Infracțiuni contra Patrimoniului

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 24 în total
Cuvinte : 12440
Mărime: 55.55KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Extras din document

Introducere - Caracterizarea generală a

infracţiunilor contra patrimoniului

Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un

obiectiv prioritar al oricărui sistem de drept, patrimoniul reprezentând o componentă

importantă a vieţii de zi cu zi a oricărei persoane fizice sau juridice, de care depinde

atât satisfacerea cerinţelor curente, dar mai ales prosperitatea, la nivel individual,

precum şi micro sau macro-social.

Legislaţia penală română, în contextul legislaţiilor penale moderne ale Europei, a

plasat, în decursul timpului, printre cele mai de seamă reglementări juridico-penale

infracţiunile contra proprietăţii (Codul Cuza) sau contra patrimoniului (Codul Carol

al II-lea). In Codul penal român, intrat în vigoare la 1 ianuarie 1969 şi cu publicările ulte-

rioare până la nivelul Legii nr. 140/1996, aceste infracţiuni au fost comasate într-un

titlu unic: „Infracţiuni contra patrimoniului", după ce anterior subzistaseră două

titluri distincte (infracţiuni contra avutului personal sau particular şi infracţiuni contra

avutului obştesc).

In Noul Cod penal, normele de incriminare a faptelor contra patrimoniului au fost sistematizate în patru capitole, ţinând seama de situaţiile de fapt în care se pot găsi bunurile ca entităţi patrimoniale, cât şi de caracterul sau natura acţiunilor ilicite prin care pot fi modificate aceste situaţii de fapt. De altfel această sistematizare nu repre¬zintă o premieră pentru legislaţia penală română, ci o revenire la tradiţie respectiv la Codul penal de la 1864.

Solutia clasificării infracţiunilor contra patrimoniului în mai multe categorii este promovată şi în codurile penale ale unor ţări membre ale Uniunii Europene adoptate mai recent, cum este cazul Codului penal francez (Cartea a IlI-a - crime şi delicte Contra bunurilor - cuprinde două titluri, fiecare structurate pe 4 capitole) sau al Codului penal spaniol (Titlul XIII - infracţiuni contra patrimoniului şi ordinii socio-eeonomice - cuprinde nu mai puţin de 14 capitole), dar şi al codurilor mai vechi (spre exemplu Codul penal italian, Codul penal german etc.).

Patrimoniul, ca valoare socială, este ocrotit prin normele de incriminare cuprinse în Titlul II din proiect, deopotrivă, indiferent de titular.

Aşa cum s-a arătat deja în consideraţiile generale, pedepsele prevăzute în normele de incriminare a faptelor contra patrimoniului în Noul Cod penal sunt mult mai reduse decât în Codul penal în vigoare, reducere ce a avut în vedere:

a) pedepsele aplicate în concret de instanţe pentru această categorie de infracţiuni;

b) necesitatea corelării cu dispoziţiile din Partea generală referitoare la meca-nismele de sancţionare a pluralităţii de infracţiuni, dar şi la limitele de pedeapsă pre¬văzute pentru aplicarea modalităţilor alternative de individualizare a executării sanc¬ţiunilor;

c) necesitatea reflectării în limitele legale de pedeapsă a ierarhiei fireşti a valorilor sociale care fac obiect de ocrotire penală;

d) necesitatea revenirii la tradiţia Codurilor penale anterioare (Codul penal de la 1864, cel din 1936 şi Codul penal în vigoare în forma avută la adoptarea sa în 1968).

Dacă materia dreptului civil patrimoniul presupune totalitatea drepturilor şi obligaţiilor pe care le are o persoană şi care au o valoare economică. în sensul că pot fi evaluate în bani sau, cu alte cuvinte, totalitatea drepturilor şi datoriilor actuale şi viitoare ale unei persoane, în domeniul dreptului penal, noţiunea de patrimoniu are un înţeles mai restrâns şi se referă la bunurile privite nu ca o universalitate, ci în individualitatea lor, susceptibile de a fi apropriate de făptuitor prin mijloace fraudu¬loase ori de a fi distruse, deteriorate, tăinuite, gestionate fraudulos etc.

In accepţiunea legii penale, patrimoniul şi drepturile legate de acesta sunt apărate doar în măsura în care acestea sunt păstrate în starea în care se aflau până în momen¬tul activităţii ilicite a făptuitorului. Ulterior executării actului infracţional, valori¬ficarea drepturilor patrimoniale privitoare la acel bun nu mai este posibilă, decât doar în măsura soluţionării penale a acelei cauze, inclusiv prin exercitarea acţiunii civile în cadrul procesului penal.

Preview document

Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 1
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 2
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 3
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 4
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 5
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 6
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 7
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 8
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 9
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 10
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 11
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 12
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 13
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 14
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 15
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 16
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 17
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 18
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 19
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 20
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 21
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 22
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 23
Infracțiuni contra Patrimoniului - Pagina 24

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni contra Patrimoniului.doc

Alții au mai descărcat și

Talhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Falsuri în Înscrisuri

I. Aspecte generale Sub denumirea de „falsuri în înscrisuri”, legea incriminează faptele de alterare a adevărului cu privire la înscrisuri. Din...

Conceptul de Patrimoniu și Necesitatea Protecției Penale a Patrimoniului

A. Conceptul de patrimoniu Importanta necontestata pe care o prezinta în societatea româneasca de tranzitie patrimoniul care, ca fascicul de...

Falsificarea de monede

Considerații generale privind infracțiunile de fals. Înainte de a putea discuta despre infracțiunea de falsificare de monede, așa cum este...

Te-ar putea interesa și

Investigarea Criminalistică a Infracțiunii de Tâlhărie

CAPITOLUL 1. CONSIDERAŢII GENERALE 1.1. Conceptul de patrimoniu şi necesitatea protecţiei penale a patrimoniului 1.1.1. Conceptul de patrimoniu...

Criminalitatea Societății și Dreptul Penal Român

Capitolul I Criminalitatea societăţii şi dreptul penal român Asemănător altor popoare civilizate, care au înlăturat regimul comunist totalitar,...

Tâlhăria

Cuvânt introductiv Înscrierea în constelaţia ţărilor democratice a României impune reglementarea prin subsistemul normelor juridice a relaţiilor...

Tâlhăria

CAP.1 INFRACŢIUNI CONTRA PATRIMONIULUI 1.1 GENERALITĂŢI Sistemul părţii speciale a dreptului penal cuprinde clasificarea şi gruparea în anumite...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Infracțiuni Contra Patrimoniului

Considerații introductive Ocrotirea patrimoniului prin normele dreptului penal a constituit dintotdeauna un obiectiv prioritar al oricărui sistem...

Criminalitate feminină

TABLOUL GENERAL AL FENOMENULUI CRIMINALITATII FEMININE Diferenţele anatomice, fiziologice, psihologice, morale, intelectuale şi sociale dintre...

Furtul Simplu

CAPITOLUL I INTRODUCERE. PRECEDENTE NORMATIVE ISTORICE În lupta contra criminalitatii existente în orice societate, legislatiile tuturor...

Ai nevoie de altceva?