Infracțiuni informatice - falsul informatic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 1485
Mărime: 26.30KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
UNIVERSITATEA ,,PETRU MAIOR’’ TÂRGU MUREŞ FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE, JURIDICE ŞI ADMINISTRATIVE Specializarea: DREPT – ANUL III

Cuprins

- Introducere

- 1. Conţinutul legal

- 2. Condiţii preexistente

a) Obiectul infracţiunii 2

b) Subiecţii infracţiunii 3

- 3. Conţinutul constitutiv

a) Latura obiectivă

b) Latura subiectivă 4

- 4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni şi aspecte procesuale

a) Forme

b) Modalităţi

c) Sancţiuni şi aspecte procesuale 5

- Bibliografie 6

Extras din document

Introducere

Infracţiunea informaticã înseamnã folosirea calculatorului ca obiect prin intermediul cãruia se

sãvârşeşte o faptã care prezintã un pericol social, faptã sãvârşitã cu vinovãţie şi prevãzutã de legea penalã.

Nu existã un catalog complet al infracţiunilor informatice, ele fiind foarte diverse, se poate vorbi de o listã a principalelor tipuri de infracţiuni, incluzând: frauda, falsul, sabotajul sau spionajul informatic, prejudiciile aduse datelor şi/sau programelor de calculator, accesul sau interceptarea neautorizatã, reproducerea neautorizatã a programelor protejate, alterarea datelor şi/sau a programelor de calculator, utilizarea neautorizatã a unui calculator sau a unui program de calculator etc.

Aceste fapte de naturã infracţionalã pot aduce prejudicii importante persoanelor fizice sau juridice, instituţiilor de stat sau particulare, reprezentând un real pericol social. Unele delicte care caracterizeazã criminalitatea prin computer pot merge pânã la ameninţãri militare, acte teroriste şi chiar distrugeri la scarã planetarã.

1. Conţinutul legal

Art. 48 - Falsul informatic: “Fapta de a introduce, modifica sau şterge, fără drept, date informatice ori de a restricţiona, fără drept, accesul la aceste date, rezultând date necorespunzătoare adevărului, în scopul de a fi utilizate în vederea producerii unei consecinţe juridice, constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoarea de la unu la 5 ani.”

2. Condiţii preexistente

a) Obiectul infracţiunii

Obiectul juridic special constă în relaţiile sociale referitoare la încrederea publică în siguranţa şi fiabilitatea sistemelor informatice, la valabilitatea şi autenticitatea datelor informatice, a întregului proces modern de prelucrare, stocare şi tranzacţionare automată a datelor de interes oficial sau privat.

Reglementarea urmăreşte protejarea securităţii juridice prin incriminarea tuturor acelor acţiuni care pot, prin modificarea unor date aflate pe suport informatic, să atragă după sine consecinţe juridice nedorite de, sau pentru persoanele care au conceput, realizat, implementat sau asupra cărora îşi manifesta efectele informaţia modificată.

În ultimii ani calculatorul a devenit deja principalul corp delict al infractiunilor moderne.

Datele informatice au dobândit un rol important în societatea actuală. Ele contribuie la facilitarea contactelor sociale şi la o mai bună comunicare între persoane fizice sau juridice, în conformitate cu exigenţele statului de drept şi interesele individuale ale cetăţenilor Prin intermediul calculatoarelor se tranzacţionează o cantitate uriaşă de informaţii, informaţii care atât în procesul transmiterii dar şi cel al stocării lor sunt deosebit de vulnerabile, putând fi deseori compromise.

Datorită vulnerabilităţii sistemelor computerizate, „jaful informatic” poate să producă efecte dintre cele mai diverse şi mai grave.

Obiectul material este reprezentat de datele informatice asupra cărora îsi îndreaptă atenţia făptuitorul. Datele informatice care apar pe monitor sau la imprimantă sub formă de caractere alfanumerice cu înţeles pentru utilizatori sunt reprezentate la „nivel fizic” (al masinii de calcul) sau pe suportul de stocare

Acţionând asupra acestor date (sau introducând unele noi) este echivalent cu a acţiona (prin intermediul procesorului) asupra însiruirii de „0” si „1” si, implicit, asupra mediilor de stocare (Hard Disk, floppy-disk, memorie flash, CD, DVD etc.).

Preview document

Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 1
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 2
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 3
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 4
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 5
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 6
Infracțiuni informatice - falsul informatic - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Informatice. Falsul Informatic.doc

Alții au mai descărcat și

Tactica efectuării cercetării la fata locului

Având în vedere faptul că în soluționarea procesului penal se utilizează în prezent cele mai avansate metode și mijloace tehnico-științifice, iar...

Procedura de judecată în cauzele cu infractori minori

Introducere Prezenta lucrare trateaza procedura de judecata in cauzele cu infractori minori. In dreptul penal se acorda o atentie deosebita...

Acordul de recunoaștere a vinovăției procedură

INTRODUCERE În ceea ce privește acordul de recunoaștere al vinovăției, în prezenta lucrare vor fi analizați pașii procedurali ce trebuie parcurși...

Principiile Răspunderii Internațional Penale

PRINCIPIILE RASPUNDERII INTERNATIONAL PENALEDreptul international penal este rezultatul conceptiei mai noi, potrivit careia nu numai statul...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Urmele de Dinti si Buze

Capitolul I Urmele de buze 1. Introducere Folosirea urmelor de buze în procesul identificării criminalistice a suscitat interes abia în ultimul...

Protecția Datelor Personale în Sistemul Informatic

Protecţia datelor dintr-un sistem informatic are ca scop împiedicarea folosirii lor în mod neautorizat, intenţionat sau nu, de către diverşi agenţi...

Concurența Neloială

1. Consideraţii generale privind concurenţa neloială. Practicile anticoncurenţiale reprezintă mijloace neoneste folosite de unii agenţi economici...

Te-ar putea interesa și

Criminalitate informatică

ASPECTE INTRODUCTIVE Evoluția științifică la care asistăm în prezent, explozia informațională din toate domeniile, complexitatea ridicată a...

Cadrul Legislativ și Măsurile Adoptate de România pentru Combaterea Infracțiunilor Internaționale

Ultimul deceniu al secolului al XX-lea s-a caracterizat printr-o veritabilă schimbare în toate domeniile economico-sociale, a gândirii şi a modului...

Criminologie - criminalitatea informatică

“Empires of the future are Empires of the Mind” WINSTON CHURCHIL INTRODUCERE Criminologia este o disciplină fondată în ultimele decenii ale...

Directii si Modalitati Manageriale pentru Eficientizarea Activitatilor de Combatere a Fraudei Economico-Financiare la Nivelul Judetului Sibiu

INTRODUCERE Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt procese care au determinat proliferarea si...

Infractiuni de Fals. Falsul Intelectual

PREFAŢĂ Infracţiunile de fals constituie o categorie bine particularizată şi extrem de variată în sfera vastă a faptelor socotite socialmente...

Aspecte privind criminalitatea informatică și economico financiară

I. ANALIZA CRIMINALITĂŢII INFORMATICE, ECONOMICO- FINANCIARĂ ŞI CIBERNETICĂ Nu există, până în prezent, o definiţie a criminalităţii...

Producerea Importul Comercializarea sau Punerea Ilegală la Dispoziție a Mijloacelor Tehnice sau Produselor Program

Introducere Etapa actuală de dezvoltare a Republicii Moldova, ca stat suveran, independent, democrat şi de drept, se caracterizează prin...

Economia Subterană în Lume și în România

1. ECONOMIA SUBTERANĂ - FACTOR PERTURBATOR ÎN DEZVOLTAREA ECONOMIEI NAŢIONALE 1.1. Conceptul de economie subterană Diversele analize făcute până...

Ai nevoie de altceva?