Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 73 în total
Cuvinte : 47150
Mărime: 135.75KB (arhivat)
Publicat de: Domnica Morar
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Ciobanu Ramona

Extras din referat

Secţiunea 1. GENERALITĂŢI

Prin proprietatea intelectuală se înţelege posesiunea drepturilor asupra creaţiilor umane în domeniile tehnicii, ştiinţei, literaturii, operelor literare, muzicale, etc. Protecţia şi apărarea acestor drepturi se face prin lege.

Proprietatea intelectuală cuprinde aşadar creaţiile de natură tehnică incluse în categoria proprietăţii industriale şi creaţiile de natură ştiinţifică şi artistică care fac obiectul dreptului de autor.

Proprietatea intelectuală a fost recunoscută din cele mai vechi timpuri. Toate marile opere de natură tehnică, artistică, sau ştiinţifică sunt legate nemijlocit de numele creatorilor lor.

Ca fenomen juridic, proprietatea intelectuală nu este nici ea nouă, primele reglementări în domeniu fiind consemnate încă din secolul XV.

Ca un corolar al diverselor reglementări naţionale apărute în decursul timpului, în anul 1883 este redactată Convenţia de la Paris pentru protecţia proprietăţii industriale, iar în 1886 Convenţia de la Berna privind constituirea Uniunii pentru Protecţia Drepturilor Autorilor asupra Operelor lor Literare şi Artistice.

Din punct de vedere juridic, proprietatea intelectuală acoperă două noţiuni distincte dar strâns legate între ele şi anume: proprietatea intelectuală ca instituţie juridică şi ca drept subiectiv.

Instituţia juridică a proprietăţii intelectuale este un ansamblu de norme juridice care reglementează relaţiile sociale ce decurg din crearea şi valorificarea unor opere ştiinţifice, literare, artistice sau a unor produse intelectuale cu aplicabilitate industrială, categorie în care se includ şi semnele distinctive ale acestor activităţi.

În conformitae cu Legea nr. 8/1996 (Art.7) obiectul dreptului de autor îl constituie operele originale de creaţie intelectuală în domeniul literare, artistic, sau ştiinţific, oricare ar fi modalitatea de creaţie, modul sau forma concretă de exprimare şi independent de valoarea sau destinaţia lor cum sunt: scrierile literare, publicistice, conferinţele, predicile, pledoariile, programele de calculator, scrierile ştiinţifice, studiile, cursurile universitare, manualele şcolare, compoziţiile muzicale, operele coregrafice, operele de artă plastică, de fotografie, artă monumentală, hărţile, etc. În dreptul de auor sunt incluse şi operele derivate cum ar fi: traducerile, enciclopediile, antologiile, adaptările, lucrările documentare şi orice alte transformări ale unei (unor) opere originale cu condiţia să includă o muncă de creaţie intelectuală.

În conformitate cu Convenţia de la Paris (Art.2, par.1) sunt recunoscue ca obiecte ale proprietăţii industriale următoarele:

Invenţia- soluţie tehnică cu caracter de noutate absolută, aplicabilă industrial, în orice domeniu al vieţii economice sau sociale.

Modelul de utilitate – o formă nouă dată unui produs cunoscut, prin care acesta dobândeşte o calitate tehnică nouă.

Desenul şi modelul industrial – o formă nouă dată unui produs industrial în scopul unei individualizări estetice.

Marca de fabrică, de comerţ şi de serviciu – semn distinctiv de individualizare a produselor sau serviciilor unei intreprinderi de cele similare sau identice ale altora.

Numele comercial – nume sau denumire subcare o persoană îsi desfăşoară activitatea în scopul individualizării şi diferenţierii.

Indicaţia de provenienţă – semn constând în denumirea unul loc gepgrafic prin care se disting produsele fabricat în acel loc de altele similare (de exemplu: Salam de Sibiu).

Denumirea de origine – semn distinctiv constând din denumirea unui loc geografic prin care se disting produsele (în general naturale) provenind idn acel loc, garantându-le implicit anumite calităţi (de exemplu: sare de Cacica).

În concordanţă cu progresul tehnic este protejată astăzi şi topografia circuitelor integrate.

Sunt recunoscute ca obiecte ale activităţii industriale, fără însă a fi protejate prin legi speciale, inovaţia şi know-how-ul.

În România există momentan legi speciale pentru modelul de utilitate, numele comercial, indicaţia de provenienţă şi denumirea de origine.

Proprietatea intelectuală ca drept subiectiv reprezintă posibilitatea recunoscută de lege titularului acestui drept, persoană fizică sau juridică, de a folosi în mod exclusiv o creaţie intelectuală cu caracter artistic sau industrial, sau un semn distinctiv al unei asemenea activităţi.

Dreptul de proprietate intelectulă, prin recunoaşterea de către stat a exclusivităţii de folosire, apare ca un drept absolut şi opozabil oricui. Cele mai specifice mijloace de apărare a titularului de drept împotriva atingerii drepturilor sale sunt: acţiunea în contrafacere şi acţiunea în concurenţă neloială.

Având în vedere că rezultatele activităţii intelectuale acoperă o paletă foarte largă şi de o mare diversitate, nu este posibil ca drepturile născute în legătură cu ele să fie identice. În general se disting drepturi morale (personale) şi drepturi patrimoniale. Singurul drept care este comun tuturor categoriilor de bunuri ale proprietăţii intelectuale este dreptul de folosinţă exclusivă.

În ţara noastră protecţia creaţiilor intelectuale se realizează prin două organe guvernamentale de specialitate cu autoritatea unică pe teritoriul României şi anume:

- Oficiul de Stat pentru Intervenţiişi Mărci (OSIM) pentru creaţiile cu caracter industrial;

- Oficiul Român pentru Drepturile de Autor (ORDA) pentru creaţiile cu caracter artistic şi ştiinţific.

Secţiunea 2. CREAŢII INTELECTUALE INDUSTRIALE

Invenţia

Invenţia este cea mai cunoscută şi mai des întâlnită formă de creaţie intelectuală cu caracter industrial. Astăzi ea este puternic concurată de know-how datorită marii valori economice a acestuia.

Invenţia estedeosebit de importantă din punct de vedere social şi economic, reprezentând motorul progresului tehnic. Ca urmare, ea a determinat şi o deosebită atenţie înplan juridic. Cele mai numeroase reglementări naţionale şi internaţionale circumscrise proprietăţii intelectuale se referă la invenţii.

Preview document

Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 1
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 2
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 3
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 4
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 5
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 6
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 7
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 8
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 9
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 10
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 11
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 12
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 13
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 14
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 15
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 16
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 17
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 18
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 19
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 20
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 21
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 22
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 23
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 24
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 25
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 26
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 27
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 28
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 29
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 30
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 31
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 32
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 33
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 34
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 35
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 36
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 37
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 38
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 39
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 40
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 41
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 42
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 43
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 44
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 45
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 46
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 47
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 48
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 49
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 50
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 51
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 52
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 53
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 54
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 55
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 56
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 57
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 58
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 59
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 60
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 61
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 62
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 63
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 64
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 65
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 66
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 67
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 68
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 69
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 70
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 71
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 72
Infracțiuni privind dreptul de proprietate intelectuală - Pagina 73

Conținut arhivă zip

  • Infractiuni Privind Dreptul de Proprietate Intelectuala.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Limitele Exercitării Dreptului de Autor

I. Limitele exercitării dreptului de autor Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp,...

Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Carta Organizației Națiunilor Unite

Crearea O.N.U. a fost unul din rezultatele importante ale celui de-al doilea razboi mondial. Înca din timpul razboiului, s-a pus problema crearii...

Drepturile Producătorilor de Înregistrări Audiovizuale

1. Noțiuni • Audiovizual - concept ce desem¬nează acele rezultate ale activităţii umane ce se obţin cu ajutorul tehnologiilor, indiferent că sunt...

Protecția juridcă a programelor pentru calculator

Dezvoltarea sistemelor de calculator și în special a micro-calculatoarelor a ridicat probleme juridice specifice referitoare la modul de protecție...

Judecata în primă instanță

Etapa premergatoare Inainte de a se adresa instantei sau inainte de a se deschide procedura de judecata, reclamantul trebuie sa parcurga o...

Spam-ul în domeniul criminalității informatice

Termenul SPAM Spamul - mesajele nesolicitate - este o problema cu care majoritatea ne confruntam, fie ca este vorba de casuta personala de...

Te-ar putea interesa și

Procedura Plângerii Prealabile

INTRODUCERE Înfăptuirea justiţiei penale şi realizarea scopului procesului penal înscris în art. 1 din Codul procedură penală, presupune existenţa...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Răspunderea penală pentru încălcarea dreptului asupra obiectelor de proprietate industrială

Introducere Proprietatea industrială este una dintre pârghiile de baza ale dezvoltării economice, sociale şi culturale ale naţiunii. Pentru a...

Delicte contra proprietății intelectuale

I. Consideratii generale Rezultat al folosirii creatoare a intelectului, creatia mintii, creatia intelecuala este deopotriva masura dimensiunilor...

Prevenirea și Combaterea Criminalității Informatice

Amploarea fenomenului informatic si,din pacate,o data cu acesta si a infractiunilor a necesitat o initiativa ferma in sensul elaborarii unor masuri...

Actele de Autoritate cu Caracter Militar

Introducere În mai putin de o generatie, revolutia informationala si introducerea calculatoarelor în aproape fiecare dimensiune a societatii a...

Profilaxia infracțiunilor de corupție

Capitolul I Noţiuni generale Criminologia, in sens etimologic, deriva din latinescul “crimen” – crima, infractiune si grecescul “logos” – stiinta;...

Mărfurile contrafăcute

Cuvânt înainte Pirateria este un fenomen din ce in ce mai prezent. El vizează, într-un fel sau altul, fiecare cetăţean, este prezent în toate...

Ai nevoie de altceva?