Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 18 în total
Cuvinte : 6338
Mărime: 27.07KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Augustin Fuerea
Prezentat la Universitatea Bucuresti, Master - Mangement in administratia publica,

Cuprins

CAPITOLUL I

Introducere pag. 1

CAPITOLUL II

Drepturile omului în sistemul european pag. 3

CAPITOLUL III

Rolul instituţiilor şi organismelor europene în protecţia drepturilor omului pag. 5

III.1. Comisia Europenă pag. 5

III.2. Parlamentul European pag. 6

III.3. Consiliului de Miniştri pag. 9

III.4. Curtea Europeană de Justiţie pag. 10

III.5. Rolul Ombudsmanului în promovarea drepturilor omului pag. 12

CAPITOLUL IV

Concluzii pag. 16

BIBLIOGRAFIE pag. 17

Extras din document

Capitolul I

Introducere

Protecţia drepturilor omului prin instrumente juridice de transpunere a acestor drepturi în prevederi legale, a devenit un imperativ al comunităţii internaţionale după al doilea război mondial, în urma dezvăluirii atrocităţilor comise de nazişti, iar mai târziu, şi ca urmare a perpetuării practicii încălcării drepturilor omului în statele cu regimuri totalitare. Această necesitate s-a concretizat în reglementări cu caracter universal sau regional ce au urmat semnării Cartei O.N.U (26 iunie 1945).

Astfel, Declaraţia Universală a Drepturilor Omului, proclamată şi adoptată de Adunarea Generală a O.N.U. la 10 decembrie 1948 este primul document cu vocaţie universală în acest domeniu şi stabileşte o concepţie unitară a comunităţii internaţionale despre drepturile şi libertăţile omului, deschizând calea spre un sistem de protecţie internaţională a drepturilor omului. După 1948, Adunarea Generală a O.N.U. a adoptat în acest domeniu peste 60 de convenţii şi declaraţii prin care s-a avut în vedere şi instituirea unor mecanisme specifice de protecţie a acestor drepturi.

Drepturile omului sunt drepturi inerente şi inalienabile ale fiecărei persoane, care definesc condiţia umană într-o societate civilizată. Omul ca fiinţă raţională, născută liberă, ca măsură a tuturor lucrurilor, considerat ca scop şi niciodată ca mijloc, reprezintă valoarea supremă pe care ar trebui să se concentreze tot ce înseamnă scopuri ale societăţii organizate politic în stat. Transpus în planul preocupărilor juridice, conceptul de drepturi ale omului desemnează, mai întâi, drepturi subiective ale omului, de o anumită factură, care definesc poziţia acestuia în raport cu puterea publică, dar el devine o veritabilă instituţie juridică, un ansamblu de norme juridice internaţionale care au ca subiect de reglementare promovarea şi garantarea drepturilor şi libertăţilor omului, apărarea acestuia împotriva abuzurilor statelor şi a pericolelor de orice natură. Putem discuta astfel despre drepturile omului, pe de o parte, ca despre o instituţie de drept intern, mai precis de drept constituţional, care însumează normele ce reglementează statutul juridic al cetăţeanului cu privire la drepturile şi libertăţile fundamentale ale acestuia, şi, pe de altă parte, ca despre o instituţie de drept internaţional, ca sursă de reguli juridice stabilite de comun acord de către state pentru protecţia fiinţei umane, dar şi ca principiu fundamental al dreptului internaţional public. Drepturile omului sunt acele drepturi inerente fiinţei umane, luată individual sau ca parte a unui grup social determinat. Omul este deţinătorul acestor drepturi prin simplul fapt că este bărbat sau femeie, fiind dotat cu aceleaşi atribute şi aspiră la aceleaşi libertăţi, indiferent de rasă, etnie, sex, credinţă sau naţionalitate la care aparţine.

Cea mai interesantă şi completă definiţie este cea care consideră drepturile omului ca fiind acele prerogative conferite de dreptul intern şi recunoscute de dreptul internaţional fiecărui individ, în raporturile sale cu colectivitatea şi cu statul, ce dau expresie unor valori sociale fundamentale şi care au drept scop satisfacerea unor nevoi umane esenţiale şi a unor aspiraţii legitime, în contextul economico-social, politic, cultural şi istoric al unei anumite societăţi.

Drepturile omului şi libertăţile fundamentale, drepturi esenţiale pentru viaţa, libertatea, demnitatea şi dezvoltarea persoanei umane, necesită – pentru respectarea universală şi efectivă a acestora – o largă cooperare internaţională între state, cooperare care s-a intensificat în special după cel de al doilea război mondial, odată cu apariţia celei mai cuprinzătoare organizaţii universale – Organizaţia Naţiunilor Unite.

Preview document

Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 1
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 2
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 3
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 4
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 5
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 6
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 7
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 8
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 9
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 10
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 11
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 12
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 13
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 14
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 15
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 16
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 17
Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul Acestora - Pagina 18

Conținut arhivă zip

  • Institutii si Organisme Europene Implicate in Protectia Drepturilor Omului si Rolul acestora.doc

Alții au mai descărcat și

Asigurarea dreptului omului în penitenciar

INTRODUCERE Actualitatea și importanța problemei abordate. Problema drepturilor omului a fost, este și va fi mereu în atenția tuturor și va...

Mecanisme Internaționale Regionale de Protecție și Promovare a Drepturilor Omului

INTRODUCERE Curtea Europeană a Drepturilor Omului, organ jurisdicţional care, după stabilirea competenţei în cauza respectivă, decide în legătură...

Drepturile Intangibile ale Omului

CAP. I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Secţiunea I . Scurt istoric René Cassin, deţinãtorul premiului Nobel pentru pace în anul 1968 şi pãrintele...

Dreptul Internațional al Drepturilor Omului

INTRODUCERE Drepturile şi libertăţile fundamentale ale omului constituie nu doar o realitate ci şi o finalitate a întregii activităţi umane,...

Institutiile Uniunii Europene

INSTITUŢIILE UNIUNII EUROPENE Cadrul instituţional al Uniunii Europene, stabilit de către Tratate, are la bază “triunghiul instituţional”...

Sistemul Institutional al Uniunii Europene

CAPITOLUL I: INSTITUTII FUNDAMENTALE Uniunea Europeana dispune de un cadru institutional unic, care cuprinde: Parlamentul European; Consiliul...

Asigurarea protecției juridice a drepturilor omului la nivelul Uniunii Europene

Capitolul 1.Sistemul institutuţional de consacrare şi protecţie a drepturilor omului in cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeanǎ este o structurǎ...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Te-ar putea interesa și

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

2.2. Sistemul institutional de consacrare si protectie a drepturilor omului în cadrul Uniunii Europene Uniunea Europeana este o structura...

Absenteismul școlar - cauze și prevenire

INTRODUCERE Învăţământul este considerat unul dintre cei mai importanţi factori ai dezvoltării social-economice, fapt atestat atât de resursele...

Sistemul de protecție a drepturilor omului în plan european și internațional

Am ales această temă deoarece pe parcursul acestor ani de Master în domeniul Ştiinţelor Administrative, materia faţă de care am dezvoltat cel mai...

Rolul Instituțiilor și Organismelor Europene în Protecția Drepturilor Omului

INTRODUCERE Problematica drepturilor omului reprezintă una dintre temele dominante ale vieţii social-politice actuale fiind supusă tot mai...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Importanța Parlamentului European

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat...

Reforma Instituțională a Uniunii Europene

I. Consideraţii introductive Având în vedere faptul că Proiectul de tratat constituţional al Uniunii Europene nu a fost încă semnat oficial, vom...

Ai nevoie de altceva?