Încheierea Contractului Individual de Muncă

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 2970
Mărime: 42.81KB (arhivat)
Cost: 7 puncte

Extras din document

1.NOŢIUNE

Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de existenţă,instrument de împlinire şi afirmare a personalităţii umane .

Potrivit art.10 din Codul Muncii,contractul individual de muncă este definit ca fiind acel” contract în temeiul căruia o persoană fizică,denumită salariat,se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator,persoană fizică sau juridică,în schimbul unei remuneraţii denumite salariu.”

Încheierea contractului individual de muncă presupune operaţiunea juridică prin care părţile contractante:salariatul şi angajatorul îşi manifestă voinţa liberă şi neviciată în scopul producerii unor efecte juridice şi anume contractarea de forţă de muncă pentru angajator şi obţinerea unui salariu pentru angajat.

2.Clasificarea condiţiilor necesare la încheierea contractului individual de muncă

Pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă este necesar a fi îndeplinite mai multe condiţii care se clasifică în următoarele categorii:

a ) condiţii comune tuturor contractelor(capacitatea,consimţământul,obiectul,cauza) şi condiţii specifice dreptului muncii(existenţa postului,condiţii de studii,condiţiile de vechime,starea de sănătate);

b ) condiţii de fond(capacitatea,consimţământul) şi condiţii de formă(forma scrisă în limba română a contractului individual de muncă,înregistrarea contractului individual de muncă în registrul general de evidenţă al salariaţilor);

c)condiţii generale,întâlnite în cazul tuturor raporturilor juridice de muncă(starea de sănătate,capacitatea,cauza) şi condiţii speciale(acordul părinţilor în cazul minorilor între 15 şi 16 ani, cazierul judiciar,vechimea în muncă,autoritatea morală,etc.) aplicabile anumitor categorii de posturi sau funcţii;

d) condiţii precedente/anterioare(vechimea în muncă,vechime în stagiu,cazier judiciar etc.),concomitente(capacitatea,calificarea profesională) sau subsecvente încadrării(depunerea jurământului,starea de sănătate);

e) condiţii esenţiale-a căror neîndeplinire duce la nulitatea contractului individual de muncă(forma scrisă a contractului individual de muncă,lipsa acordului părinţilor în cazul minorilor între 15 şi 16 ani,capacitatea,starea de sănătate,vechime în stagiu,etc.) şi condiţii neesenţiale(perioada de probă,verificarea aptitudinilor profesionale,etc),care,deşi sunt reglementate de actele juridice în materie,nu condiţionează însăşi valabilitatea contractului.

3.Capacitatea juridică a salariatului

În dreptul muncii,capacitatea juridica începe la vârsta legală de a încheia un contract individual de muncă,atât în privinţa dreptului la muncă,cât şi în privinţa exerciţiului acestui drept.

Spre deosebire de dreptul comun,potrivit art. 13 din Codul Muncii” persoana fizică dobândeşte capacitate de muncă la împlinirea vârstei de 16 ani”,deoarece se prezumă că la vârsta de 16 ani omul are maturitatea fizică şi psihică suficient de dezvoltată pentru a intra într-un raport de muncă ce presupune efectuarea unor munci uşoare pentru minor.De asemenea,în alineatul 2 art 13 Codul Muncii este prevăzută posibilitatea minorului care a împlinit vârsta de 15 ani de a încheia un contract de muncă cu acordul părinţilor sau al reprezentanţilor legali,pentru activităţi potrivite cu dezvoltarea fizică,aptitudinile şi cunoştinţele sale,dacă astfel nu îi sunt periclitate sănătatea,dezvoltarea şi pregătirea profesională.

Încuviinţarea părinţilor trebuie să fie prealabilă încheierii contractului de muncă sau concomitent cu acesta,însă aceştia,înainte de a-şi exprima acordul, trebuie să analizeze condiţiile în care munca va fi prestată şi felul ei.La încheierea contractului se va face menţiune despre încuviinţare,iar părinţii sau tutorii minorului vor semna contractul alături de el.Lipsa acordului va atrage nulitatea absolută a contractului şi totodată,dacă angajatorul nu îndeplineşte condiţiile referitoare la angajarea tinerilor între 15 şi 16 ani,acesta va răspunde contravenţional dar şi patrimonial pentru eventualele pagube produse .De altfel,contractul încetează dacă acordul ocrotitorului legal este retras în caz că dezvoltarea ori sănătatea tânărului este periclitată din cauza muncii pe care o prestează pentru angajator.

4.Capacitatea juridica a angajatorului

Art .14 din Codul Muncii defineşte angajatorul ca fiind persoana fizică sau juridică,care poate,conform legii,sa angajeze forţă de muncă,pe bază de contract individual de muncă ori de raport de serviciu.Tot art 14.din Codul muncii prevede expres că persoana juridică devine angajator,deci poate încheia contracte individuale de muncă,din momentul dobândirii personalităţii juridice,iar persoana fizică din momentul dobândirii capacităţii de exerciţiu.

Preview document

Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 12

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Contractului Individual de Munca.docx

Alții au mai descărcat și

Mijloacele de Probă

INTRODUCERE Izvoarele cele mai vechi, care amintesc despre mijloacele de probă, datează cu mult timp înaintea erai noastre. Ca de exemplu, în...

Unitatea Legală de Infracțiune

INTRODUCERE Conceptul de unitate legală de infracţiune este reprezentat de existenţa rezoluţiei delictuoase unice în realizarea mai multor acţiuni...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Desfacerea Căsătoriei pe Cale Notarială

INTRODUCERE Conform Noului Cod civil, care preia dispoziţiile constituţionale şi cele ale Codului Familiei, familia are la bază căsătoria liber...

Conflicte de Munca

Pentru a stinge sau suprima o stare conflictuala este nevoia de un volum minim de cunostiinte despre simptomele, formele si cauzele sale; pentru a...

Răspunderea Patrimonială

1. Definiţia rãspunderii patrimoniale Rãspunderea juridicã este o expresie specificã ideii de responsabilitate socialã, în conformitate cu care...

Modificarea și Suspendarea Contractului Individual de Muncă

1.MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ Modificarea şi încetarea contractului individual de muncă poate interveni numai în condiţiile...

Procedura Încheierii Contractului Individual de Muncă în Administrația Publică

Capitol I: Condiţii la încheierea contractului individual de muncă Încheierea contractului individual de munca. Notiune. Încheierea contractului...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

„ Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum...

Actele necesare la încheierea contractului individual de muncă

Actele necesare la incheierea contractului individual de munca. Clauze facultative la incheierea contractului individual de munca I. Actele...

Ai nevoie de altceva?