Individualizarea Pedepselor

Referat
7/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 5408
Mărime: 28.94KB (arhivat)
Publicat de: Costel Roșu
Cost: 8 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Lect.Univ.Dr. Rusu Ion
UNIVERSITATEA „DANUBIUS” DIN GALAŢI MASTER „ŞTIINTE PENALE” Anul I

Cuprins

 1. 1. Introducere 4
 2. 2. Noţiunea de individualizare a pedepsei 5
 3. 2.1. Formele individualizării pedepselor 5
 4. 3. Individualizarea legală a pedepselor 7
 5. 4. Individualizarea judiciară a pedepselor 8
 6. 4.1. Circumstanţele atenuante şi agravante 11
 7. 4.1.1. Circumstanţe atenuante 12
 8. 4.1.2.Circumstanţele agravante 14
 9. 4.2. Suspendarea condiţionată a executării pedepsei 15
 10. 4.2.1. Suspendarea executării pedepsei sub supraveghere 15
 11. 4.2.2. Executarea pedepsei la locul de muncă 16
 12. 4.3. Calculul pedepsei 17
 13. 4.4. Liberarea condiţionată 18
 14. 4.5. Executarea pedepsei într-o închisoare militară 19
 15. 4.6. Executarea pedepsei amenzii 20
 16. Bibliografie 21

Extras din referat

Individualizarea Pedepselor

1. Introducere

Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcţiile de constrângere şi reeducare a condamnatului şi să realizeze scopul prevenirii săvârşirii de noi infracţiuni, trebuie să corespundă gravităţii infracţiunii şi nevoilor de îndreptare a infractorului.

Atunci când legiuitorul stabileşte pedeapsa pentru o anumită infracţiune, este necesar să se ţina cont, de pericolul social abstract al acelei infracţiuni, iar instanţa, atunci când aplică pedeapsa trebuie să aibă în vedere pericolul social cocret al faptei săvârşite şi periculozitatea făptuitorului.

Dacă nu se realizează o concordanţă între pedeapsa prevăzută de lege pentru o infracţiune şi pericolul social abstract al infracţiunii respective, acea pedeapsă nu poate duce la realizarea prevenţiei generale.

Deoarece o serie de particularităţi ale persoanei infractorului, care ar putea avea o influenţă în stabilirea cuantumului sau duratei necesare a pedepsei aplicate, nu pot fi cunoscute decât în cursul executării pedepsei, când persoana este supusă regimului de deţinere şi reacţionează în raport cu acesta, este necesar ca în continuarea şi executarea pedepsei să fie adaptată acestor particularităţi ale persoanei infractorului, prin înăsprirea regimului de executare, atunci când condamnatul se dovedeşte refractar faţă de influenţa educativă a pedepsei sau, dimpotrivă, prin îmblânzirea acestuia în cazul când condamnatul dă dovezi temeinice de îndreptare şi reeducare, astfel că deţinerea lui în continuare sau deţinerea în aceleaşi condiţii să devină inutilă, iar uneori chiar dăunătoare.

2. Noţiunea de individualizare a pedepsei

Pentru ca o pedeapsă concretă să-şi atingă scopul preventiv, ea trebuie astfel aleasă şi dozată încât, prin fiecare din funcţiile ei, să se realizeze un efect preventiv maxim.

Individualizarea pedepselor reprezintă operaţiunea juridică prin care instanţa apreciază cuantumul unei pedepse aplicate într-un caz concret, în funcţie de circumstanţele în care a fost comisă infracţiunea şi de caracteristicile personale ale infractorului.

Operaţia de adaptare a pedepsei în raport cu fiecare infracţiune şi cu fiecare infractor, în vederea realizării scopului de prevenţie generală şi specială, poartă denumirea de individualizare a pedepsei.

Individualizarea pedepselor în doctrina penală a fost definită ca fiind acea operaţie de adaptare sau dozare a pedepsei în raport cu gravitatea abstractă sau concretă a infracţiunii şi cu persoana infractorului, în aşa fel încât pedeapsa să-şi poată îndeplini cu maximă eficienţă funcţiile ca să îşi realizeze scopul.

Individualizarea pedepsei este una dintre instituţiile de bază ale dreptului nostru penal.

Principiul individualizării pedepsei, constituie un principiu fundamental al politicii penale a statului nostru la realizarea căruia, în mod direct sau indirect, îşi aduc contribuţia toate normele şi instituţiile care reglementează răspunderea penală.

Instituţia individualizării pedepsei îşi are fundamentul juridic în dispoziţiile Capitolului V din Titlul III, al Părţii generale a Codului penal, art.72-89. La aceste dispoziţii se mai adaugă, în cazul stărilor de agravare cum ar fi recidiva, sau de atenuare, cum ar fi tentativa, care sunt prevăzute în reglementarea instituţiilor respective.

Dispoziţiile privind individualizarea pedepselor sunt, în egală măsură, aplicabile şi celorlalte sancţiuni de drept penal, respectiv măsurilor educative şi măsurilor de siguranţă.

2.1. Formele individualizării pedepselor

Potrivit legislaşiei penale în vigoare, individualizarea pedepselor este de trei feluri:

a) Individualizarea legală:

• Reprezintă cadrul general al pedepselor;

• Stabileşte pedepse pentru fiecare infracţiune în abstract;

• Reprezintă cadrul general al individualizării judiciare şi administrative.

b) Individualizarea judiciară:

• Face o aplicare concretă a pedepselor;

• La stabilirea pedepsei se ţine cont de faptă şi de făptuitor;

• La stabilirea pedepsei se au în vedere circumstanţele atenuante şi cele agravante.

c) Individualizarea administrativă:

• Se face în faza de executae a pedepselor;

• Are în vedere regimul de executare.

Preview document

Individualizarea Pedepselor - Pagina 1
Individualizarea Pedepselor - Pagina 2
Individualizarea Pedepselor - Pagina 3
Individualizarea Pedepselor - Pagina 4
Individualizarea Pedepselor - Pagina 5
Individualizarea Pedepselor - Pagina 6
Individualizarea Pedepselor - Pagina 7
Individualizarea Pedepselor - Pagina 8
Individualizarea Pedepselor - Pagina 9
Individualizarea Pedepselor - Pagina 10
Individualizarea Pedepselor - Pagina 11
Individualizarea Pedepselor - Pagina 12
Individualizarea Pedepselor - Pagina 13
Individualizarea Pedepselor - Pagina 14
Individualizarea Pedepselor - Pagina 15
Individualizarea Pedepselor - Pagina 16
Individualizarea Pedepselor - Pagina 17
Individualizarea Pedepselor - Pagina 18
Individualizarea Pedepselor - Pagina 19
Individualizarea Pedepselor - Pagina 20
Individualizarea Pedepselor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

 • Individualizarea Pedepselor.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte Psihologice ale Privării de Libertate

CAPITOLUL I INTRODUCERE Venirea individului în penitenciar nu este urmarea unui act propriu de voinţă sau a unei obligaţii cetăţeneşti (cum este...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Abuzul în Serviciu Prevăzut de Codul Penal Român

Capitolul I. Infracţiunea de abuz în serviciu în general 1.1. Preliminarii. Primul capitol al titlului VI din Codul penal român consacrat...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Aspecte criminologice privind criminalitatea orientată spre profit

CAPITOLUL I STAREA ŞI DINAMICA CRIMINALITĂŢII ORIENTATE SPRE PROFIT ÎN PERIOADA DE TRANZIŢIE A ROMÂNIEI 1.1. Caracterizare generală Cercetarea...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Liberarea condiționată a condamnatului încarcerat în penitenciar

Noţiunea de liberare condiţionată,sediul reglementării Liberarea condiţionată a fost introdusă în dreptul român prin Legea de organizare a...

Te-ar putea interesa și

Sancțiunile Penale Aplicate Funcționarilor Publici

INTRODUCERE Lucrarea de faţă îi prezintă pe funcţionarii publici din administraţia publică, trăsăturile, etica şi valorile etice ale acestora,...

Rolul Dreptului Penal în Funcționarea Sistemului Penitenciar

Introducere Dispoziţiile, din Codul penal privitoare la reglementările de bază ale regimului de executare a pedepsei închisorii, fac parte din...

Protecția Penală a Minorului

PRELIMINARII Minoritatea, perioadă ce cuprinde atât copilăria cât și adolescența, este, în primul rând o perioadă în care ființa umană, încă în...

Executarea Pedepsei în Regim de Maximă Siguranță

“ PEDEAPSA ESTE MONEDA CU CARE SE PLÃTEŞTE INFRACŢIUNEA ” CARRARA INTRODUCERE Penitenciar – un loc de care auzim în fiecare zi oriunde ne poartă...

Individualizarea sancțiunilor de drept penal - suspendarea executării pedepsei sub supraveghere

CAPITOLUL I : CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE 1.DREPTUL PENAL- RAMURĂ A DREPTULUI ROMÂNESC 1.1 Referinţe În decursul timpului, dreptul penal a fost...

Analiza comparativă a conținuturilor modalităților de individualizare judiciară a executării pedepsei

Considerații introductive Evoluția relațiilor sociale, politice și economice din decursul celor 40 de ani de la adoptarea Codului penal din 1969 a...

Protecția Penală a Drepturilor Omului

CAPITOLUL I. Protecţia penală a drepturilor omului 1.1 Noţiunea şi scopul pedepsei penale Pedeapsa reprezină un mijloc de constrîngere satatală,...

Aspecte generale privind sancționarea infractorilor minori - măsuri educative

Cap.1 Condiţiile răspunderii penale a minorilor. 1. Condiţiile răspunderii penale a minorilor. Problema răspunderii penale a minorilor şi în...

Ai nevoie de altceva?