Instituția Președintelui României

Referat
8.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 2 fișiere: doc
Pagini : 26 în total
Cuvinte : 8911
Mărime: 47.86KB (arhivat)
Publicat de: Stefan A.
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Doina Petica Roman

Cuprins

  1. CAP. I Instituţia prezidenţială. Repere istorice . 1
  2. CAP. II Preşedintele româniei . 4
  3. 2.1 Rolul, alegerea şi durata mandatului . 4
  4. 2.2 Atribuţiile sale în raport cu autoritatea legiuitoare . 11
  5. 2.3 Acte şi răspundere . 14
  6. CAP. III Funcţia prezidenţială - un tablou comparativ . 17
  7. BIBLIOGRAFIE . 23

Extras din referat

CAPITOLUL I

INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE

Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice .

Instituţia şefului de stat îşi are obârşia în chiar istoria lumii, a sistemelor statale. Dintotdeauna, colectivităţile umane organizate au avut un şef, recunoscut sau impus, în contextul împrejurărilor istorice, instituţie ce a cunoscut o evidentă evoluţie cât priveşte formele, structurile, împuternicirile, protocoalele .

În dreptul public modern, ideea şefului de stat este legată de forma de guvernământ, concept prin care, de regulă, s-a răspuns la intrebarea, cine exercită puterea în stat: o singură persoană (monocraţia), un grup de persoane (oligarhia) sau poporul în mod direct (democraţia)?

Cu alte cuvinte, privind forma de guvernământ ca modalitatea în care sunt constituite şi funcţionează organele statului, o raportăm, de principiu, la trăsăturile definitorii ale şefului de stat şi la raporturile sale cu puterea legiuitoare.

După forma de guvernământ, statele se clasifică de regulă în două categorii: monarhii, în care şeful statului este desemnat pe baze ereditare sau pe viaţă, şi republici, în care şeful statului, numit cel mai adesea preşedinte, este ales pe o perioadă determinată, fie de popor prin vot direct sau indirect (republici prezidenţiale sau republici semi-prezidenţiale), fie de Parlament (republici parlamentare).

O analiză din perspectiva dreptului comparat, a modului de reglementare a instituţiei Preşedintelui, în majoritatea statelor Uniunii Europene consacră forma de guvernământ republicană, restul reprezentând monarhii constituţionale, ceea ce ne duce la concluzia că în majoritatea cazurilor predomină teza unui Preşedinte de Republică aflat cât mai aproape de un monarh constituţional, cu rol de reprezentare şi de arbitru, dispunând de atribuţii destul de restrânse şi adeseori condiţionate de intervenţia altor autorităţi publice.

Iniţial, şeful statului în România a fost monarhul.

Deşi numai Constituţia din 1938 a prevăzut în mod expres că „Regele este capul statului”, din analiza dispoziţiilor constituţionale anterioare se poate constata că Regele exercita atribuţiile specifice unui şef de stat, „puterea executivă fiind încredinţată monarhului”. Chiar în perioada 1940-1944, când preşedintele Consiliului de Miniştri a fost învestit cu puteri depline în conducerea statului român, Regele a continuat să deţină o serie de prerogative specifice funcţiei de şef al statului.

După desfiinţarea regimului monarhist, în anul 1948 a fost creat un organ colegiu care exercită atribuţiile şefului de stat, numit iniţial Prezidiul Republicii Populare Române, iar apoi, Prezidiul Marii Adunări Naţionale a R.P.R., înlocuit ulterior, în anul 1961 cu Consiliul de Stat, ca organ suprem al puterii de stat cu activitate permanentă, cubordonat Marii Adunări Naţionale.

Constituţia din 1965 a consacrat existenţa Consiliului de Stat ca organ colegial cu atribuţii de şef de stat, pentru ca în anul 1974, printr-o modificare a acesteia să fie instituită expres funcţia de Preşedinte al Republicii Socialiste România. Acesta era ales de Marea Adunare Naţională şi era răspunzător în faţa acesteia, exercitând toate atribuţiile specifice funcţiei de şef al statului.

Consiliul de stat a fost menţinut, dar şi-a păstrat doar o parte din atribuţiile pe care le exercita până la modificarea constituţională din anul 1974.

Începând cu 27 decembrie 1989, se instituie funcţia de Preşedinte al Consiliului Frontului Salvării Naţionale, care primea şi atribuţiile de şef de stat. La începutul lunii februarie a anului 1990, organele centrale ale puterii politice se reorganizează, prin constituirea Consiliului Provizoriu de Uniune Naţională (CPUN), al cărui preşedinte preia şi atribuţiile de şef de stat.

După decembrie 1989, instituţia Preşedintelui a fost menţinută, dar prin Decretul- lege nr. 92/1990 pentru alegerea Parlamentului şi a Preşedintelui României s-a stabilit ca acesta să fie ales direct de către popor prin vot universal, egal, secret şi liber exprimat.

Constituţia României din anul 1991 „a proiectat” un Preşedinte de Republică pentru a satisface, pe de-o parte, necesitatea de reprezentare a statului, iar pe de altă parte, necesitatea de arbitraj între „puterile statului”, între „stat şi societate” .

Astfel, dispoziţiile susţinute determină o reevaluare în ceea ce priveşte locul şefului statului în sistemul organelor statului, în sistemul politic, poziţia acestuia în raport cu puterile în stat

Preview document

Instituția Președintelui României - Pagina 1
Instituția Președintelui României - Pagina 2
Instituția Președintelui României - Pagina 3
Instituția Președintelui României - Pagina 4
Instituția Președintelui României - Pagina 5
Instituția Președintelui României - Pagina 6
Instituția Președintelui României - Pagina 7
Instituția Președintelui României - Pagina 8
Instituția Președintelui României - Pagina 9
Instituția Președintelui României - Pagina 10
Instituția Președintelui României - Pagina 11
Instituția Președintelui României - Pagina 12
Instituția Președintelui României - Pagina 13
Instituția Președintelui României - Pagina 14
Instituția Președintelui României - Pagina 15
Instituția Președintelui României - Pagina 16
Instituția Președintelui României - Pagina 17
Instituția Președintelui României - Pagina 18
Instituția Președintelui României - Pagina 19
Instituția Președintelui României - Pagina 20
Instituția Președintelui României - Pagina 21
Instituția Președintelui României - Pagina 22
Instituția Președintelui României - Pagina 23
Instituția Președintelui României - Pagina 24
Instituția Președintelui României - Pagina 25
Instituția Președintelui României - Pagina 26

Conținut arhivă zip

  • Coperta.doc
  • Institutia Presedintelui Romaniei.doc

Alții au mai descărcat și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Instituția Președintelui României

INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice...

Urmărirea penală

Întroducere În vechime procesul penal se defăşoară mai mult la instanţă sau aproape în exclusivitate în faţa acestei. Nu există decît în forme...

Noțiuni generale privind referendumul

In Romania suveranitatea nationala apartine poporului roman, care o exercita prin organele sale reprezentative si prin referendum. Referendumul...

Curtea Constituțională a României

1. Controlul Constituţionalităţii în România În România, controlul Constituţionalităţii işi găseşte reglementarea în art. 142-147 din Constituţie,...

Drept administrativ - instituția șefului statului

Constituantul din 1991 s-a pronunţat în favoarea formei de guvernământ repu¬blicane şi a optat, în acelaşi timp, pentru republica...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Căsătoria în Dreptul Roman

Noţiuni introductive Căsătoria (iustum matrimonium sau iustae nuptiae), pentru romani modul natural de creare a puterii părinteşti constă la...

Te-ar putea interesa și

Președintele României și rolul său în sistemul administrativ român

INTRODUCERE Demersul fundamental urmat în această lucrare este centrat pe analizarea şi interpretarea unui set de neclarităţi referitoare la...

Funcțiile președintelui României

ISTORICUL NOȚIUNII DE ȘEF DE STAT 1.1. Formele șefului de stat în epoca preiluministă În cea de-a doua etapă a procesului de încheiere a...

Instituția Președintelui României

INTRODUCERE Potrivit dreptului public, statul nu poate fi conceput fără un şef, oricât de simbolic ar fi rolul acestuia în unele sisteme politice...

Drept constituțional și instituții publice

Sectiunea I - Drept constitutional Noţiunea de drept constituţional Dreptul este definit ca ansamblul regulilor de conduită, instituite sau...

Președintele României

CAPITOLUL I ISTORICUL ŞI ROLUL INSTITUŢIEI ŞEFULUI STATULUI Secţiunea 1 Aprecieri introductive 1.1 Consideraţii generale Instituţia şefului...

Președintele României

1. Evolutia istorica a institutiei sefului statului in Romania In Romania, institutia sefului statului a cunoscut mai multe reglementari. La...

Președintele României

Presedintele Romaniei I.Statul constitutional al Presedintelui României si atributiile sale Institutia Presedintelui României este reglementată...

Instituția președintelui în România și Italia

România face parte din grupul statelor care, conform atribuţiilor Preşedintelui, a adoptat un regim semi-prezidențial. Regimul semi-prezidențial...

Ai nevoie de altceva?