Inregistrarea Condominului

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Inregistrarea Condominului.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 39 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

INTRODUCERE

Actialitatea temei investigate. Admiterea în circuitul civil a proprietăţii private a făcut necesară revenirea la reglementările ce aveau ca obiect imobilele, dreptul de proprietate, negat în perioada sistemului de drept sovietic. Pămîntul, principalul bun imobil, era exclus din circuit, inventarierea lui efectuîndu-se numai din raţionament economic, nu şi în scopul exercitării şi apărării dreptului de proprietate, securizării tranzacţiilor imobiliare. O asemenea stare de lucruri a devenit intolerabilă din momentul recunoaşterii terenurilor ca marfăşi includerii acestora în circuit, situaţie ce a generat repunerea în sistemul legislaţiei civile a mai multor instituţii juridice ignorate anterior: vînzarea-cumpărarea imobilelor, locaţiunea/arenda, servituţile, superficia etc. În rezultat, se cerea şi crearea mecanismului de evidenţă a imobilelor, de înregistrare a acestora şi, totodată, de înscriere a drepturilor asupra lor. Problema se soluţionează prin constituirea Cadastrului şi a publicităţii imobiliare.

Publicitatea imobiliară, întemeiată pe sistemul de evidenţă al cadastrului general, are ca obiect înscrierea în Registrul bunurilor imobile a faptelor şi actelor juridice referitoare la imobile, asigură accesul liber la informaţii despre regimul lor juridic. Înregistrarea condominiului se efectuează de către oficiile cadastrale teritoriale (OCT), deţinătoare de informaţii ale fostelor birouri de inventariere tehnică (BIT), şi are ca scop securizarea raporturilor juridice imobiliare, atragerea investiţiilor străine, accelerarea reformelor demarate în ţară.

Consecutivitatea subiectelor abordate în teză a fost inspirată de logica legiuitorului expusă în Legea cadastrului bunurilor imobile nr. 1543-XIII din 25 februarie 1998, în continuare Legea nr. 1543/1998, şi în Codul civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 6 iunie 2002, în continuare C. civ. Acestea sunt principalele, nu însă şi unicele, acte normative folosite în teză.

Scopul tezei anuale constă în elucidarea reglementărilor referitoare la: 1) condominiul ca entităţi ale cadastrului bunurilor imobile şi ca obiecte ale înregistrării de stat în registrul bunurilor imobile; 2) importanţa cadastrului general şi acondominiului; 3) particularităţile înregistrării condominiului în Registrul bunurilor imobile; 4) înscrierile efectuate în capitolele şi subcapitolele Registrului bunurilor imobile; 5) efectele şi valoarea juridică a înscrierilor condominiului.

Studiind literatura de specialitate, a legislaţiei contemporane, a diferitelor aspecte teoretice şi practice ale temei abordate, avînd ca scop fundamentarea ştiinţifică şi elaborarea recomandărilor practice în vederea creării unui mecanism adecvat şi eficient de protecţie a drepturilor imobiliare în Republica Moldova, am conturat următoarele obiective:

- efectuarea unei analize ştiinţifice a conceptului, condominiu, în contextul

general;

- definirea şi evidenţierea particularităţilor de efectuare a înregistrării condominiului;

- analiza cadrului legislativ privind înregistrarea condominiului;

- cercetarea şi determinarea importanţei înregistrării condominiului în Registruli bunurilor imobile;

- aplicarea în practică a legislaţiei privind condominiul;

- cercetarea şi determinarea efectului juridic alînregistrării condominiului.

Temelia lucrării o constituie analiza teoretică şi practică: a noţiunilor şi prevederilor legale, a practicii de aplicare privind bunurile imobile ca entitate de bază a cadastrului şi a conţinutului cadastrului general, ce prezumă inventarierea terenurilor şi a imobilelor, înscrierea dreptului de proprietate şi a altor drepturi reale, publicitatea imobiliară, prin care se asigură transparenţa informaţiei din registrul bunurilor imobile şi care produce efecte juridice: constitutiv de drepturi, de instituire a priorităţii dreptului, opozabilităţii etc.

Lucrarea întruchipează rezultatele obţinute din sistematizarea legislaţiei, din practica aplicării ei, din cercetarea specificului regimului juridic al bunurilor imobile, al creării cadastrului, al înregistrării bunurilor imobile. Sunt evidenţiate un şir de probleme, cărora li se propun soluţii interpretative. Subiectul cercetat – înregistrarea condominiului– destul de puţin cercetat în literatura de specialitate, considerăm că va fi util unui cerc larg de studenţi, cercetători, practicieni etc.

Noutatea ştiinţifică a rezultatelor obţinute

Prezenta lucrare este o încercare de a cerceta în mod sistemic evoluarea bunurilor imobile în circuitul civil importanţa înregistrării condominiului în sistemul cadastral.

Semnificaţia teoretică şi valoarea aplicativă a lucrării poate fi estimată sub următorul aspect:

s-a realizat un comentariu sistemic al legislaţiei privind înregistrarea condominiului.

Metodologia.Potrivit obiectivelor care denotă caracterul interdisciplinar, cercetarea este axată pe un areal de metode ştiinţifice cum ar fi metoda logică,comparativă, cantitativă.

Fisiere in arhiva (1):

  • Inregistrarea Condominului.doc