Izvoarele Dreptului Administrativ

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2056
Mărime: 10.20KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Dana Tofan

Cuprins

Izvoarele dreptului administrativ român

Analiza izvoarelor dreptului a pus in lumina doaua acceptiuni ale acestei notiuni: izvor de drept in sens material si izvor de drept in sens formal.

Izvoarele materiale ale dreptului, denumite si izvoare reale sunt concepute ca realitati exteriaoare dreptului si care determina actiune ale legiuitorului sau dau nastere unor reguli izvorate din necesitatile practice.

Izvoarele formale sunt defapt formele de exprimare ale normei de drept.

Doctrina juridică occidentală, dar şi cea română împarte izvoarele dreptului administrativ în izvoare scrise şi izvoare nescrise.

În categoria izvoarelor scrise sunt cuprinse: Constituţia, legile, ordonanţele şi hotărârile Guvernului, ordinele, regulamentele, tratatele internaţionale etc., iar în categoria izvoarelor nescrise: cutuma, jurisprudenţa, principiile generale, doctrina.

Izvoarele scrise ale dreptului administrativ

Sunt create de autorităţile publice, Parlament, Preşedintele României, Guvern, ministere, autorităţi administrative autonome centrale sau locale etc., potrivit competenţei legale atribuite fiecăreia dintre acestea luând forma Constituţiei, a legilor, a decretelor prezidenţiale, ordonanţelor şi hotărârilor de Guvern, a ordinelor miniştrilor sau conducătorilor altor organe centrale sau locale administrative, a tratatelor internaţionale.

1. Constituţia României, este izvorul fundamental al dreptului administrativ, întrucât oferă o forţă juridică de ordin constituţional normelor de drept. Altfel spus, normele constituţionale reglementează relaţii specifice şi altor ramuri de drept (raporturi cu dublă natură juridică=, lege fundamentala constituind, în acelaşi timp, izvor al dreptului constituţional, dar şi izvor principal al celorlalte ramuri de drept, în cazul nostru, al dreptului administrativ.

Ca atare, în Constituţie vom găsi norme privitoare la organizarea si funcţionarea autorităţilor administrative publice, de la Preşedintele României, Guvern, administraţia publică centrală de specialitate, administraţia publică locală (consiliul local şi judeţean şi primarul) ca şi norme referitoare la drepturile şi îndatoririle fundamentale ale cetăţenilor, până la norme privind raporturile autorităţilor administraţiei publice cu alte autorităţi publice şi cu cetăţenii.

Autorităţile administraţiei publice trebuie să respecte Constituţia şi să aibă în vedere jurisprudenţa constituţională, care se manifestă la nivel de speţă pe calea procedurii excepţiei de neconstituţionalitate, raportată la actele ilegale adoptate de autorităţile administrative.

Prin apariţia Legii nr. 47/1992, de organizare a Curţii Constituţionale, s-a urmărit respectarea principiului separaţiei puterilor în stat, obligarea puterii judecătoreşti de a aplica atât legile ordinare, cât şi Constituţia, aplicarea principiului potrivit căruia orice lege ordinară contrară Constituţiei este nulă şi fără efect juridic. S-a conturat astfel o jurisprudenţă constituţională, reprezentând ansamblul măsurilor dispuse în situaţii de speţă de către organul judecătoresc de control constituţional.

2. Legea. În conformitate cu dispoziţiile art. 73, alin. (1) şi (3) din Constituţie, Parlamentul adoptă legi constituţionale, legi organice si legi ordinare. Ele constituie al doilea izvor, cel mai important, după Constituţie, al dreptului administrativ, desigur, însă, că numai atunci când ele conţin norme de drept administrativ care statornicesc deci reguli generale şi obligatorii ce reglementează relaţiile sociale din sfera administraţiei publice.

Fiind opera Parlamentului, organul reprezentativ suprem al poporului român şi unica autoritate legiuitoare a ţării, legea este actul său juridic care reprezintă expresia directă a voinţei poporului, elaborată în conformitate cu Constituţia, potrivit unei proceduri prestabilite şi care reglementează relaţiile sociale cele mai generale şi mai importante.

Legile organice sunt cele pe care Constituţia le declară astfel; ele precizează organizarea şi funcţionarea autorităţilor publice, explicând sau dezvoltând principiile şi regulile constituţionale şi au ca obiect relaţii sociale fundamentale.

Preview document

Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului Administrativ.doc

Alții au mai descărcat și

Contenciosul Administrativ privind Anularea Actelor Administrative

Termenul “contencios” vine de la cuvântul francez “contentieux”, care, la rândul său, se trage din verbul latinesc “contendere”, care înseamnă a...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Actul Administrativ

I. Introducere În societate, toate raporturile juridice se nasc,se modifică și încetează prin acte juridice ori prin fapte juridice, producătoare...

Starea de Necesitate

1. Noţiune şi caracterizare În conformitate cu dispoziţiile art. 45 C. pen.: „(1) Nu constituie infracţiune fapta prevăzută de legea penală,...

Tratatul de la Lisabona

Generalităţi Tratatul de la Lisabona a fost semnat la 13 decembrie 2007, prevăzându-se iniţial ca acest document să intre în vigoare la 1 ianuarie...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Separatia Puterilor in Stat

Partidele si mai ales opozitia si a opinia publica libera au rolul de a-i controla pe cei în ale caror mâini se afla puterea si de a participa la...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Izvoarele Dreptului Administrativ

1. Conceptul de izvor de drept În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a conţinutului...

Normele, Raporturile și Izvoarele Dreptului Administrativ

În definitia data dreptului administrativ, se arata, printre altele, ca acesta cuprinde totalitatea normelor de drept care au ca obiect...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Ai nevoie de altceva?