Izvoarele Dreptului Administrativ

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Izvoarele Dreptului Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat cuprinsul si .

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Profesor indrumator / Prezentat Profesorului: Dana Tofan

Iti recomandam sa te uiti bine pe , cuprins si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Cuprins

Izvoarele dreptului administrativ român
Analiza izvoarelor dreptului a pus in lumina doaua acceptiuni ale acestei notiuni: izvor de drept in sens material si izvor de drept in sens formal.
Izvoarele materiale ale dreptului, denumite si izvoare reale sunt concepute ca realitati exteriaoare dreptului si care determina actiune ale legiuitorului sau dau nastere unor reguli izvorate din necesitatile practice.
Izvoarele formale sunt defapt formele de exprimare ale normei de drept.
Doctrina juridică occidentală, dar şi cea română împarte izvoarele dreptului administrativ în izvoare scrise şi izvoare nescrise.
În categoria izvoarelor scrise sunt cuprinse: Constituţia, legile, ordonanţele şi hotărârile Guvernului, ordinele, regulamentele, tratatele internaţionale etc., iar în categoria izvoarelor nescrise: cutuma, jurisprudenţa, principiile generale, doctrina.
Izvoarele scrise ale dreptului administrativ
Sunt create de autorităţile publice, Parlament, Preşedintele României, Guvern, ministere, autorităţi administrative autonome centrale sau locale etc., potrivit competenţei legale atribuite fiecăreia dintre acestea luând forma Constituţiei, a legilor, a decretelor prezidenţiale, ordonanţelor şi hotărârilor de Guvern, a ordinelor miniştrilor sau conducătorilor altor organe centrale sau locale administrative, a tratatelor internaţionale.
1. Constituţia României, este izvorul fundamental al dreptului administrativ, întrucât oferă o forţă juridică de ordin constituţional normelor de drept. Altfel spus, normele constituţionale reglementează relaţii specifice şi altor ramuri de drept (raporturi cu dublă natură juridică=, lege fundamentala constituind, în acelaşi timp, izvor al dreptului constituţional, dar şi izvor principal al celorlalte ramuri de drept, în cazul nostru, al dreptului administrativ.
Ca atare, în Constituţie vom găsi norme privitoare la organizarea si funcţionarea autorităţilor administrative publice, de la Preşedintele României, Guvern, administraţia publică centrală de specialitate, administraţia publică locală (consiliul local şi judeţean şi primarul) ca şi norme referitoare la drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, până la norme privind raporturile autorităţilor administraţiei publice cu alte autorităţi publice şi cu cetăţenii.
Autorităţile administraţiei publice trebuie să respecte Constituţia şi să aibă în vedere jurisprudenţa constituţională, care se manifestă la nivel de speţă pe calea procedurii excepţiei de neconstituţionalitate, raportată la actele ilegale adoptate de autorităţile administrative.
Prin apariţia Legii nr. 47/1992, de organizare a Curţii Constituţionale, s-a urmărit respectarea principiului separaţiei puterilor în stat, obligarea puterii judecătoreşti de a aplica atât legile ordinare, cât şi Constituţia, aplicarea principiului potrivit căruia orice lege ordinară contrară Constituţiei este nulă şi fără efect juridic. S-a conturat astfel o jurisprudenţă constituţională, reprezentând ansamblul măsurilor dispuse în situaţii de speţă de către organul judecătoresc de control constituţional.
2. Legea. În conformitate cu dispoziţiile art. 73, alin. (1) şi (3) din Constituţie, Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice si legi ordinare. Ele constituie al doilea izvor, cel mai important, după Constituţie, al dreptului administrativ, desigur, însă, că numai atunci când ele conţin norme de drept administrativ care statornicesc deci reguli generale şi obligatorii ce reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice.
Fiind opera Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, legea este actul său juridic care reprezintă expresia directă a voinţei poporului, elaborată în conformitate cu Constituţia, potrivit unei proceduri prestabilite şi care reglementează relaţiile sociale cele mai generale şi mai importante.
Legile organice sunt cele pe care Constituţia le declară astfel; ele precizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice, explicând sau dezvoltând principiile şi regulile constituţionale şi au ca obiect relaţii sociale fundamentale.

Fisiere in arhiva (1):

  • Izvoarele Dreptului Administrativ.doc