Infracțiunile speciale la regimul silvic

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 6 în total
Cuvinte : 2254
Mărime: 9.59KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: A.Circa

Extras din document

“Padurea este aurul verde al pamantului”

In paduri gasim doua treimi din speciile de flora si fauna cunoscute. Padurile joaca, de asemenea, un rol esential pentru reglarea climei la nivel local si global. Ele sunt vitale pentru viitorul vietii pe Pamant. Padurile au un rol ecologic, de protectie a mediului, de aceea 50% din padurile Romaniei sunt incadrate in categorii de protectie a apei, a solului, a climei. Modul in care sunt gestionate padurile poate afecta semnificativ calitatea mediului. In regiunile cu sol fragil, padurea joaca adeseori un rol protector impotriva eroziunii provocata de vant dar si in cazul eroziunii provocata de ape. In zonele montane padurile au rol de protectie impotriva catastrofelor naturale, cum ar fi avalanse, stanci ce pot sa cada si inundatii. Padurea realizeaza si un climat mai temperat decat cel care exista in teren descoperit, cu o temperatura medie mai joasa si o umiditate mai ridicata.

Termenul padure include: padurile cuprinse in amenajamentele silvice la data de 1 ianuarie 1990, precum si cele incluse ulterior in acestea, in conditiile legii; perdelele forestiere de protectie; jnepenisurile; pasunile impadurite cu consistenta mai mare sau egala cu 0,4, calculata numai pentru suprafata ocupata efectiv de vegetatia forestiera. Totalitatea padurilor, a terenurilor destinate impaduririi, a celor care servesc nevoilor de cultura, productie sau administratie silvica, a iazurilor, a albiilor paraielor, a altor terenuri cu destinatie forestiera si neproductive, cuprinse in amenajamente silvice la data de 1 ianuarie 1990 sau incluse in acestea ulterior, in conditiile legii, constituie, indiferent de natura dreptului de proprietate, fondul forestier national iar acesta este supus regimului silvic.

Fondul forestier national este, dupa caz, proprietate publica sau privata si constituie bun de interes national. Administrarea, precum si serviciile silvice, dupa caz, se asigura prin ocoale silvice autorizate, care pot fi de stat sau private fiind infiintate, in conditiile legii, de unitatile administrativ-teritoriale, de persoanele fizice ori de persoanele juridice care au in proprietate fond forestier sau de asociatii constituite de catre acestea. Fondul forestier proprietate publica a statului se administreaza de Regia Nationala a Padurilor - Romsilva, regie autonoma de interes national, aflata sub autoritatea statului, prin autoritatea publica centrala care raspunde de silvicultura.

Proprietarii de paduri sunt obligati sa asigure paza padurii impotriva taierilor ilegale de arbori, a furturilor, a distrugerilor, a degradarilor, a pasunatului si a altor fapte pagubitoare pentru fondul forestier. Personalul silvic care are atributii pentru paza padurilor este dotat cu armament de serviciu, in conditiile legii. In exercitarea atributiilor de serviciu privind paza fondului forestier, in constatarea contraventiilor si a faptelor ce constituie infractiuni silvice, personalul silvic este asimilat personalului care indeplineste functii ce implica exercitiul autoritatii publice.

Se interzice pasunatul in paduri, in perdelele forestiere de protectie si in perimetrele de ameliorare a terenurilor degradate sau in alunecare (in mod exceptional este aprobat cu respectarea mai multor conditii); nu poate fi aprobat pasunatul in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, precum si in padurile care indeplinesc functii speciale de protectie; trecerea animalelor domestice prin padure spre zonele de pasunat, adapat si adapostire se aproba de ocolul silvic, cu acordul proprietarului padurii, pe trasee delimitate si in perioade precizate; pentru padurile proprietate publica a statului, aprobarea se da de catre administrator; se interzice trecerea animalelor domestice prin padure in arboretele in curs de regenerare, in plantatiile si regenerarile tinere, in ariile naturale protejate de interes national, in perimetrele de ameliorare, precum si in perdelele forestiere de protectie; cu aprobarea ocolului silvic se permite amplasarea in mod gratuit a stupilor de albine in fondul forestier proprietate publica a statului, pe perioada pastoralului; accesul public in padure este permis numai in zone amenajate si pe trasee marcate in acest sens; accesul public in padure cu autovehicule, motociclete, ATV-uri sau mopede este interzis, cu exceptia activitatilor sportive, de recreere si turism, care se pot practica numai cu acordul proprietarului sau al administratorului padurilor proprietate publica a statului.

Cel mai mare pericol cu care se confrunta padurile este distrugerea prin taieri necontrolate, defrisare abuziva, iresponsabila si pasunatul excesiv. Odata cu retrocedarea altor paduri catre fostii proprietari fenomenul de defrisare va lua amploare daca nu se iau masurile corespunzatoare. Organele abilitate ale statului sunt chemate sa ocroteasca si sa apere proprietatea privata si publica folosind mijloace penale si contraventionale. Regimul silvic a progresat mereu in dimensiune si combativitate pe teritoriul Romaniei.

Preview document

Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 1
Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 2
Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 3
Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 4
Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 5
Infracțiunile speciale la regimul silvic - Pagina 6

Conținut arhivă zip

  • Infractiunile Speciale la Regimul Silvic.doc

Alții au mai descărcat și

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Sancționarea încălcării prevederilor codului silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Răspunderea juridică în domeniul dreptului mediului

Introducere Una dintre marile probleme ale omenirii este degradarea mediului înconjurător. Acesta este afectat atât de consecințele...

Protecția Juridică a Pădurilor

,,Pădurea reprezintă o podoabă a naturii; ea reprezintă viaţa şi bogăţia şi prin toate calităţile ei merită să fie cunoscută, curată şi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Percheziția la domiciliu ridicarea de obiecte și înscrisuri

INTRODUCERE Ce ar trebui să ştim despre percheziţie Despre termenul percheziţie probabil am auzit cu toţii şi, cu aproximaţie, ştim despre ce...

Combaterea criminalității vamale

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND INFRACŢIUNEA DE CONTRABANDĂ. 1.1.Regimul juridic vamal – obiect al ocrotirii prin mijloace de drept...

Protecția juridică a pădurilor

INTRODUCERE Am considerat acestă lucrare, ca fiind oportună, de a cunoaște valoarea deosibita a protecţiei pădurilor in care exploatarea lor să...

Implicarea și Competențele Ministerului Administrației și Internelor în Problematica Protecției Mediului Înconjurător

I. GENERALITATI Protectia, conservarea si dezvoltarea mediului înconjurator constituie un obiectiv de interes national, cu efecte directe si...

Sancționarea încălcării prevederilor codului silvic

Conform prevederilor Codul Silvic al Romaniei (Legea 46 / 2008), prin notiunea de fond forestier national intelegem totalitatea pădurilor, a...

Răspunderea penală pentru nerespectarea regimului de protecție a apelor

1.Notiunea de raspundere in dreptul mediului In domeniul mediului ,problema raspunderii si responsabilitatii are, deocamdata, o arie de raspundere...

Biodiversitate

Nu cred ca exista ceva mai important decât conservarea naturii, cu exceptia supravietuirii omului, si aceste doua notiuni sunt atât de strâns...

Protecția juridică a pădurilor - fondul forestier național

Generalități. Printre noile drepturi fundamentale ale omului se înscrie şi dreptul la un mediu sănătos şi echilibrat din punct de vedere ecologic....

Ai nevoie de altceva?