Infractiuni Informatice. Falsul Informatic

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Infractiuni Informatice. Falsul Informatic.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 7 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

- Introducere
- 1. Conţinutul legal
- 2. Condiţii preexistente
a) Obiectul infracţiunii 2
b) Subiecţii infracţiunii 3
- 3. Conţinutul constitutiv
a) Latura obiectivă
b) Latura subiectivă 4
- 4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni şi aspecte procesuale
a) Forme
b) Modalităţi
c) Sancţiuni şi aspecte procesuale 5
- Bibliografie 6

Extras din document

Introducere

Infracţiunea informaticã înseamnã folosirea calculatorului ca obiect prin intermediul cãruia se

sãvârşeşte o faptã care prezintã un pericol social, faptã sãvârşitã cu vinovãţie şi prevãzutã de legea penalã.

Nu existã un catalog complet al infracţiunilor informatice, ele fiind foarte diverse, se poate vorbi de o listã a principalelor tipuri de infracţiuni, incluzând: frauda, falsul, sabotajul sau spionajul informatic, prejudiciile aduse datelor şi/sau programelor de calculator, accesul sau interceptarea neautorizatã, reproducerea neautorizatã a programelor protejate, alterarea datelor şi/sau a programelor de calculator, utilizarea neautorizatã a unui calculator sau a unui program de calculator etc.

Aceste fapte de naturã infracţionalã pot aduce prejudicii importante persoanelor fizice sau juridice, instituţiilor de stat sau particulare, reprezentând un real pericol social. Unele delicte care caracterizeazã criminalitatea prin computer pot merge pânã la ameninţãri militare, acte teroriste şi chiar distrugeri la scarã planetarã.

1. Conţinutul legal

Art. 48 - Falsul informatic: “Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

2. Condiţii preexistente

a) Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la încrederea publică în siguranţa şi fiabilitatea sistemelor informatice, la valabilitatea şi autenticitatea datelor informatice, a întregului proces modern de prelucrare, stocare şi tranzacţionare automată a datelor de interes oficial sau privat.

Reglementarea urmăreşte protejarea securităţii juridice prin incriminarea tuturor acelor acţiuni care pot, prin modificarea unor date aflate pe suport informatic, să atragă după sine consecinţe juridice nedorite de, sau pentru persoanele care au conceput, realizat, implementat sau asupra cărora îşi manifesta efectele informaţia modificată.

În ultimii ani calculatorul a devenit deja principalul corp delict al infractiunilor moderne.

Datele informatice au dobândit un rol important în societatea actuală. Ele contribuie la facilitarea contactelor sociale şi la o mai bună comunicare între persoane fizice sau juridice, în conformitate cu exigenţele statului de drept şi interesele individuale ale cetăţenilor Prin intermediul calculatoarelor se tranzacţionează o cantitate uriaşă de informaţii, informaţii care atât în procesul transmiterii dar şi cel al stocării lor sunt deosebit de vulnerabile, putând fi deseori compromise.

Datorită vulnerabilităţii sistemelor computerizate, „jaful informatic” poate să producă efecte dintre cele mai diverse şi mai grave.

Obiectul material este reprezentat de datele informatice asupra cărora îsi îndreaptă atenţia făptuitorul. Datele informatice care apar pe monitor sau la imprimantă sub formă de caractere alfanumerice cu înţeles pentru utilizatori sunt reprezentate la „nivel fizic” (al masinii de calcul) sau pe suportul de stocare

Acţionând asupra acestor date (sau introducând unele noi) este echivalent cu a acţiona (prin intermediul procesorului) asupra însiruirii de „0” si „1” si, implicit, asupra mediilor de stocare (Hard Disk, floppy-disk, memorie flash, CD, DVD etc.).

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni Informatice. Falsul Informatic.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA ,,PETRU MAIOR’’ TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Specializarea: DREPT – ANUL III