Izvoarele Dreptului Internațional Public

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 7 în total
Cuvinte : 2105
Mărime: 12.82KB (arhivat)
Cost: 7 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Bianca Selejan Gutan
facultatea de drept "lucian blaga" sibiu

Extras din document

În domeniul dreptului, sintagma „izvoarele dreptului internaţional public” desemnează modalităţile specifice de exprimare a conţinutului unei norme de drept. În doctrina mai veche a dreptului internaţional public se făcea diferenţa între izvoarele materiale şi cele formale. Primele făceau referire la condiţiile sociale care generează anumite norme de drept. Amintim în acest sens, opinia publică, conştiinţa colectivă, noţiunea de justiţie, etc. Izvoarele formale erau reprezentate de mijloacele prin care se exprimau normele acestui sistem de drept.

La ora actuală, izvoarele dreptului internaţional public sunt reprezentate de izvoarele formale, cele care au caracter juridic.

Normele deptului internaţional public sunt efectul acordului dintre două sau mai multe state. În dreptul intern izvoarele normelor sunt determinate cu ajutorul dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de alte legi. În dreptul internaţional sunt altfel din cauza inexistenţei unor organe şi acte constituţionale riguros conturate. În această situaţie, pentru a stabili care este izvorul unei anumite norme de drept internaţional va trebui examinat fiecare caz în parte, în care se manifestă acordul de voinţă al statelor. Dată fiind această imprejurare, specialiştii în domeniu au întocmit o listă cu izvoarele dreptului internaţional public, listă care este mobilă în timp, fiind supusă modificărilor ce au loc în dreptul intern public. Un asemenea text, sub forma unei liste este art.38 din Statutul Curţii Internaţionale de Justiţie care face referire la izvoarele dreptului internaţional:

1. „Curtea, a cărei misiune este de a soluţiona conform dreptului internaţional diferendele care îi sunt supuse, va aplica:

a) convenţiile internaţionale, fie generale, fie speciale, care stabilesc reguli de conduită recunoscute în mod expres de statele în litigiu.

b) cutuma internaţională, ca dovadă a unei practici generale, acceptată ca drept

c) principiile generale de drept recunoscute de natiunile civilizate

d) sub rezerva dispozitiilor Articolului 59, hotarârile judecatoresti si doctrina celor mai calilficati specialisti în drept public al diferitelor natiuni, ca mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept.

2. Prezenta dispozitie nu aduce atingere dreptului Curtii de a solutiona o cauza ex aequo et bono, daca partile sunt de acord cu aceasta.”

Conform acestui articol, convenţiile internaţionale, cutuma şi principiile generale sunt considerate drept izvoare principale, hotărârile judecătoreşti şi doctrina specialiştilor în drept public fiind “mijloace auxiliare de determinare a regulilor de drept”

Acest articol nu trebuie considerat a fi perfect deoarece îi pot fi aduse completări iar unele dintre aspectele sale nu sunt conforme cu dreptul internaţional actual. Cu privire la acest ultim aspect, calificarea principiilor generale de drept ca fiind cele „recunoscute de naţiunile civilizate” nu ţine cont de interpretările şi evaluările dreptului internaţional contemporan.

Legat de faptul că lista izvoarelor de drept internaţional, pe care acest articol o reflectă, poate fi completată,amintim, în acest sens, anumite acte adoptate de organizaţiile internaţionale precum rezoluţii ale Adunării Generale a ONU dar şi acte unilaterale ale statelor, ce pot produce efecte juridice în raporturile cu alte state.

Aşa cum am menţionat anterior, la ora actuală tratatul internaţional este considerat cel mai important izvor al dreptului internaţional. Numărul tratatelor internaţionale a crescut considerabil după al II-lea Război Mondial. Această majorare se explică prin creşterea numărului de state şi a organizaţiilor internaţionale. De asemenea. Domeniile cooperării internaţionale s-au diversificat şi au impus tratatele drept principalele izvoare ale unor norme de drept internaţional. Ca urmare, în 2005 la Organizaţia Naţiunilor Unite erau înregistrate peste 35 000 de tratate. Majoritatea acestor convenţii reglementează aspecte legate de pacea şi securitatea internaţională, drepturile omului, dezvoltarea economică şi comercială, etc. În acest sens amintim următoarele tratate internaţionale: Convenţia pentru prevenirea şi reprimarea crimei de genocid din 1948, Carta ONU, Pactele drepturilor omului din 1966, etc. Între toate acestea, Carta Naţiunilor Unite reprezintă instrumentul juridic fundamental al comunităţii internaţionale contemporane.

Cutuma internaţională este considerată cel mai vechi izvor al dreptului internaţional şi al dreptului în general. Cutuma poate fi definită drept „o regulă nescrisă dar cu caracter obligatoriu pentru subiectele de drept”.

Preview document

Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 1
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 2
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 3
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 4
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 5
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 6
Izvoarele Dreptului Internațional Public - Pagina 7

Conținut arhivă zip

  • Izvoarele Dreptului International Public.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Apariția și Evoluția Drepturilor Omului

INTRODUCERE În privinţa drepturilor omului, garantarea exercitarea şi respectarea lor sunt strâns legate de organizarea vieţii politice şi de...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Adopția Națională și Internațională

ARGUMENT Prin lucrarea de faţă, am încercat cu destulă modestie să aduc în actualitate unele aspecte privind subiectul adopţiei care reprezintă...

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional

Izvoarele Dreptului Comerțului Internațional 1. Introducere Izvorul dreptului comerțului internațional este forma prin care conținutul perceptiv...

Principiile Dreptului International Public - Principiul Neinterventiei

CAPITOLUL I 1. CONCEPTUL, ORIGINEA ŞI ESENŢA PRINCIPIILOR FUNDAMENTALE ALE DREPTULUI INTERNATIONAL PUBLIC Dreptul international public1 este...

Tagada Paternitatii

CONSIDERATII GENERALE Legatura juridica dintre un copil si tatal sau se numeste paternitate. Personajul cheie in stabilirea filiatiei fata de tata...

Terorismul International

TERORISMUL INTERNATIONAL I.CONSIDERATII INTRODUCTIVE Autopromovat pe lista problemelor fundamentale ale actualitatii, terorismul constituie o...

Te-ar putea interesa și

Izvoarele Dreptului Internațional Public

Introducere Dreptul internaţional a apărut şi s-a dezvoltat din nevoia formulării unui cadru ordonat pentru relaţiile interstatale. Evoluţia sa,...

Izvoarele Dreptului Internațional

Introducere Tema se referă la o serie de aspecte privind izvoarele dreptului internaţional Lucrarea a analizat atât noţiunea de izvoare ale...

Izvoarele Dreptului Internațional Public

1. Noţiunea şi elementele caracteristice ale izvoarelor dreptului internaţional public Caracterul specific şi elementele distinctive ale Dreptului...

Drept Internațional Public

I. Consideraþii generale asupra Dreptului Internaþional Public Asemenea multora din ramurile ºtiinþei dreptului, Dreptul Internaþional Public a...

Izvoarele dreptului internațional public

Izvoarele dreptul internaţional public Izvoarele dreptului internaţional sunt forme specifice de exprimare a normelor acestui drept, care rezulta...

Drept International

Curs 1: Privire generala asupra dreptului international public Investigarea acestui domeniu impune unele clarificări vizând dreptul internaţional...

Noțiuni Generale de Drept Internațional Public

1. Notiunea si obiectul dreptului international public 1. Scurt istoric. Istoria dreptului international public se confunda cu istoria omenirii,...

Drept Internațional

DEFINIŢIA ŞI OBIECTUL DREPTULUI INTERNAŢIONAL PUBLIC a) Definiţia dreptului internaţional public Totalitatea statelor, precum şi celelalte...

Ai nevoie de altceva?