Incheierea Contractului Individual de Munca

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 69 în total
Cuvinte : 14001
Mărime: 56.40KB (arhivat)
Cost: 11 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Andrei Popesc

Cuprins

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca

CAPITOLUL 2- Definitia contractului individual de munca

CAPITOLUL 3- Trasaturi caracteristice ale contractului individual de munca

3.a. contractul individual de munca- act juridic civil

3.b. contractul individual de munca – act juridic civil bilateral

3.c. contractul individual de munca -act juridiconeros si comutativ

3.d. contractul individual de munca- act juridic consensual

Speta- Incheierea contractului individual de munca. Realizarea acordului de vointa al partilor. Lipsa formei scrise. Dovada raporturilor contractuale

3.e. contractul individual de munca –act juridic cu executare succesiva

3.f. contractul individual de munca contract numit.

3.g. contractul individual de munca -act strict personal

3.h. contractul individual de munca –act neafectat de conditii

3.i contractul individual de munca –act afectat de termene

3.j. contractul individual de munca presupune obligatie “de a face”

CAPITOLUL 4. Reguli privind capacitatea

4.1. Incapacitati generale

4.2. Incapacitati speciale de a incheia un anumit contract individual de munca

4.3. Cerinte de legiferare a incapacitatilor speciale

4.4. Capacitatea juridica a angajatorului

4.4.1 Capacitatea juridica a angajatorului persoana juridica

4.4.2. Capacitatea juridica a angajatorului persoana fizica

4.4.3 Cazul femeii casatorite, in varsta de 15 ani

4.4.4 Capacitatea restransa a angajatorului persoana fizica

4.4.5 Cazul personalului casnic

4.5.Examenul medical

CAPITOLUL 5. Obiectul si cauza

CAPITOLUL 6. Consimtamantul partilor

CAPITOLUL 7: Jurisprudenta

Speta nr.1-Constituie conflicte de munca/drepturi, in situatiile prevazute in art. 67 si 68 din Legea 168/1999, numai cand ele s-au produs in derularea unui contract de munca, iar nu si in cazul in care intre parti a existat un contract civil.

Speta nr.2. In ipoteza retragerii de catre autoritatile competente a avizelor, autorizatiilor ori atestarilor necesare pentru exercitarea profesiei, contractul individual de munca al salariatului este considerat a fi reziliat de drept, chiar din momentul aparitiei cauzei de incetare.

Speta nr.3- Clauza de neconcurenta. Obligativitatea inserarii in contractul individual de munca a activitatilor interzise salariatului dupa incetarea contractului individual de munca, si a cuantumului indemnizatiei de neconcurenta lunare, pentru perioada in care isi produce efectele clauza de neconcurenta

Speta nr.4 - Incheiere contract de munca. Admisibilitatea actiunii

Speta nr.5- Contract individual de munca. Neincheiere in forma scrisa. Consecinte

Extras din document

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca

Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei importante crescute reglementarii contractului individual de munca.

Este adevarat ca, in perioada recenta, a crescut foarte mult rolul de izvor de drept al contractelor colective de munca. Raporturile juridice efective, intre salariat si angajator, se nasc, insa, prin incheierea contractului individual de munca, acesta este contractul care stabileste partile, drepturile si obligatiile acestora.

In tarile occidentale exista opinia cresterii importantei contractului colectiv de munca, inn detrimentul contractului individual de munca. In atara noastra, insa, legiuitorul a acordat o atentie speciala acestui contract numit, reglementandu-l, in mod exhaustiv, atat in Codul Muncii- Titlul II, cat si in Contractul Colectiv de Munca Unic la Nivel National pe Anii 2007-2010- Capitolul 6.

S-a recunoscut, astfel, importanta acestui contract, si de catre patronate si sindicate care, in urma dialogului social, au negociat conditiile minime pe care trebuie sa le respecte orice contract individual de munca. Conditiile de reprezentativitate pe care patronatele si sindicatele semnatare au trebuit sa le indeplineasca, conform legii, pentra a putea participa la negocierea si semnarea contractului colectiv de munca unic la nivel national, si reglementarea speciala, in acest act, a contractului individual de munca, demonstreaza clar ca interesul pentru normarea domeniului contractului individual de munca apartine publicului larg.

La nivel comunitar, interesul pentru contractul individual de munca este reafirmat. Astfel, unul dintre principiile fundamentale ale dreptului muncii comunitar este informarea lucratorilor asupra conditiilor aplicabile contractului sau raportului de munca. Directiva Consiliului nr.91/533/CEE din 14 octombrie 1991 instituie obligatia angajatorului de a il informa pe lucrator asupra conditiilor aplicabile contractului sau relatiei de munca astfel incat fiecare lucrator salariat sa dispuna de un document care sa contina informatii asupra elementelor esentiale ale contractului sau relatiei de munca.

CAPITOLUL 2- Definitia contractului individual de munca

Art.10 Codul Muncii ofera definitia: “Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica, denumita salariat, se obliga sa presteze munca pentru si sub autoritatea unui angajator, persoana fizica sau juridica, in schimbul unei remuneratii denumite salariu.”

Incheierea contractului individual de munca are loc in momentul in care cele doua parti (angajator si salariat), exprimandu-se clar si fara echivoc, au ajuns la un acord de vointa referitor la clauzele esentiale ce vor stabili cadrul colaborarii.

Din definitia data de legiuitor se disting clar partile contractului, precum si elementele sale definitorii ( munca prestata, salariul platit si raportul de autoritate dintre parti).

Munca mai poate fi prestata si prin intermediul altor contracte (contract de prestari servicii, contract de antrepriza), dar in aceste contracte nu existao relatie de subordonare juridica intre parti. Trebuie sa nu confundam subordonarea juridica cu subordnarea economica.

Preview document

Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 1
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 2
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 3
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 4
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 5
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 6
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 7
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 8
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 9
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 10
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 11
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 12
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 13
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 14
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 15
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 16
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 17
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 18
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 19
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 20
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 21
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 22
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 23
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 24
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 25
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 26
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 27
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 28
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 29
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 30
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 31
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 32
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 33
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 34
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 35
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 36
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 37
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 38
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 39
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 40
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 41
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 42
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 43
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 44
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 45
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 46
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 47
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 48
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 49
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 50
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 51
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 52
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 53
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 54
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 55
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 56
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 57
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 58
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 59
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 60
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 61
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 62
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 63
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 64
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 65
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 66
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 67
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 68
Incheierea Contractului Individual de Munca - Pagina 69

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Abuzul de drept și contractele de muncă

I. Dreptul subiectiv premisa a existentei abuzului de drept A. Elementul de baza al notiunii de drept subiectiv difera dupa importanta care, în...

Contractul Colectiv de Munca în Dreptul Comparat

INTRODUCERE Dreptul comunitar (dreptul muncii în Uniunea Europeană) este constituit din ansamblul normelor (regulilor) juridice, elaborate de...

Nulitatea Contractului Individual de Munca

1. CONSIDERATII GENERALE PRIVIND NULITATEA Nulitatea contractului individual de munca asa cum este reglementata ca institutie juridica pentru...

Dreptul Diplomatic și Consular

Introducere Dreptul internațional reprezintă corpul de reguli referitoare la drepturile și obligațiile staatelor în relațiile dintre ele, iar...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Egalitatea de tratament și principiul nondiscriminarii în dreptul muncii

Capitolul 1. Consideratii generale privind notiunile de egalitate si nediscriminare 1.1 Egaliatea - drept natural inalienabil Egalitatea este un...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Contractele de muncă speciale reglementate de codul muncii

INTRODUCERE Codul muncii reprezintă un reper major în buna desfăşurare a relaţiilor de muncă stabilite între un angajator şi salariaţii săi....

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Beneficiile Angajatilor o noua Abordare Internationala a Castigurilor Salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

„ Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

1.NOŢIUNE Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de...

Actele necesare la încheierea contractului individual de muncă

Actele necesare la incheierea contractului individual de munca. Clauze facultative la incheierea contractului individual de munca I. Actele...

Ai nevoie de altceva?