Izvoarele Dreptului Administrativ

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 25 în total
Cuvinte : 8969
Mărime: 76.31KB (arhivat)
Publicat de: Maricica Grigoraș
Cost: 9 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Alexandrina Serban
UNIVERSITATEA din BUCUREŞTI FACULTATEA DE ADMINISTRAŢIE ŞI AFACERI MASTER - ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ ŞI EFICIENŢA SISTEMULUI ADMINISTRATIV

Cuprins

  1. Contents
  2. 1. Conceptul de izvor de drept 3
  3. 2. Caracrere generale ale izvoarelor de drept 5
  4. 3. Caracterizarea izvoarelor dreptului românesc 7
  5. Izvoarele scrise ale dreptului administrativ 11
  6. Izvoare nescrise ale dreptului administrativ 21
  7. Bibliografie 21

Extras din referat

1. Conceptul de izvor de drept

În teoria dreptului şi în ştiinţele juridice de ramură, aceste modalităţi specifice de exprimare a

conţinutului dreptului poartă denumirea de izvoare ale dreptului sau surse ale dreptului .

Noţiunea de izvor de drept are mai multe sensuri:

a. După criteriul raportului dintre conţinut şi formă distingem între izvorul material şi izvorul formal (juridic) al dreptului.

- Izvorul material reprezintă totalitatea condiţiilor vieţii materiale şi spirituale care determină apariţia unei reglementări, sau totalitatea condiţiilor materiale de viaţă ce determină conţinutul voinţei sociale generale.

- Izvorul formal reprezintă forma pe care o îmbracă sau prin care se exteriorizează voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru individ şi colectivitate.

La rândul ei, forma dreptului poate fi internă, adică ceea ce şi cum se exprimă reglementarea juridică şi forma externă, adică prin ce se exprimă reglementarea juridică (lege, decret, hotărâre, etc.).

b. După caracterul sursei normative distingem izvoare directe (imediate) ale dreptului, adică forma de exprimare nemijlocită din care derivă norma (aşa cum sunt, de ex. actele normative) şi izvoare indirecte sau mediate, necuprinse în acte normative, dar la care acestea din urmă fac trimitere incluzându-le într-o formă mijlocită în conţinutul lor (aşa cum sunt, de ex. obiceiul, regulile de conveţuire socială, etc.).

c. După sursa de cunoaştere a dreptului, în sens istoric, distingem izvoare scrise (documente, inscripţii, etc.) şi izvoare nescrise precum sunt datele arheologice, diferite tradiţii orale, etc .

Izvorul de drept poate fi definit ca forma specifică pe care o îmbracă la un moment dat voinţa socială generală pentru a impune ca obligatorii anumite reguli în modul de desfăşurare a raporturilor sociale, determinată de modul de exprimare (exteriorizare) a regurilor juridice .

În teoria dreptului este larg dezbătută noţiunea de izvor al dreptului. Se face distincţia între sensul juridic al noţiunii de izvor de drept şi semnificaţia sa istorică. În înţelesul pe care-l conferă istoria şi arheologia juridică noţiunii de izvor, acest concept semnifică un anumit document care atestă o formă suprapusă de drept (izvoare- relicve sau vestigii de civilizaţie juridică). Astfel apar pentru noi Tăbliţele cerate descoperite în Transilvania sau documente de etnografie juridică .

Noţiunea de izvor al dreptului are şi accepţiunea de sursă ideologică, în sensul de bazin de civilizaţie juridică, la care se conectează un anumit sistem juridic naţional. În acest sens, bazinul de civilizaţie juridică de tip romano-germanic a înfluenţat (a fost sursa) a numeroase sisteme legale naţionale (printre care şi sistemul juridic românesc).

Hans Kelsen consideră că atunci când se utilizează noţiunea de izvor de drept trebuie să se aibă în vedere sensul corect al problemei; prin izvor de drept urmând să se înţeleagă nu forma tehnică prin care urmează să se manifeste ”voinţa statului”, întrucât o asemenea expresie nu este decât o ”metodă de ordin antropologic”, ci raţiunea pentru care o normă este este validă .

Teoria juridică clasică a izvoarelor dreptului deosebeşte:

a. Izvoarele scrise de izvoarele nescrise, izvoarele oficiale de izvoarele neoficiale, izvoarele directe de izvoarele indirecte.

Ex. - obiceiul este un izvor nescris, spre deosebire de actul normativ care se prezintă totdeauna sub formă scrisă;

- Obiceiul şi doctrina sunt considerate surse neoficiale, spre deosebire de lege sau jurisprudenţa care sunt surse oficiale;

- În acelaşi timp actul normativ sau contractul normativ sunt considerate izvoare directe, pe când obiceiul sau normele elaborate de organizaţii nestatale, sunt izvoare mediate (indirecte), ele trebuind să fie „validate” de o autoritate statală pentru a deveni izvoare de drept.

Preview document

Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 7
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 8
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 9
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 10
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 11
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 12
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 13
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 14
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 15
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 16
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 17
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 18
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 19
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 20
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 21
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 22
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 23
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 24
Izvoarele Dreptului Administrativ - Pagina 25

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului Administrativ.docx

Alții au mai descărcat și

Dreptul la un Mediu Sănătos în Reglementările Europene

INTRODUCERE Din cele mai vechi timpuri, omul a încercat să modeleze natura ale cărei legi aspre trebuiau respectate pentru a supravieţui. În...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Instituția Președintelui României

CAPITOLUL I INSTITUŢIA PREZIDENŢIALĂ. REPERE ISTORICE Potrivit unei axiome a dreptului public, devenită aproape dogmă, statul nu poate fi...

Răspunderea Contravenționala în Dreptul Mediului

Răspunderea juridica in dreptul mediului Din punctul de vedere al importanţei dreptului mediului, în literatura juridicã internaţionalã de...

Izvoarele Dreptului Afacerilor

I.Cutuma ca izvor de drept Înţelegerea evoluţiei dreptului în decursul timpului implică cunoaşterea - între altele - a conturării şi dezvoltării...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Raportul de Drept Administrativ

Raporturile de drept administrativ reprezintă relaţiile sociale care au fost reglementate, direct sau indirect, adică prin intervenţia unor fapte...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Administrativ European

INTRODUCERE Voinţa socială generală pentru a deveni obligatorie pentru fiecare membru cât şi pentru intreaga colectivitate umană trebuie exprimată...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Introducere Teoria generală a dreptului abordează termenul de izvor într-un sens larg şi într-unul restrâns, respectiv în sens material şi în sens...

Importanța izvoarelor dreptului administrativ în sistemul juridic actual românesc

INTRODUCERE Literatura juridică interbelica și mai ales postbelică a fost preocupată de fundamentarea particularităților a ceea ce se numește cel...

Izvoarele Primare și Secundare ale Dreptului Administrativ European

Introducere Dreptul administrativ european este strans legat de notiunea de administratie publica europeana.Astfel, administratia publica...

Normele, Raporturile și Izvoarele Dreptului Administrativ

În definitia data dreptului administrativ, se arata, printre altele, ca acesta cuprinde totalitatea normelor de drept care au ca obiect...

Izvoarele Dreptului Administrativ

I. Drept administrativ Dreptul administrativ se plasează, ca ramură de drept, în cadrul dreptului public. Ca ramura a dreptului public, dreptul...

Izvoarele Scrise și Nescrise ale Dreptului Administrativ

1.Notiune de drept admnistrativ si izvor 1.1.Definitia dreptului administrative Dreptul admistrativ est acea ramura de drept care cuprinde...

Izvoarele Dreptului Administrativ

Capitolul I IZVOARELE DREPTULUI ADMINISTRATIV Generalitati Orice societate are nevoie de o ordine, pe care o asigura prin instituirea unor reguli...

Ai nevoie de altceva?