Institutiile Jurisdictiei Uniunii Europene

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Institutiile Jurisdictiei Uniunii Europene.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 13 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras, cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

I. Bibliografie pag. 2
II. Comisia europeană pag. 3
III. Consiliul Uniunii Europenepag. 5
IV. Parlamentul European pag. 7
V. Curtea Europeană de Justiţie pag. 9
VI. Curtea de Conturi pag. 11
VII. Consiliul European pag. 12

Extras din document

II. Comisia Europeană

II.1. Structura. Comisarii europeni ( numirea şi demiterea din funcţie a acestora)

Comisia Europeană este cea mai originală dintre instituţiile comunitare,formată în prezent din 25 de comisari desemnaţi de guvernele statelor membre pe baza competenţei lor generale şi profesionale.

Comisia europeană este organul executiv al Uniunii Europene, având rolul de a întocmi proiecte de legi şi de a monitoriza aplicarea acestora. Comisia este un organ al Comunităţilor Europene, independent de statele membre, având sediul Berlaymont , Bruxelles.

Tratatul de la Nisa reglementează desemnarea Comisiei Europene astfel:

1) Consiliul European desemnează o personalitate ce urmează a fi numit presedinte al comisiei-Parlamentul European aprobând această desemnare

2) Consiliul Uniunii Europene împreună cu viitorul preşedinte al comisiei desemnează comisarii pe baza propunerilor venite din partea guvernelor naţionale

3) Comisarii împreună cu preşedintele sunt supuşi apoi aprobării Parlamentului European 4) Comisia Europeană în intregime este numită în funcţie de Consiliul Uniunii Europene cu majoritatea calificată.

Comisarii sunt cetaţeni ai statelor membre câte unul din fiecare stat membru numărul lor fiind stabilit de Consiliul Uniunii Europene cu unanimitate de voturi Mandatul acestora este de 5 ani şi sunt reeligilbili , singura institurie care are dreptul de a demite un comisar este Curtea Europeană de Justiţie în timp ce Comisia în intregime poate fi demisă de Parlamentul European prin moţiune de cenzură adoptată cu votul a două treimi din voturile exprimate şi în acelaşi timp al majorităţii membrilor Conducerea Comisiei este astfel formată : a) Preşedintele Comisiei este numit cu 6 luni înainte ce mandatul său să înceapă iar perioada mandatului său este egală cu cea a Comisiei Preşedintele Comisiei are rol administrativ şi protocolar el reprezentânt comisia în faţa celorlalte instituţii comunitare precum şi în relaţiile cu terţii

b) Vicepreşedinţii aceştia sunt desemnaţi de către preşedinte din rândul comisarilor şi sunt în număr de doi, ei având rol de suplinire a preşedintelui atunci când este nevoie.

II.2. Atribuţiile Comisiei Europene

În sarcinile Comisiei Europene intră urmatoarele atribuţii :

a) Atribuţii în procedura legislative pe baza propunerilor înaintate de Comisie, Consiliul Uniunii Europene adoptă împreună cu Parlamentul sau singur acte normative

Comisia are şi o putere normativă subordonată Consiliului Uniunii Europene care îi permite să execute actele adoptate de Consiliu, de asemenea poate emite şi decizii individuale prin care intervine în diferite domenii.

b) Atribuţii de organ executive al Uniunii Europene -comisia este organul executiv al Uniunii Europene cel care pune în executare actele emise de Consiliu Uniunii Europene, dispunând de o putere normativă proprie putând adopta regulamente, directive, decizii.

c) Atribuţii de reprezentare-aceasta reprezintă Uniunea Europeană în relaţiile cu statele nemembre şi organismele internaţionale, în interiorul uniunii ea reprezintă interesul comunitar în raport cu persoanele fizice şi juridice

Pe plan extern Comisia negociază tratatele internaţionale negociate de Uniune

d) Atribuţii asupra respectării tratatelor-Comisia este împuternicită cu vegherea respectării dreptului comunitar de către statele membre şi cele nemembre

II.3. Funcţionarea Comisiei Europene şi rolul acesteia în cadrul instituţiilor comunitare

Comisia are sediul la Bruxelles şi se întâlneşte săptămânal prezenţa comisarilor la sedinţă fiind obligatorie iar hotărârile se iau în prezenţa majorităţii membrilor

Fiecare comisar este asistat în activitatea sa de un cabinet format din funcţionari administrativi Şefii cabinetelor se întâlnesc săptămânal pentru a discuta problemele ce necesită întrunirea comisiei şi pentru a pregăti lucrările acesteia

Caracterul tehnic al comisiei necesită emiterea anuală a unui număr de 6000 de acte normative dintre care nu mai puţin de 4000 sunt emise de un comisar sau altul pe bază de abilitare

Fisiere in arhiva (1):

  • Institutiile Jurisdictiei Uniunii Europene.doc