Încheierea Contractului Individual de Muncă

Referat
6.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 89 în total
Cuvinte : 30620
Mărime: 115.30KB (arhivat)
Cost: 11 puncte

Cuprins

LISTA DE ABREVIERI 5

Introducere 6

Capitolul I.Contractul individual de muncă 7

1.1. Definiţie, trăsături caracteristice ale contractului individual de muncă 7

1.2. Durata, forma şi înregistrarea contractului individual de muncă 14

Capitolul II.Condiţiile încheierii contractului individual de muncă 23

2.1. Condiţii generale privind încheierea contractului individual de muncă 23

2.1.1. Capacitatea de a încheia contractul individual de muncă 24

2.1.2. Consimţământul 39

2.1.3. Obiectul contractului individual de muncă 44

2.1.4. Cauza contractului individual de muncă 46

2.2. Condiţii speciale privind încheierea contractului individual de muncă 47

2.2.1. Obligaţia de a informa 47

2.2.2. Examenul medical 49

2.2.3. Repartizarea în muncă 52

2.2.4. Avizul, autorizarea şi atestarea 54

2.2.5. Actul de alegere sau numire în funcţie 56

2.2.6. Condiţii de studii 56

2.2.7. Condiţii de vechime în muncă şi în specialitate 59

2.2.8. Verificarea aptitudinilor şi pregătirii profesionale 62

2.2.9. Perioada de probă 64

Capitolul III. Situaţii speciale privind încheierea contractului individual de muncă 66

3.1. Încadrarea în muncă a străinilor 66

3.2. Încadrarea în muncă a absolvenţilor instituţiilor de învăţământ 72

3.3. Încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap 74

Capitolul IV. Acte necesare la încheierea contractului individual de muncă 76

Capitolul V. Nulitatea contractului individual de muncă 83

Concluzii 89

Bibliografie 91

Extras din document

Introducere

Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în temeiul căruia o persoană fizică , denumită salariat, se obligă să presteze munca pentru şi sub autoritatea unui angajator, persoană fizică sau juridică, în schimbul unei remuneraţii denumită salariu.”

Însă pentru a încheia un contract de muncă valabil este necesar a fi îndeplinite anumite condiţii, care pot fi generale, adică comune şi altor tipuri de contracte (capacitatea , consimţământul, obiectul şi cauza), precum şi îndeplinirea unor condiţii specifice, care caracterizează contractul individual de muncă (de exemplu : obligaţia de a informa, examenul medical, avizul, autorizaţia, etc..).

Dreptul muncii reglementează încheierea unor contracte de muncă ce prezintă situaţii speciale în materie, cerându-se a fi indeplinite anumite condiţii speciale la încheierea lor ,de pildă pentru ca un cetăţean străin să poată fi încadrat în baza unui contract individual de muncă în România trebuie să deţină autorizaţia de muncă pe teritoriul ţării.

După ce s-a încheiat etapa negocierilor între angajator şi cel care doreşte a se încadra în muncă, sau ulterior câştigării concursului pentru ocuparea unui post, viitorul angajat trebuie să întocmească dosarul cu actele necesare în vederea încheierii propriu-zise a contractului individual de muncă. Practic după acest moment are loc încheierea contractului individual de muncă între angajator şi salariat.

Consecinţa încheierii contractului individual de muncă fără îndeplinirea condiţiilor cuprinse în dispoziţiile legale, constă în nulitatea acestui contract, ca o sancţiune a încălcării dispoziţiilor legale sau scopului acestor dispoziţii.

Capitolul I.

Contractul individual de muncă

1.1. Definiţie, trăsături caracteristice ale contractului individual de muncă

Contractul este definit în cuprinsul art. 942 al Codului civil ca fiind ,, acordul între două sau mai multe persoane spre a constitui sau a stinge între dânşii un raport juridic.”

Contractul definit prin prisma dreptului civil înseamnă ,, înţelegerea încheiată între două sau mai multe persoane în vederea producerii unor efecte juridice. Noţiunea de contract este comună atât dreptului muncii cât şi altor ramuri de drept cum ar fi : dreptul civil care reglementează în paleta largă de noţiuni şi încheierea contractelor civile (de exemplu : contractul de vânzare – cumpărare, de închiriere , de întreţinere, de prestare servicii etc.).

Dar specifică dreptului muncii aste categoria contractelor de muncă adică contractul colectiv de muncă şi contractul individual de muncă.

Potrivit normelor legale în vigoare prin contractul colectiv de muncă se înţelege ,, convenţia încheiată în formă scrisă între angajator sau organizaţia patronală, de o parte, şi salariaţi, reprezentaţi prin sindicate ori în alt mod prevăzut de lege, de cealaltă parte, prin care se stabilesc clauze privind condiţiile de muncă , salarizarea, precum şi alte drepturi şi obligaţii ce decurg din raporturile de muncă.

Contractul individual de muncă este „acordul încheiat în scris între o persoană fizică, în calitate de salariat, şi o persoană fizică sau o persoană juridică în calitate de angajator, prin care salariatul îşi asumă obligaţia de a presta în timp o muncă pentru şi sub autoritatea angajatorului iar acesta, la rândul său, îşi asumă obligaţia de a-i plăti o remuneraţie pentru o muncă prestată, denumită salariu şi de a-i asigura condiţii adecvate de muncă.”

Iniţial noţiunea de contract individual de muncă a fost reglementată în articolul 1470 pct. 1 din Codul civil alături de contractul de antrepriză şi cel de transport, ca una din felurile de locaţiune a lucrărilor şi anume ,, aceea prin care persoanele se obligă a pune lucrările lor în serviciul altora”

Preview document

Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 1
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 2
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 3
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 4
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 5
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 6
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 7
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 8
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 9
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 10
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 11
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 12
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 13
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 14
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 15
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 16
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 17
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 18
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 19
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 20
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 21
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 22
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 23
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 24
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 25
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 26
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 27
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 28
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 29
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 30
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 31
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 32
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 33
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 34
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 35
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 36
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 37
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 38
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 39
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 40
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 41
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 42
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 43
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 44
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 45
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 46
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 47
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 48
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 49
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 50
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 51
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 52
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 53
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 54
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 55
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 56
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 57
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 58
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 59
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 60
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 61
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 62
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 63
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 64
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 65
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 66
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 67
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 68
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 69
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 70
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 71
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 72
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 73
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 74
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 75
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 76
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 77
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 78
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 79
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 80
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 81
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 82
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 83
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 84
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 85
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 86
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 87
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 88
Încheierea Contractului Individual de Muncă - Pagina 89

Conținut arhivă zip

  • Incheierea Contractului Individual de Munca.doc

Alții au mai descărcat și

Dimensiunea Juridică a Răspunderii Sociale

INTRODUCERE Prin problematica abordată, prezenta lucrare se înscrie în contextul, mai larg al responsabilităţii sociale. De aceea, pornim în...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Condiții obligatorii de validitate ale contractului individual de muncă

Contractul individual de munca este contractul in temeiul caruia o persoana fizica,denumita salariat,se oblige sa presteze munca pentru si sub...

Suspendarea Contractului Individual de Munca

Suspendarea contractului individual de munca - notiuni itroductive Executarea contractului individual de munca reprezinta un proces ce se...

Viciile de consimțământ la încheierea contractului de muncă

INTRODUCERE Oamenii îşi desfăşoară activitatea în societate. Între indivizi se stabilesc diferite relaţii sociale. O parte dintre aceste relaţii...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care...

Concedierea

Art.58/C.muncii defineste, la alin.1, concedierea ca fiind incetarea contractului de munca din initiativa angajatorului, pentru ca alin.2 sa se...

Te-ar putea interesa și

Contractul Individual de Muncă

CAPITOLUL I NOŢIUNEA, TRĂSĂTURILE, REGLEMENTAREA ŞI ELEMENTELE CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCĂ. Sectiunea 1 : Definiţii legale şi doctrinare ale...

Încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1- Importanta contractului individual de munca Conditiile realitatii contemporane reclama acordarea, de catre legiuitor, a unei...

Beneficiile angajaților o nouă abordare internațională a câștigurilor salariale prin IAS 19

CAPITOLUL 1 BENEFICIILE ANGAJATILOR - O NOUA ABORDARE INTERNATIONALA A CASTIGURILOR SALARIALE PRIN lAS 19 - VERSUS ROMANIA 1.1. ARIA DE...

Încheierea și executarea contractului individual de muncă

INTRODUCERE Tema prezentei lucrări a constituit una dintre preocupările doctrinei și practicii judiciare încă de la începuturile legislației...

Acte necesare pentru încheierea contractului individual de muncă

CAPITOLUL 1 Acte necesare la incheierea contractului individual de munca In vederea incheierii contractului individual de munca , persoana care...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

„ Libertatea muncii este garantată prin Constituţie. Dreptul la muncă nu poate fi îngrădit. Alegerea profesiei, a meseriei sau a ocupaţiei, precum...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

1.NOŢIUNE Munca poate fi percepută ca o acţiune liberă,creatoare,dar în acelaşi timp reprezintă şi o necesitate vitală,sursă de...

Actele necesare la încheierea contractului individual de muncă

Actele necesare la incheierea contractului individual de munca. Clauze facultative la incheierea contractului individual de munca I. Actele...

Ai nevoie de altceva?