Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 3498
Mărime: 92.11KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bogdan Petrisor

Cuprins

CAPITOLUL 1. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DREPT ŞI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 3

1.1. INTRODUCERE 3

1.2. CAZURILE ÎNCETĂRII CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 4

1.2.1. Încetarea de drept 4

1.2.2. Încetarea prin acordul părţilor 10

CAPITOLUL 2. SPEŢE PRIVIND ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE DREPT ŞI PRIN ACORDUL PĂRŢILOR 11

STUDIU DE CAZ NR.1 CRISTINA ENĂŞOAIE 11

STUDIU DE CAZ NR.2 CRISTINA ALINA FILIP 12

STUDIU DE CAZ NR. 3 CRISTINA ENĂŞOAIE ŞI CRISTINA ALINA FILIP 13

BIBLIOGRAFIE 14

Extras din document

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor

Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi, temeiul unui stat, bogăţiaunui popor”

Mihai Eminescu

1.1. Introducere

Expresia cea mai elocventă a stabilităţii ȋn muncă, garanţie a apărării intereselor salariaţilor, o constituie, fără ȋndoială, reglementarea prin lege a condiţiilor ȋncare poate avea loc ȋncetarea raporturilor juridice de muncă Încetarea contractului este dominată de principiul legalităţii, modurile şi cazurile ȋn care poate interveni, motivele, condiţiile, procedura, efectele şi controlul ȋncetării acestui contract, precum şi răspunderile părţilor sunt reglementate pe larg ȋn lege.

Prin reglementarea acestei ȋncetări NU se poate considera că, astfel, dreptul la muncă este îngrădit, ceea ce contravine dispoziţiilor constituţionale – art. 41 al. 1 din Constituţie sau ale Codului Muncii – art. 3 al. 1.

Sunt cazuri în care raportul juridic de muncă nu mai poate continua din motive independente de voinţa celor două părţi ale sale: angajator-salariat.

Contractul individual de muncă este un act juridic bilateral, iar principiul libertăţii de voinţă trebuie să se manifeste nu numai la încheiere, ci şi la încetarea sa

1.2. Cazurile încetării Contractului Individual de Muncă

Potrivit articolului 55 din Codul Muncii CIM poate înceta:

a) De drept;

b) Prin acordul părţilor;

c) Ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi.

1.2.1. Încetarea de drept

CIM încetează de drept, adică în puterea şi prin efectul legii, atunci când a intervenit o anumită cauză (un fapt, un act juridic) stabilită expres de normele de drept care face imposibilă, în mod permanent, producerea, în continuare, a efectelor contractului respectiv

Potrivit articolului 56 din Codul Muncii, contractul încetează de drept:

- La data decesului salariatului;

- La data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului;

- Ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică îşi încetează existenţa (abrogat);

- La data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă, pensionare anticipată, pensionare anticipată parţială sau pensionare pentru invaliditate a salariatului, potrivit legii;

- Ca urmare a constatării nulităţii absolute a CIM, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

- Ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neintemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

- Ca urmare a condamnării la executarea unei pedepse privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti;

- De la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

Preview document

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 1
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 2
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 3
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 4
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 5
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 6
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 7
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 8
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 9
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 10
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 11
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 12
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 13
Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Incetarea Contractului de Drept si prin Acordul Partilor.doc

Alții au mai descărcat și

Demisia

I.Noţiune şi reglementare Dreptul salariatului de a pune capăt unilateral contractul său individual de muncă dă expresie principiului libertăţii...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Incetarea Contractului Individual de Muncă

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca 1.Legalitatea incetării contractului individual de munca Expresia cea mai elocventă a...

Contractul Individual de Muncă

§1. Noţiunea şi conţinutul contrctului individual de muncă Contractul individual de muncă reprezintă o înţelegere între salariat şi patron...

Clauza de hardship

Clauza de hardship Dupa cum s-a remarcat in doctrina,participantii la raporturile de comert international un sunt si nici nu pot fi considerati...

Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a demisiei salariatului

Demisia este reglementată de art. 55 lit. c) coroborat cu art. 81 Codul muncii, reprezentând un caz de încetare a contractului individual de muncă...

Regimuri matrimoniale - divorțul în reglementările de drept internațional

INTRODUCЕRЕ Divorţul ridică problеmе şi dificultăţi putеrnicе pеntru partеnеri, afеctând stabilitatеa căsătoriеi şi antrеnând după sinе multiplе...

Incetarea Contractului Individual de Munca de Drept si prin Acordul Partilor

Legalitatea incetarii contractului individual de munca Expresia cea mai elocventa a stabilitatii in munca, garantie a apararii intereselor...

Te-ar putea interesa și

Caracteristica organizational-economică a companiei de asigurări Asito SA

Introducere Începutul lichidării monopolului de stat şi afirmării antreprenoriatului în sfera asigurărilor din Moldova, poate fi considerata ziua...

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Concedierea

Introducere Încetarea contractului individual de muncă este o instituţie juridică care a cunoscut o evoluţie legislativă continuă, în funcţie de...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Încetarea de Drept a Contractului Individual de Muncă

Încetarea contractului de muncă – instituţie fundamentală a dreptului de muncă Contractul este definit ca fiind acordul între două sau mai multe...

Actele Administrative

Notiunea actului administrativ Actul juridic este o manifestare de vointa a unei persoane fizice sau juridice facuta in scopul de a produce...

Încetarea contractului individual de muncă ca urmare a demisiei salariatului

Demisia este reglementată de art. 55 lit. c) coroborat cu art. 81 Codul muncii, reprezentând un caz de încetare a contractului individual de muncă...

Ai nevoie de altceva?