Instanța de Judecată

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 51 în total
Cuvinte : 19776
Mărime: 66.01KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

INTRODUCERE

Actualitatea temei investigate şi gradul de cercetare a lucrării. Înfăptuirea justiţiei este una din cele mai vechi activităţi de stat menite să promoveze interesele actului juridic prin prisma de a veghea la apărarea valorilor sociale recunoscute în societate. În orice sistem democratic actul judiciar, ca ansamblu al structurilor care contribuie la înfăptuirea actului de justiţie, reprezintă o componentă esenţială a civilizaţiei şi progresului social. Nici un stat nu poate exista fără justiţie, cu

atât mai mult fără justiţie nu poate exista o veritabilă şi eficientă democraţie. Anume justiţia este cea care veghează la apărarea valorilor sociale într-un stat democratic, la promovarea şi apărarea drepturilor fundamentale ale omului. Justiţia este, prin urmare, unul din elementele nodale ale statului de drept şi ale consolidării acestuia.

Sesizarea organului competent se face prin cererea de chemare în judecată.

Însă, în faţa persoanei apare problema determinării organului competent (instanţei judecătoreşti) la care urmează să-şi adreseze cererea sa. Aceasta deoarece odată cu reorganizarea sistemului judecătoresc a devenit mai dificilă stabilirea cu exactitate a competenţei fiecărei instanţe judecătoreşti din numărul celor existente în cadrul sistemului judecătoresc al Republicii Moldova.

Astfel importanţa determinării regulilor de competenţă reese şi din faptul că acestea sunt stabilite chiar în primele texte ale Codului de procedură civilă. Regulile de competenţă sunt stabilite chiar în Titlul I a Codului de procedură civilă definit „Dispoziţii generale” la Capitolul III (Competenţa generală) şi Capitolul IV (Competenţa jurisdicţională).

Într-adevăr, una din primele probleme care trebuie soluţionată, în cazul declanşării unui litigiu, este tocmai aceea a cunoaşterii organului la care trebuie să se înainteze cererea de chemare în judecată. Dar, determinarea unor reguli precise de competenţă reprezintă importanţă şi pentru autoritatea judecătorească. Organele de justiţie nu pot fi sesizate la întâmplare, adică după bunul plac al părţilor litigante. Altminteri s-ar produce o distorsiune gravă în sfera de activitate a instanţelor judecătoreşti care s-ar putea concretiza şi în contestarea inutilă a hotărârilor pronunţate. De aceea, este firesc ca întreaga activitate de jurisdicţie, de la sesizrea instanţei şi până la valorificarea drepturilor cuprinse într-un titlu executoriu, să se realizeze cu respectarea unor reguli riguros determinate, singurele care pot disciplina activitatea procesuală a participanţilor la o activitate atât de importantă.

Circumstanţele expuse mai sus au constituit un suport de idei în alegerea temei, determinarea obiectului, structurii, volumului, scopului şi sarcinilor tezei.

Aşadar, am ales ca obiect de studiu un fascicol de idei referitoare la analiza concretă a regulilor de competenţă care determină şi orientează întreaga activitate a instanţelor judecătoreşti din sistemul judiciar al Republica Moldova.

Astfel prezentul studiu, pornind de la delimitarea dintre competenţa instanţelor judecătoreşti şi competenţa altor organe cu activitate jurisdicţională, culminează cu determinarea competenţei jurisdicţionale materiale şi a competenţei jurisdicţionale teritoriale a instanţelor judecătoreşti, ca în final să se refere şi la unele incidente procesuale cu privire la instanţa sesizată.

Din păcate, însă problematica competenţelor instanţelor judecătoreşti este studiată doar la modul general, iar analizele şi investigaţiile, care se fac, nu sunt totdeauna orientate spre a adopta înfăptuirea justiţiei la standardele europene şi internaţionale.

Procesul de reformare a legislaţiei procesuale în Republica Moldova a suscitat, în mod inevitabil, interesul de a studia experienţa pozitivă ce s-a developat şi există în sistemele de drept contemporane în ceea ce priveşte administrarea eficientă a procedurii judecătoreşti. Este bine cunoscut faptul că în zilele noastre problemele sistemului judecătoresc din Republica Moldova variază de la calitatea scăzută a deciziilor până la lipsa accesului la serviciile juridice şi

judiciare, la practica nesatisfăcătoare de administrare şi procese şi proceduri operaţionale perimate.

Analiza aprofundată a acestora se înscrie în şirul factorilor care au determinat actualitatea lucrării.

Considerăm că studiile temeinice asupra aspectelor competenţelor instanţelor de judecată comportă o abordare fragmentară şi disparată în literatura de specialitate. Totuşi, nu putem nega faptul că există şi cercetători care tratează problemele puse de noi în discuţie, însă o fac într-o manieră dispersată, fără a urmări scopul de a evidenţia plenar toate conceptele şi de a efectua, în definitiv, un studiu complex al fenomenului în discuţie.

În acest context putem menţiona contribuţia adusă la dezvoltarea subiectului a doctrinarilor români : Martîncic E., Aramă E., Theodoru Gr., Alexandresco D., Demitrescu M.V., Dissescu C.C., Firoiu D., cât şi a celor din străinătate: Moret Al., Schmidt A.F., Anners E., Strogovici M.S.

Accentuăm că în lucrările autorilor menţionaţi, şi nu numai, problema nu este tratată exhaustiv, în unele dintre acestea făcându-se doar referinţe vagi la termeni, definiţii, la protecţia judiciară a drepturilor şi intereselor civile sau la serviciul public al statului, organizat anume în acest scop.

Profesorii universitari autohtoni Elena Aramă, Andrei Smochină, Dumitru Grama ş. a. au investigat diferite probleme ale dreptului procedural civil al, au abordat unele aspecte ale modului de organizare şi desfăşurare a procedurii judecătoreşti şi competenţelor instanţelor de judecată.

Scopul şi obiectivele tezei. Prin investigaţia respectivă ne-am propus să realizăm o cercetare complexă a competenţelor instanţelor judecătoreşti. În acest context, actualitatea subiectului cercetat, complexitatea şi dimensiunea multiaspectuală a prezentei lucrări, determinarea scopului şi obiectivelor acestei investigaţii, ne-a ajutat spre orientarea cercetării către problemele semnificative ale competenţelor instanţelor judecătoreştii, adică spre problematici ale căror soluţii provoacă schimbări majore în conştientizarea lor.

Aceste premise, care vizează importanţa fundamentală a procedurii de judecată în contextul teoriei

dreptului, se întemeiază pe întrebările referitoare la problemele şi obiectivele ce ne preocupă în cercetarea de faţă:

- Instanţa de judecată – subiect obligatoriu al raporturilor de procedură civilă

- Felurile de competenta jurisdictionala

- Conflictele de competenţă jurisdicţională şi soluţionarea lor.

De aici derivă necesitatea evidenţierii particularităţilor legislaţiei procedurii de judecată, a interpretării, caracterizării şi evaluării reformelor judiciare şi de drept relevante în domeniu din Republica Moldova.

Suportul teoretico-ştiinţific şi metodologic al tezei. Baza teoretico-ştiinţifică a acestei teze o formează concepţiile contemporane ale procedurii judecătoreşti, formulate în lucrările savanţilor în domeniul dreptului procesual civil din diferite ţări, printre care menţionăm: Xenopol A. D., Filitti I. C., Georgescu V. Al., Ciurescu C. C., Fotino G., Grigoraş N., Cernea E., Iorga N., Şotropa V., Popa A Perlov I. D., Şalamov M. G. Pentru a testa tema propusă, autorul a utilizat un suport specific tezei de cercetare alcătuit din diverse metode, concepte, principii şi instrumente de lucru.

Autorul a utilizat un şir de metode care includ analiza textuală şi contextuală a argumentelor, metoda analizei critice, metoda retrospectivă. Au fost integrate diverse metode de cercetare, atât generale cât şi specifice pentru ştiinţele juridice.

Preview document

Instanța de Judecată - Pagina 1
Instanța de Judecată - Pagina 2
Instanța de Judecată - Pagina 3
Instanța de Judecată - Pagina 4
Instanța de Judecată - Pagina 5
Instanța de Judecată - Pagina 6
Instanța de Judecată - Pagina 7
Instanța de Judecată - Pagina 8
Instanța de Judecată - Pagina 9
Instanța de Judecată - Pagina 10
Instanța de Judecată - Pagina 11
Instanța de Judecată - Pagina 12
Instanța de Judecată - Pagina 13
Instanța de Judecată - Pagina 14
Instanța de Judecată - Pagina 15
Instanța de Judecată - Pagina 16
Instanța de Judecată - Pagina 17
Instanța de Judecată - Pagina 18
Instanța de Judecată - Pagina 19
Instanța de Judecată - Pagina 20
Instanța de Judecată - Pagina 21
Instanța de Judecată - Pagina 22
Instanța de Judecată - Pagina 23
Instanța de Judecată - Pagina 24
Instanța de Judecată - Pagina 25
Instanța de Judecată - Pagina 26
Instanța de Judecată - Pagina 27
Instanța de Judecată - Pagina 28
Instanța de Judecată - Pagina 29
Instanța de Judecată - Pagina 30
Instanța de Judecată - Pagina 31
Instanța de Judecată - Pagina 32
Instanța de Judecată - Pagina 33
Instanța de Judecată - Pagina 34
Instanța de Judecată - Pagina 35
Instanța de Judecată - Pagina 36
Instanța de Judecată - Pagina 37
Instanța de Judecată - Pagina 38
Instanța de Judecată - Pagina 39
Instanța de Judecată - Pagina 40
Instanța de Judecată - Pagina 41
Instanța de Judecată - Pagina 42
Instanța de Judecată - Pagina 43
Instanța de Judecată - Pagina 44
Instanța de Judecată - Pagina 45
Instanța de Judecată - Pagina 46
Instanța de Judecată - Pagina 47
Instanța de Judecată - Pagina 48
Instanța de Judecată - Pagina 49
Instanța de Judecată - Pagina 50
Instanța de Judecată - Pagina 51

Conținut arhivă zip

  • Instanta de Judecata.doc

Alții au mai descărcat și

Noțiunea și Sistemul Procesului Civil și ale Dreptului Procesual Civil

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND JUSTIŢIA ÎN STATUL DE DREPT Statul de drept este acela care asigură respectarea legii în întregul...

Procurorul în Procesul Civil

Capitolul I Noţiuni generale privind Ministerul Public 1.1 Apariţia şi dezvoltarea instituţiei Pe teritoriul actual al României a aparut şi a...

Partile si Terti din Procesul Civil. Instanta de Judecata. Compunerea si Constituirea Instantei

INTRODUCERE Impactul Codului de procedură civilă asupra activităţii întregului sistem judiciar, este unul major astfel că înţelegerea aprofundată...

Participanții la Procesul Civil

§1. Aspecte generale asupra instituţiei Conceptul de „terţe persoane” este folosit frecvent în doctrină şi jurisprudenţă, însă semnificaţia...

Ministerul Public

Ministerul Public Înfăptuirea justiției presupune o participare activă în limitele legii a tuturor organelor abilitate ale statului. Alături de...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Drept Fiscal

DREPT FISCAL NOŢIUNI INTRODUCTIVE I. DEFINIŢIA DREPTULUI FISCAL Noţiunea de „drept fiscal” este strâns legată de noţiunea de „finanţe publice”....

Determinarea Competenței Procesuale

INTRODUCERE Articolul 20 din Constituţia Republicii Moldova prevede că „orice persoană are dreptul la satisfacţie efectivă din partea instanţelor...

Ai nevoie de altceva?