Interpretarea legii civile

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 3065
Mărime: 25.20KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Russu Lena
MINISTERUL EDUCAŢIEI AL REPUBLICII MOLDOVA. Universitatea de Stat ,, B.P.Hasdeu” din Cahul Facultatea Drept şi Administarţie Publică Specialitatea: Administarţie Publică.

Extras din document

1. NOŢIUNEA, OBIECTUL, SCOPUL ŞI IMPORTANŢA INTERPRETĂRII.

Interpretarea dreptului este operaţia logico-raţională care lămurind înţelesul exact şi complet al dispoziţiilor normative oferă soluţiile juridice cele mai adecvate pentru diferitele categorii de speţe.

Din definiţie rezultă că interpretarea dreptului este o operaţiune care priveşte în mod direct procesul de aplicare a dreptului, deoarece prin intermediul său se precizează sensul, înţelesul şi efectul exact al dispoziţiei cuprinsă în norma de drept supusă interpretării spre a se stabili mai întâi dacă şi în ce măsură respectiva normă îşi găseşte aplicarea în cazul concret dedus soluţionării.

Interpretarea dreptului se caracterizează prin finalitatea sa practică, o corectă aplicare a legii.

Practica dreptului este de neconceput fără operaţia logico-raţională a interpretării dreptului pentru că dacă nu se lămureşte şi explică (desluşeşte) înţelesul unei norme juridice, nu se cunoaşte ce anume se aplică şi bineînţeles situaţiile n-ar fi corect încadrate, iar legea însăşi n-ar fi corect aplicată.

De aici rezultă că interpretarea legii este obligatorie caracter susţinut de următoarele elemente:

a. oricât de perfectă ar fi legea aceasta nu poate să prevadă toate cazurile la care urmează să se aplice pentru că legea conţine reguli de conduită generale;

b. limbajul juridic are o anumită specificacitate în raport cu limbajul uzual;

c. sarcina organului de aplicare a legii este cât se poate de dificilă pentru că va trebuie să stabilească:

d. dacă şi în ce măsură norma tipică se aplică la un caz concret;

e. dacă lipsa de claritate a legii poate fi suplinită prin interpretarea ei;

f. care este înţelesul exact al termenilor folosiţi în text şi doi asemenea termeni au înţeles specific juridic.

Interpretarea este o etapă premergătoare aplicării normei, al cărei conţinut este dat de activitatea raţională de cunoaştere a voinţei legiuitorului exprimată în norme şi care are ca scop încadrarea corectă a situaiţilor de fapt şi ca rezultat final justa aplicare a legii civile.

Interpretarea presupune determinarea conţinutului, înţelesului, sensului corect al unei norme juridice în scopul justei şi uniformei aplicări a acesteia la situaţiile de fapt concrete.

Pentru ca normele civile să fie aplicate corect, este necesar să fie înţeles sen¬sul lor exact. înţelegerea corectă a sensului normelor civile se face şi cu ajutorul interpretării lor, care constituie o fază a procesului de aplicare a acestora.

În literatura de specialitate au fost expuse mai multe definiţii ale interpre¬tării normei civile.

Astfel, într-o opinie, interpretarea presupune determina¬rea conţinutului şi a întinderii de aplicaţie a normei juridice, a înţelesului ei exact. într-o altă opinie, prin interpretarea normei civile se înţelege însuşirea conţinutului (esenţei) acesteia cu ajutorul înlăturării din norma interpretată a aspectelor neclare.

Un alt autor consideră că interpretarea legii este o operaţie logico-juridică raţională, de explicare a conţinutului şi sensului normei, în sco¬pul unei juste aplicări. Din alt punct de vedere, interpretarea este o operaţie logico-raţionalâ prin care se precizează conţinutul şi sensul unor norme juridi¬ce civile, în vederea aplicării lor la un caz concret.

Prin "interpretare a legii civile" înţelegem operaţiunea logico-raţională de lămurire, explicare a conţinu¬tului şi sensului normelor de drept civil, în scopid justei lor aplicări, prin corecta încadrare a diferitelor situaţii din viaţa practică în ipotezele ce le conţin".

Codul civil nu cuprinde norme ce ar preciza regulile aplicabile interpretării normelor civile. în schimb, Legea 780/2001 conţine, în art. 42-45, câteva regu¬li de principiu ce se referă la interpretarea actelor legislative.

Definiţia legală a interpretării actelor legislative o întâlnim în art. 42 alin.(1), în conformitate cu care "interpretarea actelor legislative reprezintă un sistem de operaţiuni logice prin care se explică sensid exact şi complet al dispoziţiilor normative".

Observăm că, atât în definiţiile doctrinare, cât şi în cea legală se menţio¬nează că interpretarea legii civile urmăreşte să explice sensul exact al normelor civile, înţelegerea exactă a sensului normei civile se impune atunci când nor¬ma civilă, formulată concis, "aparent" poate avea mai multe sensuri, precum şi atunci când noile relaţii din societate nu pot fi încadrate în cuprinsul normei care a fost adoptată cu mult înainte.

Se mai susţine că interpretarea legii este necesară şi atunci când termenii folosiţi de legiuitor sunt ambigui sau când sensul exact al dispoziţiei normative nu reiese cu claritate, fie când nor¬ma juridică generală trebuie aplicată unui caz particular atipic.

Bibliografie

1. Baieş S., Roşca N. Drept civil. Partea generală. Persoana fizică-juridică. Chişinău: Cartier, 2004

2. Constituţia Republicii Moldova din 29.07.94, M.O. al RM nr.1 din 12.08.1994;

3. Codul civil al Republicii Moldova. Comentariu. Art.1-511/aut. : Aurel Băeşu,; coord.: Mihai Buruiană,...- Chişinău.: Î.S.F.E.-P. Tipografia Centrală, Vol. I.- 2006;

Preview document

Interpretarea legii civile - Pagina 1
Interpretarea legii civile - Pagina 2
Interpretarea legii civile - Pagina 3
Interpretarea legii civile - Pagina 4
Interpretarea legii civile - Pagina 5
Interpretarea legii civile - Pagina 6
Interpretarea legii civile - Pagina 7
Interpretarea legii civile - Pagina 8
Interpretarea legii civile - Pagina 9
Interpretarea legii civile - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Interpretarea legii civile.doc

Alții au mai descărcat și

Spețe drept român

SPEŢA 1 Negustorul grec Palamas, peregrin obişnuit, soseşte în anul 10 îHr. La Roma pentru a comercializa vinuri. În noaptea sosirii sale,...

Ora de religie în școala românească și UE

ARGUMENT Studiul religiei este prezent în toate țările europene care se implică, organizează și finanțează predarea acestei materii, iar statutul...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Creditul ipotecar pentru investitii imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Dreptul și Legislația în Asistența Socială

INTRODUCERE Profesia de asistent social abordează persoana şi nevoile sale din perspectiva asigurării şi respectării drepturilor şi libertăţilor...

Legi Aplicabile Persoanelor Fizice și Juridice

ARGUMENT În lucrarea de faţă încercam să dezbatem problema legată de legile ce se aplică asupra persoanelor fizice şi juridice, accentuând ideea...

Interpretarea legii civile, etapă în procesul de aplicare a legii

Interpretarea normelor juridice trebuie privita ca o activitate necesara, legata nemijlocit de procesul de aplicare a dreptului. Ea este o operatie...

Interpretarea legii civile la materia logică juridică

Aplicarea legii civile constituie, în fond, finalitatea rezervată normelor juridice de drept civil, aspect firesc deoarece acestea nu ar avea nici...

Interpretarea Legii Civile

O lege nu se va citi niciodată ca un roman de buzunar. Textul de lege, de cele mai multe ori, trebuie descifrat, adică interpretat. La o primă...

Interpretarea Legii Civile

A interpreta o lege apare ca o necesitate fie atunci când termenii folosiţi de legiuitor sunt ambigui ori atunci când sensul exact al dispoziţiei...

Izvoarele dreptului civil - legea civilă ca izvor al dreptului civil

Intr-un prim sens, prin izvor al dreptului civil intelegem conditiile materiale de existenta care genereaza normele acestei ramuri; se refera...

Drept Civil și Comercial

§ 1. Originea cuvântului drept şi corespondentul său în alte limbi direct, fără ocol - latinescul „directum” (adv.) metaforic: potrivit...

Ai nevoie de altceva?