Infracțiunea de Dare de Mită

Referat
9.3/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1783
Mărime: 12.60KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bacila

Extras din document

Conceptul de infracţiune este examinat ca instituţie fundamentală a dreptului penal care alături de alte doua instituţii tot fundamentale - răspunderea penală şi sancţiunile de drept penal – formează structura dreptului penal “pilonii” dreptului penal. Instituţia infracţiunii, în această accepţiune a fost considerată în doctrina penală pe bună dreptate ca “piatra de temelie” a oricărui sistem de drept penal.

Potrivit art. 7 Codul Penal “infracţiunea este fapta care reprezintă pericol social, săvârsită cu vinovaţie şi prevăzuăa de legea penală”.

Prin definirea noţiunii generale de infracţiune, legiuitorul nostru pune în evidenţă aspectele: material, uman, social, moral-politic şi juridic ale acesteia, conferă cu alte cuvinte complectului general de infracţiune un caracter realist, ştiinţific.

Darea de miă este o infracţiunea de corupşie în legatură cu serviciul. Darea de mită este o infracţiune corelativă aceleia de luare de mită. Spre deosebire de aceasta, darea de mită este o faptă de legătură cu serviciul, adică totodeauna făptuitorul este exterior complexului de atribuţii din exercitarea căruia urmăreşte să obţină un avantaj, moral sau material, legal sau injust.

A. Conţinutul legal

Potrivit art.255 Cod Penal darea de mită reprezintă:

1. Promisiunea, oferirea sau darea de bani ori alte foloase, în modurile şi scopurile arătate în art. 254, se pedepsesc cu închisoare de la 6 luni la 5 ani.

2. Fapta prevăzută în alineatul precedent nu constituie infracţiune atunci când mituitorul a fost constrâns prin orice mijloace de către cel care a luat mită.

3. Mituitorul nu se pedepseşte dacă denunţă autoriţătii fapta mai înainte ca organul de urmărire să fi fost sesizat pentru aceea infracţiune.

4. Dispoziţiile art. 254 alin. 3 se aplică în mod corespunzator, chiar dacă oferta nu a fost urmată de acceptare.

5. Banii, valorile sau orice alte bunuri se restituie persoanei care le-a dat în cazurile arătate în alin. 2 si 3.

B. Condiţii preexistente

1. Obiectul infracţiunii:

Obiectul juridic special

Este reprezentat de acele relaţii sociale referitoare la normala naştere, desfǎşurere şi dezvoltare care sunt condiţionate de exercitarea cu probabilitate de cǎtre toţi funcţionarii a atribuţiilor de serviciu. Activitatea acestora nu trebuie sǎ fie umbritǎ de faptele de corupţie.

Obiect material

Acestǎ infracţiune nu are obiect material. Totuşi, în doctrimǎ se admite cǎ existǎ obiect material în situaţia ofertei de mitǎ respinsǎ de cǎtre funcţionar, bunurile oferite devenind obiecte materaiale ale infracţiunii.

2. Subiecţii infracţiunii:

Poate fi orice persoană fără să fie vorba de un subiect determinat.

Subiectul activ

Acesta este necalificat, fiind orice persoanǎ. Infracţiunea poate fi comisǎ şi de un funcţionar în scopurile arǎtate în art. 254, în acest caz primul funcţionar comportându-se ca un simplu particular în raport cu cel de-al doilea. Având în vedere cǎ luarea şi darea de mitǎ sunt infracţiuni corelative, întotdeauna mituitorul va fi subiect activ la darea de mitǎ, iar cel care a luat mitǎ va fi subiect activ la luare de mitǎ. Dacǎ fapta se sǎvârşeşte prin intermediar, acesta va avea calitatea de complice la darea de mitǎ. În cazul în care chiar intermediarul l-a determinat pe mituitor sǎ comitǎ fapta, el va dobândi calitatea de instigator la darea de mitǎ care o absoarbe pe cea de complice.

Preview document

Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 1
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 2
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 3
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 4
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 5
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 6
Infracțiunea de Dare de Mită - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Infractiunea de Dare de Mita.doc

Alții au mai descărcat și

Extradarea si Expulzarea, Institutii de Drept Penal si Drept International

EXTRADAREA SI EXPULZAREA, INSTITUTII DE DREPT PENAL SI DE DREPT INTERNATIONAL CAPITOLUL1: NOTIUNE; ASPECTE GENERALE 1.1 DEFINITIA INSTITUTIEI...

Prezumția de Nevinovăție

INTRODUCERE Statul arbitrar vs. statul de drept Statul de drept desemnează, în general, acel regim democratic în care statul însuşi este garantul...

Analiza si Interpretarea Juridica a Infractiunilor - Traficul de Influenta si Luarea de Mita

I. TRAFICUL DE INFLUENŢǍ 1.Continutul legal: Conform art.257 Cod penal constituie infractiunea de trafic de influenta - primirea ori pretinderea...

Infracțiunea de Luare de Mită

I.INTRODUCERE Coruptia-fenomen juridic si sociologic Ce subiect poate fi mai tentant,mai interesant si totodata,mai controversat,decât...

Omorul Calificat

1.Continutul legal Desi infractiunea de omor prezinta întotdeauna aceleasi caracteristici – actiunea de a ucide cu intentie o fiinta omeneasca,...

Luarea de Mita

CAPITOLUL I Infracţiunea de luare de mită Cinstea, corectitudinea, moralitatea functionarului, al oricarui salariat in exercitarea atributiilor de...

Revocarea Donațiilor

1, Revocarea donaţiilor pentru neexecutarea sarcinilor. Condiţiile revocării. În termenii art 829 Cod civil „ donaţiunea între vii se revocă,...

Darea de Mita

Dreptul penal reprezintă instrumentul prin care se apără cele mai importante valori sociale împotriva faptelor periculoase. După structura şi...

Te-ar putea interesa și

Infractiuni contra Intereselor Publice Savarsite de Functionari Publici si alti Functionari

INTRODUCERE Cresterea rolului administratiei publice în evolutia societatii moderne românesti determina o cunoastere profunda a acesteia pentru ca...

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Constrângerea Fizică și Morală

1.1. PRELIMINARII Infractiunea, raspunderea, pedeapsa. Acestea sunt cele trei institutii din cadrul dreptului penal în jurul carora graviteaza...

Coruptia si Licitatia

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Luarea și darea de mită - Infracțiuni de corupție săvîrșite în domeniul afacerilor

INTRODUCERE Actualitatea temei investigate În condițiile în care Republica Moldova ține o poziție solidară față de cursul strategic spre...

Analiza Comparativa a Infractiunilor de Luare si Dare de Mita

Luarea de mita este una din cele mai grave infractiuni pe care le poate comite un functionar. Astfel, potrivit art.254 C.Pen, alin.1, luarea de...

Luarea de Mită

1.Consideraţii generale Cuvântul corupţie vine de la termenul latin „ CORUPTIO” caracterizând o anumită comportare a funcţionarului care îşi...

Ai nevoie de altceva?