Înecul

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 38 în total
Cuvinte : 9121
Mărime: 48.90KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Medicina legala

Cuprins

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGAL 2

II. RELAŢIILE MEDICINEI LEGALE CU DREPTUL 7

III. MEDICINA LEGALĂ A ASFIXIILOR 8

Clasificare 9

Evolutia clinica 11

IV. INECAREA 14

Fazele inecarii 25

V. CONCLUZII 32

Extras din document

I. ELEMENTE DIN EVOLUŢIA MEDICINEI LEGALE

Disciplină de graniţă prin excelenţă, medicina legală, în decursul timpurilor, a avut o evoluţie legată direct de progresul dreptului precum şi de progresul medicinei. Evoluţia sa legată de progresul dreptului s-a evidenţiat prin aceea că odată cu creşterea progresivă a complexităţii relaţiilor sociale, s-a creat şi un câmp din ce în ce mai larg de aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice în domeniul dreptului, aceasta a fost aptă în mai mare măsură a rezolva ştiinţific problemele juridice.

Această interferenţă evolutivă a dus la crearea câmpului nelimitat de aplicare a cunoştinţelor ştiinţifice medicale în domeniul dreptului, câmp favorizat de caracterul modern şi progresist al legislaţiei, ce solicită masiv proba ştiinţifică, ce are aptitudinea de a convinge indubitabil.

Incă din Codul Hamurabi se constatau dispoziţii cu caracter medico-legal încadrate, evident, în specificul relaţiilor sociale din acea societate. Sunt cunoscute, de asemeni, prevederile privind responsabilitatea medicală din acest cod şi care aveau la bază legea talionului. în societatea sclavagistă, caracterul de clasă al dreptului includea şi practica medicinei în general. Multiple dispoziţii medico-legale întâlnim, de asemeni, în Lex Aquilia la romani, care era o lege axată cu precădere pe problemele răspunderii medicale. In această perioadă s-au elaborat şi unele principii ale responsabilităţii juridice medicale bazate pe culpă (de ex: principiul res ipsa loquitur). Evoluţia dreptului la romani a culminat cu Digestele lui Justinian care includeau multiple prevederi medico-legale asupra morţilor violente, avortului, pruncuciderii, responsabilităţii medicale, etc.

La Greci, în antichitate, şcoala din Cos a fost aceea care a elaborat nu numai preceptele deontologice ale profesiunii medicale ce au culminat în jurământul lui Hipocrate, dar şi multiple precepte medico-legale privind satisfacerea unor nevoii judiciare. Mai mult decât atât, problemele medico-legale făceau şi obiectul opiniilor filozofice, fiind cunoscută, de exemplu, disputa dintre Aristotel şi Platon privind definiţia momentului viabilităţii fătului (şi implicit a incriminării avortului şi pruncuciderii), bazele răspunderii medicale, etc.

La Chinezi este cunoscută culegerea de probleme medico-legale din anul 1200 şi intitulată "Cum se spală nedreptatea". în această culegere se găsesc aproape totalitatea problemelor medico-legale ce privesc viaţa şi sănătatea omului.

O legislaţie specială adresată acestui domeniu de activitate a fost dată de Carol cel Mare în 1522 şi cunoscută sub numele de Lex Carolina. In cadrul acestei legi se delimita, mai precis, rolul şi sarcinile medicinei (faţă de justiţie).

Odată cu Renaşterea, asistăm la o lărgire a câmpului de aplicare a cunoştinţelor medico-legale în domeniul dreptului şi în acest sens trebuie reţinută activitatea de medici legişti a celebrului chirurg A.Para (1510-1590) şi a lui Paul Zachias (1584-1659).

Primul, contemporan cu marii oameni ai renaşterii, a fost cel care, în lucrările sale, a promovat şi fundamentat ştiinţific necesitatea probei medicale în soluţionarea speţelor judiciare. In 1575 el scria prima carte de medicină legală din Europa intitulată "Despre rapoarte medico-legale şi mijloace de conservare a cadavrelor", în care arăta că juristul nu se poate dispensa de cunoştinţele medicale şi că în fond el hotărăşte după ceea ce expertul îi prezintă: "Chirurgii să nu prezinte plăgile mai mari ca mai mici şi nici cele mici ca mari pentru că oamenii legii se consultă şi judecă după cum li se raportează". Chiar dacă această viziune nu mai corespunde sistemului probator modern, ea a reprezentat un progres în evoluţia probaţiunii judiciare faţă de sistemul inchizitorial al probelor formale şi o tendinţă de afirmare a puterii nelimitate a ştiinţei în soluţionarea speţelor judiciare. Contemporanul său, Paul Zachias, savant al Renaşterii, a scris de această dată primul tratat de medicină legală intitulat "Chestiuni medico-legale" în care denumeşte specialitatea şi în care a afirmat, pentru prima dată, psihiatria medico-legală. Aceşti autori au pregătit, sub aspect ştiinţific, progresul firesc al legislaţiei afirmat în cartea lui Beccaria intitulată "Despre delicte şi pedepse". După cum se ştie, ca o reacţie la dreptul feudal, în cartea sa, Beccaria a promovat şi anticipat libertăţile fundamentale ale omului în societatea burghezo-democrată, libertăţi pe care le-a aplicat în domeniul dreptului prin principii rămase clasice: nullum crimen sine lege, nulla poena sine lege, în dubio pro reo, etc.

Preview document

Înecul - Pagina 1
Înecul - Pagina 2
Înecul - Pagina 3
Înecul - Pagina 4
Înecul - Pagina 5
Înecul - Pagina 6
Înecul - Pagina 7
Înecul - Pagina 8
Înecul - Pagina 9
Înecul - Pagina 10
Înecul - Pagina 11
Înecul - Pagina 12
Înecul - Pagina 13
Înecul - Pagina 14
Înecul - Pagina 15
Înecul - Pagina 16
Înecul - Pagina 17
Înecul - Pagina 18
Înecul - Pagina 19
Înecul - Pagina 20
Înecul - Pagina 21
Înecul - Pagina 22
Înecul - Pagina 23
Înecul - Pagina 24
Înecul - Pagina 25
Înecul - Pagina 26
Înecul - Pagina 27
Înecul - Pagina 28
Înecul - Pagina 29
Înecul - Pagina 30
Înecul - Pagina 31
Înecul - Pagina 32
Înecul - Pagina 33
Înecul - Pagina 34
Înecul - Pagina 35
Înecul - Pagina 36
Înecul - Pagina 37
Înecul - Pagina 38

Conținut arhivă zip

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Contributii la Expertiza Medico-legala si Juridica a Asfixiilor Mecanice

OBIECTIVUL LUCRĂRII Imprimarea unui caracter modern activităţii judiciare a preocupat de-a lungul timpului mulţi specialişti în jurisprudenţă care...

Atitudinea Fata de Viata Umana si Fata de Moarte

INTRODUCERE Etica medicala se intersecteaza cu deontologia medicala, ambele reprezentand garantia medicului in fata societatii pentru totalitatea...

Expertiza medico-legală Psihiatrică

CAPITOLUL I Expertiza medico-legală psihiatrică. Responsabilitatea juridică – discernământ 1.1. Noţiune. Generalităţi Expertiza medico-legală...

Recursul în Interesul Legii

INTRODUCERE Aşadar cum arată chiar denumirea acestuia şi astfel cum rezultă şi din dispoziţiile legale în materie (art. 329 C. pr. civ.), recursul...

Dreptul de Autor

Dreptul de autor (evoluţie, noţiune, natură juridică, elementele raportului juridic specific dreptului de autor) 1. Dreptul proprietăţii...

Elemente de Tanatologie Medico-Legala

CAPITOLUL I CONSIDERATII GENERALE PRIVIND TANATOLOGIA MEDICO – LEGALA Tanatologia medico-legala este un studiu complex al mortii. Cuvantul...

Procedura în Apel

INTRODUCERE Prin dispoziţiile de procedură au fost create condiţiile necesare pentru ca instanţele judecătoreşti sau alte organe cu activitate...

Ai nevoie de altceva?