Infractiuni Privind Frontiera de Stat

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Infractiuni Privind Frontiera de Stat.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 18 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Carmen Gâlcă

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

CAPITOLUL I
Trecerea frauduloasă a frontierei 3
1.1. Conţinutul legal 3
1.2. Condiţii preexistente 3
1.3. Conţinutul constitutiv 4
1.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 5
CAPITOLUL II
Traficul de migranţi 7
2.1. Conţinutul legal 7
2.2. Condiţii preexistente 7
2.3. Conţinutul constitutiv 8
2.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 10
CAPITOLUL III
Facilitarea şederii ilegale în România 11
3.1. Conţinutul legal 11
3.2. Condiţii preexistente 11
3.3. Conţinutul constitutiv 12
3.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 13
CAPITOLUL IV
Sustragerea de la măsurile de îndepărtare de pe teritoriul
României 14
5.1. Conţinutul legal 14
5.2. Condiţii preexistente 14
5.3. Conţinutul constitutiv 16
5.4. Forme. Modalităţi. Sancţiuni 17
BLIOGRAFIE 18

Extras din document

CAPITOLUL I

Trecerea frauduloasă a frontierei

1.1. Conţinutul legal

Constituie delictul prevăzut în art. 262 alin. (1) Noul C. pen. intrarea sau ieşirea din ţară prin trecerea ilegală a frontierei de stat a României

Delictul este sancţionat mai grav dacă fapta prevăzută în alin. (1) a fost săvârşită:

a) în scopul sustragerii de la tragerea la răspundere penală sau de la executarea unei pedepse ori a unei măsuri educative, privative de libertate;

b) de către un străin declarat indezirabil ori căruia ia fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară [alin. (2)],.

litera b) fiind o modaliate asimilată a delictului de trecere frauduloasă a frontierei de stat.

Tentativa se pedepseşte[alin.(3)].

Delictul nu este sancţionat, dacă fapta prevăzută în alin. (1),este săvârşită de o victimă a traficului de persoane sau de minori. [alin. (4)].

1.2. Condiţii preexistente

A. Obiectul infracţiunii.

a) Obiectul juridic special îl constituie relaţiile sociale referitoare la respectarea intereselor generale în sfera activităţii de supraveghere şi control a frontierelor statului.

b) Obiectul material. Infractiunea nu are un obiect material.

B. Subiecţii infracţiunii.

a) Subiectul activ poate fi orice persoană fizică responsabilă. În ipoteza alin. (2) lit b, subiectul activ este calificat, acesta putând fi doar un străin declarat indezirabil potrivit O.U.G. nr. 194/2002 privind regimul străinilor în Romania sau căruia i-a fost interzis în orice mod dreptul de intrare sau de şedere în ţară.

Declararea ca indezirabil constituie o măsură administrativă luată de autoritate împotriva unui străin care a desfăşurat, desfăşoară ori există indicii temeinice că intentionează să desfăşoare activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică, masură ce se dispune de către procurorul anume desemnat de la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Bucureşti, la propunerea Autorităţii pentru străini sau a altor instituţii cu competenţe în domeniul ordinii publice şi securităţii naţionale care deţin date sau indicii temeinice în sensul că străinul desfăşoară activităţi de natură să pună în pericol securitatea naţională sau ordinea publică.

Străinilor li se poate refuza intrarea sau şederea pe teritoriul statului român dacă sunt semnalaţi de organizaţii internaţionale la care România este parte, precum şi de instituţii specializate în combaterea terorismului că finanţează, pregătesc, sprijină în orice mod sau comit acte de terorism, dacă există indicii că fac parte din grupuri infracţionale organizate cu caracter transnaţional sau că sprijină în orice mod activitatea acestor grupuri, ori dacă există motive serioase să se considere că au savârşit sau au participat la săvârşirea unor crime de război sau crime contra umanităţii, prevăzute în convenţiile internaţionale la care Romania este parte.

Autorităţile competente pot refuza intrarea străinilor pe teritoriul statului roman şi în cazul străinilor care au săvârşit infracţiuni în perioada altor şederi în România ori în străinătate împotriva statului sau a unui cetăţean român, ori au introdus ori au încercat să introduca ilegal în România alţi straini, sau au încălcat anterior, în mod nejustificat, scopul declarat la obţinerea vizei sau, după caz, la intrarea pe teritoriul României. Toate aceste situaţii au fost prevăzute de către legiuitor în reglementările privitoare la regimul juridic al strainilor.

Participaţia este posibilă sub toate formele sale.

b) Subiectul pasiv este statul, ca titular al valorilor sociale ocrotite de lege.

1.3. Conţinutul constitutiv

A. Latura obiectivă.

a) Elementul material al laturii obiective, în varianta tip, se prezintă sub forma unei acţiuni de intrare sau ieşire din ţară

Fisiere in arhiva (1):

  • Infractiuni Privind Frontiera de Stat.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA “MIHAIL KOGĂLNICEANU” IAŞI FACULTATEA DE DREPT MASTER ŞTIINŢE PENALE ŞI CRIMINALISTICĂ