Infracțiunile de corupție în general

Referat
9/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6953
Mărime: 61.57KB (arhivat)
Cost: 9 puncte

Cuprins

Capitolul I: Aspecte generale privind fenomenul corupției

1.1. Definirea conceptului

Capitolul II: Corupția. Istoric și evoluție

Capitolul III: Corupția în România

Capitolul IV: Infracțiunile de corupție

4.1. Luarea de mită

4.2. Darea de mită

4.3. Traficul de influență

4.5. Primirea de foloase necuvenite

4.6. Fapte săvârșite de către membrii instanțelor de arbitraj sau în legătură cu aceștia

4.7. Fapte savarsite de catre functionari straini sau in legatura cu acestia

Capitolul V: Infracțiuni asimilate celor de corupție

Capitolul VI: Infracțiuni în legătură direct cu infracțiunile de corupție

Capitolul VII: Prevenirea și combaterea corupției

Capitolul VIII: Concluzii și propuneri

Bibliografie

Extras din document

Introducere

Corupția este unssubiect constant dezbătuttîn mass-media, auzim deeea la radio sau la TV. Citimddespre ea peiinternet, în ziare, în reviste sau cărți. Știm căiacest fenomen a contaminat aproape fiecare stat din lume. De-a lungullanilor s-a extins subbdiferite forme și a devenit foarte greu de combătut. Corupția este unlfenomen care paraziteazălorice domeniu funcțional și este un inamic al eticii. Acest fenomenleste prezent și în România. Deșilexistă încercări delcombatere a acestui proces care se extinde în lanț, rezultatelelînsă, întârzie să apară.

Corupția este un fenomenlmondial care se regăsește laltoate nivelele societății și în toate domeniile delactivitate. Însă ea are un caracterldestul de relativ din punct delvedere social: ceea ce într-o societate constituie act de corupție, în alta poate fi acceptat și permis. De aceea actelelde corupție nu sunt universallvalabile, ci ele diferă de la o societate lalalta. Cu toate acestea, în ultimiilani acest fenomen a devenit tot mailingrijorător și mai greu delcontrolat, el dezvoltându-se și specializându-selpermanent.

Fenomenul corupției a existat din cele mai vechi timpuri, constituind până în prezent unul dintre cele mai grave și mai răspândite comportamente ale unor persoane cu funcții de răspundere.

Actualizarea problemeilse impune mai ales dinlcauza impactului negativ, foarte puternic allfenomenului corupției asupraldemocrației statului, dreptățiilsociale, a justiției și a respectăriildrepturilor și libertăților fundamentale alelomului.

Coruptia este unlfenomen larg răspandit. Niciolțară și niciun regim politic nulsunt imune în fațalacesteia.

Lucrarea datălconstituie o încercare de alaborda problema corupției și alformelor ei sub aspectullteoretic al dreptului penal.

Capitolul I

Aspecte generale privind fenomenul corupției

1.1. Definirea conceptului

Cuvântul corupție derivă din latinescul „coruptio, -onis” și înseamnă stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie și de asemenea, desfrânare, depravare.

Corupția, mai precis fenomenul ei, a fost permanent obiectul unor studii din partea specialiștilor. Fenomenul corupției este probabil cel mai vechi fenomen social, care s-a dezvoltat treptat în societatea umană și a atins apogeul o dată cu apariția statalității. Istoria demonstrează că anume acest fenomen a fost un catalizator al diferitelor evenimente, ce au stagnat, iar în alte cazuri, dimpotrivă, au stat la baza dezvoltării societății. Desigur, cel de-al doilea aspect este destul de discutabil, însă nu putem să nu recunoaștem că în istorie au fost destule momente paradoxale și, în unele cazuri, „anume corupția în diferite perioade a dat imboldul principal dezvoltării mai rapide a statului”.

Corupția este calificată drept o activitate ilicită din domeniul politicii sau al administrării de stat, care constă în folosirea de către factorii de decizie a drepturilor și împuternicirilor încredințate lor cu scopul îmbogățirii personale.

Sursa principală a corupției a constituit-o mentalitatea persoanei, dorința ei de a se evidenția, voința de a avea putere și surse materiale, de a-și asigura o viață mai bună. Anume aceste scopuri provoacă persoana la diferite acțiuni care, din punct de vedere moral, nu sunt acceptate de societate. În același timp, societatea deseori acceptă astfel de acțiuni din partea statului sau a unor indivizi.

Analizând fenomenul corupției, întâlnim cel puțin două cauze care se condiționează reciproc. Pe de o parte, ăntâlnim aspirația individului de a acumula în timp record o avere considerabilă, fără prea mult efort, prin orice mijloace posibile uneori, iar pe de altă parte, întâlnim restrițiile de nenumărte feluri care duc în final la starea de sărăcie, creând în cele din urmă corupția. „Există două legi nescrise ale economiei care și-au dovedit valabilitatea în toate sistemele, în toate timpurile și pe toate meridianele: lipsa genereză specula și prohibiția dubleză consumu”

Bibliografie

Site-uri și link-uri

https://ro.wikipedia.org/wiki/Corup%C8%9Bie

https://www.pna.ro/legislatie.xhtml?sectiune=2&id=12

https://lege5.ro/Gratuit/gezdinzxgi/legea-nr-188-1999-privind-statutul-functionarilor-publici

Titluri, cursuri, monografii

Dicționarul lb. române moderne, Ed. Academiei, București 1958

M. Johnston, „Corupția și formele sale, Ed. Polirom, București 2007

Vasie Dobrinoiu, „Corupția în dreptul Penal român”, Ed. Atlas Lex, București, 1995

Marian Rizea, Marian Dobra, „Corupția amenințare la adresa siguranței naționale”, București, Ed. A.N.I, 2005

Vasie Dobrinoiu, „Corupția în dreptul Penal român”, Ed. Atlas Lex, București, 1995

Ioan I. Mogaldea, “Corupția în România” , București, Ed. Majadahonda,1998

Horia Diaconescu, „Infracțiunile de corupție și cele asimilate sau în legatură cu acestea”, Ed. All Beck, București, 2004

Tudorel Toader, „Noul cod penal. Comentarii pe capitole”, București, Ed. Hamangiu 2014

Romeo Glodeanu, „Luarea și darea de mită”, Ed. Hamangiu, București, 2009

Combaterea, prevenirea și sancționarea corupției în sistemul românesc, Revista „Economie și administrație locală”, București, Editura Tribuna Economică, nr. 8/august 2003

G. Antoniu, „Codul penal pe înțelesul tuturor”, Ed. Politică, București, 1970

Anamaria Trancă, „Infracțiuni de corupție prevăzute în Legea nr. 78/2000”, Bucuresti, Ed. Hamangiu, 2011k

„Coruptia si politicile de combatere a coruptiei”, Ed. Exclus, 2002

Etică și corupție în administrația publică, București, Editura Economică, 1999

Preview document

Infracțiunile de corupție în general - Pagina 1
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 2
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 3
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 4
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 5
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 6
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 7
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 8
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 9
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 10
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 11
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 12
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 13
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 14
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 15
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 16
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 17
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 18
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 19
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 20
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 21
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 22
Infracțiunile de corupție în general - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Infractiunile de coruptie in general.docx

Alții au mai descărcat și

Studiul privind politica penală a legiuitorului român în materia infracțiunilor contra vieții

Necesitatea de a pune la dispoziția acestui concept o definiție care ar fi aptă să răspundă obiectivelor și scopurilor, rezidă în depășirea...

Darea de Mită

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND FENOMENUL GENERAL AL CORUPŢIEI Secţiunea 1: Conceptul de corupţie şi necesitatea incriminării corupţiei...

Luarea de Mită

Capitolul I Infracţiunile de corupţie 1. Scurt istoric al infracţiui de corupţie Evoluţia fenomenului se află în strânsă concesiune cu dinamica...

Corupția și formele ei

Consideratiuni generale Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pîna în prezent unul dintre cele mai grave...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Organizarea și Exercitarea Avocaturii

§1. Caracterizarea profesiei. Principii şi reguli fundamentale ale exercitării avocaturii Nu putem începe analiza referitoare la organizarea...

Acțiunea civilă în procesul penal

CAP. I Notiuni introductive 1.1. Noţiunea de acţiune civilă în procesul penal Când prin comiterea infracţiunii se produc şi anumite pagube...

Orgaziarea și Exercitarea Profesiei de Avocat

DISPOZITII GENERALE Profesia de avocat este libera si independenta, cu organizare si functionare autonoma, in conditiile legii 51/1995 republicata...

Te-ar putea interesa și

Crima Organizată

CAPITOLUL I CRIMA ORGANIZATĂ INTERNAŢIONALĂ I. CRIMA ORGANIZATĂ SAU ORGANIZAREA CRIMEI I.1. NOŢIUNILE DE CRIMĂ ORGANIZATĂ ŞI ORGANIZAŢII...

Asemănări și Deosebiri între Infracțiunile de Luare de Mită și de Primire de Foloase Necuvenite

CAPITOLUL I. Fenomenul corupţiei şi necesitatea prevenirii şi combaterii acestuia Secţiunea I. Consideraţii introductive 1.Apariţia şi evoluţia...

Corupția

Introducere Societatea contemporană a ajuns într-un moment când se poate spune că fenomenul corupţiei are dimensiuni universale, având un impact...

Investigarea Infracțiunilor de Corupție

Introducere Fara a exagera, putem afirma ca, departe fi eradicat, fenomenul coruptiei si-a facut aparitia odata cu primele forme de organizare...

Direcții și modalități manageriale pentru eficientizarea activităților de combatere a fraudei economico-financiare la nivelul județului Sibiu

INTRODUCERE Mondializarea economiei si tranzitia la economia de piata în Europa de Est sunt procese care au determinat proliferarea si...

Combaterea Corupției

Capitolul I Consideraţii generale cu privire la fenomenul de corupţie I.1. Definirea conceptului de corupţie Importanţa cunoaşterii...

Corupția și licitația

Faptul ca fenomenul coruptiei a existat din cele mai vechi timpuri, constituind pâna în prezent unul dintre cele mai grave si mai raspândite...

Infracțiunile de corupție

INTRODUCERE “ Caci cu cinstea nici un bine nu se aseamană” ( Învățăturile lui Neagoie Basarab ) Actualitatea temei cercetate. La momentul dat,...

Ai nevoie de altceva?