Încetarea Căsătoriei

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3279
Mărime: 16.32KB (arhivat)
Publicat de: Petre Alexe
Puncte necesare: 0
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Teodor Bodoasca, Teodora Drachici

Cuprins

 1. CAPITOLUL I. Încetarea căsătoriei 3
 2. 1. Aspecte generale privind încetarea căsătoriei 3
 3. 2. Efectele încetării căsătoriei 3
 4. CAPITOLUL II. Cazuri de încetare a căsătoriei 4
 5. 1. Moartea unuia dintre soţi 4
 6. 2. Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi 6
 7. 3. Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort 7
 8. CAPITOLUL III. Împărţirea bunurilor comune şi analiza încetării căsătoriei 8
 9. 1. Împărţirea bunurilor comune la încetarea sau desfiinţarea căsătoriei 8
 10. 2. Analiza încetării căsătoriei 9
 11. BIBLIOGRAFIE 10

Extras din referat

CAPITOLUL I. Încetarea căsătoriei

1. Aspecte generale privind încetarea căsătoriei

Potrivit art.37, alin.1 Codul Familiei căsătoria încetează prin moartea unuia dintre soţi sau prin declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

Căsătoria poate înceta şi prin moartea ambilor soţi. Încetarea căsătoriei pune capăt căsătoriei, însă din motive obiective, neimputabile vreunuia dintre soţi, la fel ca şi în cazul căsătoriei putative, în care ambii soţi sunt de bună – credinţă.

Unanim se susţine în doctrină că încetarea căsătoriei intervine exclusiv din motive naturale şi obiective, neimputabile soţilor. În ceea ce ne priveşte, nu suntem atât de categorici, deoarece moartea, care este cauza încetării căsătoriei, poate fi naturală sau violentă. În ipoteza morţii morţii violente, în funcţie de împrejurări, aceasta poate fi imputabilă chiar soţului suprivieţuitor sau, după caz, soţului decedat.

La fel ca şi în cazul nulităţii, cauza încetării este ulterioară momentului încheierii căsătoriei, motiv pentru care aceasta produce efecte numai pentru viitor.

2. Efectele încetării căsătoriei

Încetarea căsătoriei se produce de drept şi are efecte doar pentru viitor. Acestea sunt următoarele :

a) Soţul supravieţuitor care, în timpul căsătoriei a purtat numele soţului decedat, poate să poarte acest nume şi după încetarea căsătoriei. De asemenea, s-a decis în practica judecătorească, că soţul supravieţuitor poate să poarte acest nume şi după recăsătorirea sa şi chiar împreună cu noul soţ.

b) Dacă soţul supravieţuitor nu împlinise 18 ani, îşi menţine capacitatea de exerciţiu dobândită prin căsătorie.

c) Comunitatea de bunuri încetează. Partea din bunurile comunecare se cuvenea soţului decedat formează masa succesorală împreună cu celelalte bunuri ce i-au aparţinut şi se va diferi moştenitorilor. Soţul supravieţuitor are chemare la moştenire conform prevederilor Legii nr.319/1944.

d) Ocrotirea părintească se exercită numai de către părintele rămas în viaţă, potrivit art.98, alin.2, Codul Familiei .

e) Obligaţia de întreţinere între soţi încetează.

f) Dreptul la moştenire al soţului supravieţuitor se naşte la moartea celuilalt soţ .

Capitolul II. Cazuri de încetare a căsătoriei

Din examinarea dispoziţiilor art.22 şi art.37, alin.1, Codul Familiei rezultă că există trei cazuri de încetare a căsătoriei şi anume:

1. Moartea unuia dintre soţi

2. Declararea judecătorească a morţii unuia dintre soţi.

3. Recăsătorirea soţului celui ce fusese declarat mort prin hotărâre judecătorească .

1. Moartea unuia dintre soţi

În ipoteza morţii unuia dintre soţi, deşi căsătoria încetează pentru viitor, unele efecte ale acesteia se păstrează, după cum urmează:

- copii concepuţi în timpul căsătoriei, dar născuţi după încetarea acesteia, sunt consideraţi copii din căsătorie cu condiţia ca naşterea să fi intervenit înainte de a trece mai mult de 300 de zile de la data morţii soţului, potrivit art.53, alin.2, Codul Familiei .

- soţul supravieţuitor care a luat prin căsătorie numele celuilalt soţ îl menţine şi după încetarea căsătoriei. Această soluţie era expres prevăzută de art.28 Codul Familiei. În redactarea avută până la 4 aprilie 1956, când a intervenit Legea nr.4 prin care s-a dat actuala formulare a art.28 din acelaşi cod .

Art.28, alin.1, Codul Familiei prevede că: „soţii sunt obligaţi să poarte în timpul căsătoriei numele comun declarat”.

Art.28, alin.2, Codul Familiei prevede că: „dacă soţii s-au învoit să poarte în timpul căsătoriei un nume comun şi l-au declarat la încheierea căsătoriei potrivit dispoziţiilor art.27 din codul de faţă, fiecare dintre soţi nu va putea cere schimbarea acestui nume, pe cale administrativă, decât cu consimţămantul celuilalt soţ”.

Preview document

Încetarea Căsătoriei - Pagina 1
Încetarea Căsătoriei - Pagina 2
Încetarea Căsătoriei - Pagina 3
Încetarea Căsătoriei - Pagina 4
Încetarea Căsătoriei - Pagina 5
Încetarea Căsătoriei - Pagina 6
Încetarea Căsătoriei - Pagina 7
Încetarea Căsătoriei - Pagina 8
Încetarea Căsătoriei - Pagina 9
Încetarea Căsătoriei - Pagina 10

Conținut arhivă zip

 • Incetarea Casatoriei.doc

Alții au mai descărcat și

Regimul matrimonial în dreptul românesc și în dreptul comparat

Introducere În lucrarea de faţă, ne-am propus să abordăm din punct de vedere legislativ, teoretic şi practic unele efecte patrimoniale pe care le...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Efectele încheierii căsătoriei

Introducere Căsătoria este uniunea liber consimţită dintre un bărbat şi o femeie, cu scopul întemeierii unei familii, care se încheie pe viaţă şi...

Încetarea căsătoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Familie și Căsătorie

Sectiunea I- Consideraţii generale cu privire la familie şi căsătorie 1. Familia şi rolul ei pentru societate Sub aspect juridic, familia...

Concubinaj, logodnă, căsătorie elemente comune și elemente diferențiale

CONCUBINAJ, LOGODNĂ, CĂSĂTORIE ELEMENTE COMUNE ŞI ELEMENTE DIFERENŢIALE I. Concubinajul (uniunea liberă) Deşi cele mai multe cupluri aleg ca...

Procedura încheierii căsătoriei

I. Definitia si caracterele casatoriei Notiunea de casatorie este prezentata in Codul Familiei sub doua aspecte, pe de o parte se face referire la...

Tutela minorului

II. INTRODUCERE Promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor inerente fiinţei umane, în mod special ale copilului, reprezintă elementul...

Te-ar putea interesa și

Desfacerea Căsătoriei

INTRODUCERE Căsătoria uneşte pe bărbat şi pe femeie în cea mai firească comunitate socială, care le contopeşte într-o asemenea măsură...

Reglementarea Căsătoriei în Codul Civil Român de la 1865

Reglementarea căsătoriei în Codul civil român de la 1865 Introducere Tema pe care am ales-o pentru lucrarea de diplomă se intitulează...

Desființarea și Încetarea Căsătoriei

Introducere Opinia curentă afirmă că familia este cea mai fidelă păstrătoare a tradiţiilor, a valorilor naţionale. Contrar acestor opinii, familia...

Dreptul familiei - efectele căsătoriei

Capitolul I CĂSĂTORIA-ACT JURIDIC PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ FAMILIA 1.1 Noţiunea, scopul şi caracterele căsătoriei Termenul de „căsătorie” are în...

Modurile de Schimbare a Numelui Persoanei Fizice pe Cale Administrativă

CAPITOLUL 1 SCURT ISTORIC PRIVIND NUMELE 1.1 Evoluţia legislativă Este necesar ca orice persoană fizică să aibă un nume care să fie determinat...

Încetarea căsătoriei

САРІТОLUL І - САRАСТERІZАREА GENERАLĂ А RELАŢІІLОR DE FАМІLІE 1 Nоţіunеa ѕосіоlоɡісă şі сееa јurіdісă a famіlіеі Famіlіa еѕtе – afіrmă јurіştі- о...

Desfacerea Căsătoriei

Capitolul I Caracterizarea generală a relaţilor de familie Secţiunea I. Familia-fenomen social 1. Noţiunea sociologică şi cea juridică a...

Drepturile succesorale ale soțului supraviețuitor în condițiile regimurilor de comunitate

INTRODUCERE În dreptul roman, instituţia moştenirii a cunoscut cel puţin trei reglementări (precum cea a Legii celor Douăsprezece Table , a...

Ai nevoie de altceva?