asupra veniturilor brute:

a) 5% pentru veniturile din dobanzile la depozitele la termen, certificatele de depozit si alte instrumente de economisire la banci si alte institutii de credit

Fisiere in arhiva (1):

  • Impozitul pe Veniturile Obtinute din Romania de Nerezidenti.doc