Incetarea Contractului Individual de Muncă

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 6426
Mărime: 36.05KB (arhivat)
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Tonciu Mihaela

Extras din document

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca

1.Legalitatea incetării contractului individual de munca

Expresia cea mai elocventă a stabilităţii in muncă,garanţie a apărarii intereselor salariaţilor,o constituie,fără indoială,reglementarea prin lege a conditiilor in care poate avea loc incetarea raporturilor juridice de munca.

Incetarea contractului este dominată de principiul legalităţii modurile si cazurile in care poate interveni,motivele,condiţiile,procedura,,efectele si controlul incetării acestui contract,precum si răspunderile părţilor sunt reglementate pe larg in lege.

2.Cazurile incetării contractului individual de muncă.

Potrivit art.55 din Codul muncii, contractului individual de muncă poate inceta:

-de drept;

-ca urmare a acordului părţilor;

-ca urmare a voinţei unilaterale a uneia dintre părţi;

2.Incetarea de drept a contractului individual de muncă

In conformitate cu art.56 din Codul muncii,” contractului individual de muncă incetează de drept:

a) la data decesului salariatului sau angajatorului persoană fizică;

b) la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătoreşti de declarare a morţii sau a punerii sub interdicţie a salariatului ori a angajatorului persoană fizică, dacă aceasta antrenează lichidarea afacerii;

c) ca urmare a dizolvării angajatorului persoană juridică, de la data la care persoana juridică îşi încetează existenţa;

d) la data îndeplinirii cumulative a condiţiilor de vârstă standard şi a stagiului minim de cotizare pentru pensionare sau, după caz, la data comunicării deciziei de pensionare pentru limită de vârstă ori invaliditate a salariatului, potrivit legii;

e) ca urmare a constatării nulităţii absolute a contractului individual de muncă, de la data la care nulitatea a fost constatată prin acordul părţilor sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

f) ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcţia ocupată de salariat a unei persoane concediate nelegal sau pentru motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti de reintegrare;

g) ca urmare a condamnării penale cu executarea pedepsei la locul de muncă, de la data emiterii mandatului de executare;

h) de la data retragerii de către autorităţile sau organismele competente a avizelor, autorizaţiilor ori atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

i) ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcţii, ca măsură de siguranţă ori pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătoreşti prin care s-a dispus interdicţia;

j) la data expirării termenului contractului individual de muncă încheiat pe durată determinată;

k) retragerea acordului părinţilor sau al reprezentanţilor legali, în cazul salariaţilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 16 ani.

3.Incetarea contractului individual de muncă prin acordul părţilor

Temeiul legal al incetarii contractului individual de muncă prin acordul partilor il constituie,art.55 lit b din Codul muncii.

Deoarece incheierea contractului este rezultatul consimtă-mantului reciproc al părţilor(mutuus consensus)tot acordul lor de vointa poate conduce la incetarea sa(mutuus dissensus) conform unui principiu general de drept .Codul muncii,nu conţine dispozitii privind condiţiile si procedura incetării contractului.

Dar,este evident,că astfel pot inceta nu numai contractele individuale de muncă incheiate pe o durata nedeterminata,ci si cele incheiate pe durata determinate,precum si contractele cu timp partial de muncă,contractele de muncă temporară sau cele de muncă la domiciliu.

Actul prin care părţile pun capăt raportului de muncă trebuie să indeplinească conditiile de fond stabilite de lege pentru validitatea oricărui act juridic si mai cu seama este necesar ca ele sa-si materializeze acordul de voinţă printr-un consimtamant care să intruneasca cerinţele art 948 Cod civil.Intr-o atare situaţie,pentru a proceda la la incetarea contractului in baza art 55 lit b din Codul muncii,angajatorul trebuie să aiba in vedere o eventuală cerere ori o altă manifestare neindoielnică,din care să rezulte intentia clară a salariatului de a părăsi unitatea.

Indiferent cum se realizează acordul de voinţă al părţilor (de preferat, evident ad probationem, într-o formă scrisă), acest acord trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de legislaţia civilă pentru valabilitatea oricărui act juridic şi anume:

- consimţământul pentru încetarea contractului să fie al părţilor care au încheiat contractul;

- să rezulte în mod indubitabil că acest consimţământ a fost dat cu intenţia firească de a înceta contractul de muncă;

consimţământul să nu fie afectat de eroare, dol sau violenţă

Preview document

Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Incetarea Contractului Individual de Muncă - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Incetarea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Raporturile De Familie În Dreptul Internațional Privat

I. CONSIDERAŢII GENERALE I.1. Raporturile de familie Aceste raporturi rezultă din căsătorie, din rudenia firească şi din adopţie (I. Filipescu,...

Organizația Internațională a Muncii

CAPITOLUL I ISTORICUL, EVOLUŢIA ŞI SCOPURILE ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII SECŢIUNEA I CREAREA ORGANIZAŢIEI INTERNAŢIONALE A MUNCII În...

Încetarea Contractului Individual de Muncă

Cap I Definiţii – generalităţi Aplicarea noului Cod al Muncii a generat o serie de dificultăţi care frânează dezvoltarea pieţei muncii şi a unei...

Încetarea de Drept a Contractului Individual de Muncă

Încetarea contractului de muncă – instituţie fundamentală a dreptului de muncă Contractul este definit ca fiind acordul între două sau mai multe...

Încetarea Contractului de Drept și prin Acordul Părților

Capitolul 1. Încetarea contractului de drept şi prin acordul părţilor Motto : “Munca este legea lumii moderne care nu are loc pentru leneşi,...

Te-ar putea interesa și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Incheierea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Încetarea contractului individual de muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII DESPRE ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ 1.1. Legalitatea încetării contractului individual de muncă...

Managementul Resurselor de Muncă

CAPITOLUL I REPERE CONCEPTUALE 1.1. Relaţia individ-organizaţie Intr-o lume a afacerilor aflată tot mai pregnant sub semnul competiţiei,...

Contractul Individual de Munca al Jurnalistului

Capitolul 1 CLAUZE SPECIFICE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA AL JURNALISMULUI Clauzele speciale ale contractului individual de munca al...

Încetarea contractului individual de muncă

CONSIDERATII GENERALE Procesul muncii dezvaluie o bogatie de aspecte economice, sociale, morale si juridice, de o importanta fundamentala pentru...

Aspecte Comparative privind Relatiile de Munca - Incetarea Contractului Individual de Munca

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVITOARE LA ÎNCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA Sectiunea I Precizari prealabile În general,...

Regulamentul de Ordine Interioară

Introducere Regulamentul de ordine interioară, se aplică tuturor salariaţilor indiferent de durata contractului individual de muncă, persoanelor...

Ai nevoie de altceva?