Incheierea de Indeplinire a Actului Notarial

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Incheierea de Indeplinire a Actului Notarial.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Prof. Coste Stefan

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Activitatea notarială se realizează de notarii publici prin acte notariale şi consultaţii juridice notariale, în condiţiile prezentei legi. Notarul public este învestit să îndeplinească un serviciu de interes public şi are statutul unei funcţii autonome.

Actele notariale se îndeplinesc la cerere iar înscrisurile redactate de parţi sau de reprezentanţii lor legali sau convenţionali trebuie verificate pentru a se putea stabili daca îndeplinesc condiţiile de forma şi de fond. Notarul public poate sa le aduca modificări şi completari dacă este cazul numai cu acordul părţilor.

Actele îndeplinite de notarul public poartă sigiliul şi semnătura acestuia, este de autoritate publică şi are forta probantă prevazută de lege. Actele notariale pot fi efectuate şi de misiunile diplomatice şi oficiile consulare ale României, precum şi de alte instituţii, în condiţiile şi limitele prevazute de lege.

În cadrul lucrărilor de îndeplinire a actelor notariale, notarul public stabileşte identitatea, domiciliul şi capacitatea părţilor, în afara cazurilor în care se solicită dare de dată certă, întocmirea de copii legalizate sau acordarea de consultaţii juridice notariale.

Notarul public poate să redacteze actul numai dupa ce s-a consultat în prealabil cu părţile şi a stabilit toate detaliile juridice care formeaza substanţa actului voit de ele. Redactarea actului trebuie sa corespundă interesului legitim urmărit de părţi, iar notarul public nu poate exercita un rol activ peste voinţa expres manifestată de clienţii săi. Notarul are însa şi rol de consilier adica are dreptul şi chiar este obligat să ofere părtilor informaţii necesare pentru ca actul întocmit să produca efecte juridice în concordanţă cu scopul urmărit de ele şi cu ordinea de drept.

În epoca computerelor redactarea înscrisurilor notariale este mult simplificată, ceea ce oferă acurateţe, claritate şi promptitudine in servirea clienţilor iar in plus de acestea mai oferă şi prestigiu instituţiei notariatului. Exigenţele impuse de lege, în redactarea înscrisurilor, trebuie realizate indiferent de modul de întocmire a acestora sau de persoanele care le-au elaborat.

În vederea îndeplinirii obligaţiilor care-i revin, notarul public are acces liber la birourile de publicitate mobiliară şi imobiliară şi nu poate refuza îndeplinirea actului notarial solicitat decât în condiţiile în care actul solicitat este contrar legii şi bunelor moravuri.

Toate actele notariale se îndeplinesc :

a. la sediul biroului notarului public în timpul programului de serviciu cu publicul, afişat in mod corespunzător ;

b. în afara sediului notarului public, în limitele circumscripţiei sale teritoriale, daca la încheierea lui este interesat un număr mai mare de persoane sau partea care îl solicită este împiedicată să se prezinte, din motive temeinice, la sediul notarului public.

O regulă procedurală generală vizează constatarea îndeplinirii actelor notariale. Constatarea se realizează printr-o încheiere. Prin excepţie de la această regulă nu sunt supuse constatării prin încheiere, redactarea înscrisurilor şi consultaţiile juridice notariale.

Elementele încheierii sunt precizate in art. 49 din Legea nr.36/1995 şi se referă la:

a. sediul notarial ;

b. denumirea încheierii şi numărului acestuia ;

c. data îndeplinirii actului notarial (încălcarea acestei cerinţe se sancţionează cu nulitatea) ;

d. numele şi prenumele notarului public ;

e. locul unde s-a îndeplinit actul notarial, în cazul îndeplinirii în afara sediului biroului notarial, precizându-se împrejurarea care justifică întocmirea înscrisului în acel loc ;

f. numele sau denumirea părţilor, domiciliul sau sediul acestora şi menţiunea faptului prezentării lor în persoană, reprezentate ori asistate, precum şi modul în care li s-a constatat identitatea, cu excepţia încheierilor prin care se dă dată certă înscrisurilor sau se legalizează copii de pe înscrisuri (încălcarea acestei cerinţe se sancţionează cu nulitatea);

g. arătarea îndeplinirii condiţiilor de fond şi de formă ale actului notarial şi a citirii acestuia de către părţi ;

h. constatarea îndeplinirii actului notarial şi a citirii acestuia de către părţi ;

i. menţiunea perceperii taxelor de timbru, a onorariului şi cuantumul acestora ;

j. semnătura notarului public, cerinţă care dacă este încălcată sancţiunea e nulitatea ;

k. sigiliul biroului notarului public, daca este încălcată această cerinţă sancţiunea este nulitatea.

Fisiere in arhiva (1):

  • Incheierea de Indeplinire a Actului Notarial.doc

Alte informatii

Este un referat pe care l-am sustinut in locul examenului propriu zis la materia Drept Notarial