Incetarea Contractului de Drept si prin Acordul Partilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Incetarea Contractului de Drept si prin Acordul Partilor.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 14 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DREPT ŞI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 3
1.1. INTRODUCERE 3
1.2. CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 4
1.2.1. Încetarea de drept 4
1.2.2. Încetarea prin acordul părţilor 10
CAPITOLUL 2. SPEŢE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DREPT ŞI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 11
STUDIU DE CAZ NR.1 CRISTINA ENĂŞOAIE 11
STUDIU DE CAZ NR.2 CRISTINA ALINA FILIP 12
STUDIU DE CAZ NR. 3 CRISTINA ENĂŞOAIE ŞI CRISTINA ALINA FILIP 13
BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor

Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţiaunui popor”

Mihai Eminescu

1.1. Introducere

Expresia cea mai elocventă a stabilităţii ȋn muncă, garanţie a apărării intereselor salariaţilor, o constituie, fără ȋndoială, reglementarea prin lege a condiţiilor ȋncare poate avea loc ȋncetarea raporturilor juridice de muncă Încetarea contractului este dominată de principiul legalităţii, modurile şi cazurile ȋn care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul ȋncetării acestui contract, precum şi răspunderile părţilor sunt reglementate pe larg ȋn lege.

Prin reglementarea acestei ȋncetări NU se poate considera că, astfel, dreptul la muncă este îngrădit, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale – art. 41 al. 1 din Constituţie sau ale Codului Muncii – art. 3 al. 1.

Sunt cazuri în care raportul juridic de muncă nu mai poate continua din motive independente de voinţa celor două părţi ale sale: angajator-salariat.

Contractul individual de muncă este un act juridic bilateral, iar principiul libertăţii de voinţă trebuie să se manifeste nu numai la încheiere, ci şi la încetarea sa

1.2. Cazurile încetării Contractului Individual de Muncă

Potrivit articolului 55 din Codul Muncii CIM poate înceta:

a) De drept;

b) Prin acordul părţilor;

c) Ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.

1.2.1. Încetarea de drept

CIM încetează de drept, adică în puterea şi prin efectul legii, atunci când a intervenit o anumită cauză (un fapt, un act juridic) stabilită expres de normele de drept care face imposibilă, în mod permanent, producerea, în continuare, a efectelor contractului respectiv

Potrivit articolului 56 din Codul Muncii, contractul încetează de drept:

- La data decesului salariatului;

- La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;

- Ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică îşi încetează existenţa (abrogat);

- La data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

- Ca urmare a constatării nulităţii absolute a CIM, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

- Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

- Ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

- De la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

Fisiere in arhiva (1):

  • Incetarea Contractului de Drept si prin Acordul Partilor.doc