Jurisdicția muncii

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc
Pagini : 12 în total
Cuvinte : 4752
Mărime: 30.58KB (arhivat)
Publicat de: Angel Cîrstea
Puncte necesare: 9

Cuprins

 1. 1. Consideraţii introductive 1
 2. 2. Observaţii cu privire la proces şi litigiu 2
 3. 3. Noţiunea de litigiu de muncă şi noţiunea de conflict de muncă 3
 4. 4. Soluţionarea amiabilă a conflictelor de drepturi 4
 5. 5. Soluţionarea litigiilor de muncă 6
 6. CONCLUZII 9
 7. BIBLIOGRAFIE

Extras din referat

1. Consideraţii introductive

Adoptarea şi intrarea în vigoare a noului Cod al muncii la 1 martie 2003 devenise o strictă necesitate în condiţiile trecerii României de la o economie de tip centralizat la una de tip capitalist, multe din prevederile Codului muncii din 1973 fiind inaplicabile în noile condiţii economico-sociale.

Act normativ fundamental în domeniul reglementării relaţiilor de muncă, Codul muncii a generat – şi încă mai generează – serioase probleme de interpretare a normelor din conţinutul său, aceasta datorându-se fie formulării tendenţioase a unor texte, fie unor lacune de reglementare.

Prin prisma contractului individual de muncă, specific economiei de piaţă este faptul că drepturile şi obligaţiile celor două părţi contractante sunt stabilite pe calea negocierii de pe poziţii de egalitate juridică. În aceste condiţii, principiul libertăţii contractuale, principiu fundamental al dreptului civil urmează a fi aplicat şi în Dreptul muncii, cu anumite circumstanţieri (art. 38 din Codul muncii).

Lucrarea de faţă are ca obiect de analiză problema soluţionării litigiilor de muncă şi a conflictelor de drepturi în Dreptul muncii, problemă de strictă actualitate şi interes.

Art. 8 din Codul muncii instituie principiul consesualismului şi al bunei credinţe în desfăşurarea raporturilor de muncă. Principiul bunei credinţe este unul constituţional, dar şi unul civil

Aceste principii stau şi la baza derulării raportului individual de muncă, potrivit art. 8 alin. 2 din Cod, participanţii la raporturile de muncă fiind obligaţi a se informa şi a se consulta reciproc, în condiţiile legii şi ale contractelor colective de muncă.

În situaţia în care, în orice moment al desfăşurării raportului juridic de muncă, respectiv la naşterea acestuia, pe parcursul executării sau la încetarea contractului individual de muncă, între partenerii sociali intervin dezacorduri, luând naştere un conflict de drepturi, aceştia au obligaţia de a încerca soluţionarea conflictului prin metode amiabile

Atunci când însă conflictul de muncă n-a putut fi soluţionat prin buna înţelegere, art. 3 al Legii nr. 168/1999 oferă alternativa: se apelează la „procedurile stabilite de lege”

Lucrarea de faţă propune o succintă analiză a raporturilor dintre conflictele de drepturi şi litigiile de muncă, luând în considerare faptul că nu orice conflict de drepturi constituie litigiu.

2. Observaţii cu privire la proces şi litigiu

Privit în sens juridic, termenul proces primeşte următoarele semnificaţii: litigiu aflat sub incidenţa normelor juridice; activitate desfăşurată în scopul soluţionării unui litigiu; succesiunea de acte şi fapte pe care le implică declanşarea, întreţinerea şi finalizarea acestei activităţi; raporturile ce se stabilesc între toţi cei care, în forme şi de pe poziţii specifice concură la desfăşurarea activităţii procesuale

Procesul, reprezintă astfel, o succesiune de acte şi activităţi – până la executarea hotărârii – care se desfăşoară în faţa organelor de jurisdicţie competente, în conformitate cu procedura prevăzută de lege, în scopul soluţionării unui litigiu

Termenul „litigiu” provine din latinescul „litigium” şi înseamnă „ceartă”, „neînţelegere”. În înţelesul larg, litigiul semnifică un conflict între persoane; în sens juridic un asemenea conflict are un obiect specific: de o parte se revendică drepturi, iar de cealaltă parte se ignoră, se contestă sau se încalcă tocmai drepturile revendicate

Aşadar, sensul termenului de proces este diferit de cel de litigiu; mai exact, litigiul este soluţionat în cadrul procesului.

Prin procesul civil se judecă neînţelegerile asupra drepturilor civile. Noţiunea de drepturi civile acoperă însă, în sens larg, nu numai drepturile subiective recunoscute de legislaţia civilă, ci şi drepturile subiective ce intră în conţinutul raporturilor juridice de dreptul muncii.

Preview document

Jurisdicția muncii - Pagina 1
Jurisdicția muncii - Pagina 2
Jurisdicția muncii - Pagina 3
Jurisdicția muncii - Pagina 4
Jurisdicția muncii - Pagina 5
Jurisdicția muncii - Pagina 6
Jurisdicția muncii - Pagina 7
Jurisdicția muncii - Pagina 8
Jurisdicția muncii - Pagina 9
Jurisdicția muncii - Pagina 10
Jurisdicția muncii - Pagina 11
Jurisdicția muncii - Pagina 12
Jurisdicția muncii - Pagina 13

Conținut arhivă zip

 • Jurisdictia Muncii
  • BIBLIOGRAFIE.doc
  • CUPRINS muncii.doc
  • litigii.doc

Alții au mai descărcat și

Încetarea contractului individual de muncă

Introducere Instituţiile dreptului muncii, mai mult, poate, decât oricare dintre instituţiile juridice, au cunoscut şi cunosc o profundă...

Soluționarea Conflictelor de Interese

CAPITOLUL 1 NOŢIUNI INTRODUCTIVE 1.1. DREPTUL MUNCII – RAMURĂ ŞI ŞTIINŢĂ A DREPTULUI Dreptul muncii este cea mai dinamică şi concretă ramură a...

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Încheierea Contractului Individual de Muncă

Introducere Contractul individual de muncă este definit în legislaţia română în cuprinsul art. 10 din Codul muncii, ca fiind : ,, un contract în...

Contract Colectiv de Muncă

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE. INTRODUCERE IN PROBLEMATICA CONTRACTULUI COLECTIV DE MUNCĂ I.1. Scurt istoric al contractului de muncă I.1.1....

Dreptul muncii - dreptul la salarizare în reglementarea românească

1. Definitia dreptului muncii Dreptul muncii a fost definit ca fiind acea ramură a sistemului de drept alcătuită din ansamblul normelor juridice...

Principiile Dreptului Muncii

Principiile dreptului muncii 1.1 Consideratii generale Cuvântul principiu vine de la termenul în limba latină „principium”, care înseamnă...

Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel Național

1.Noţiune,natura juridică şi importanţa contractului colectiv de muncă 1.1.Cadrul legal naţional Anterior anului 1990,contractul colectiv de...

Te-ar putea interesa și

Jurisdicția Muncii

MOTO: „Nici ziare, nici legi, nici academii, nici o organizaţie asemănătoare cu cele mai înaintate nu sunt în stare de-a înlocui munca şi, o stare...

Analiza principiilor constituționale privind organizarea și funcționarea autorităților judecătorești în Republica Moldova

INTRODUCERE Actualitatea temei. Jurisdicţia reprezintă una dintre funcţiile statale – aceea de a aplica dreptul în cazul unui litigiu sau în...

Jurisdicția specială în materia soluționării conflictelor de muncă

Potrivit art. 2 pct. 1 lit. c, Cod procedura civila, tribunalul solutioneaza litigiile privind conflictele de munca cu exceptia celor date in...

Principii fundamentale ale jurisdicției muncii

Noţiunea de jurisdicţie a muncii Cuvântul jurisdicţie este de sorginte latină: juris-drept, dico-a spune. Corespunde în limba română cu a pronunţa...

Sisteme de jurisdicție a muncii salariate

INTRODUCERE Jurisdicţia muncii are ca obiect soluţionarea conflictelor de muncă cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi...

Jurisdicția muncii în dreptul comparat

Redefinirea unor conceptii juridice fundamentale si elaborarea cadrului normativ care sa asigure dezvoltarea in continuare a tarii noastre,...

Particularitățile jurisdicției muncii

- 1. Noțiunea, obiectul și principiile jurisdicției muncii Cuvîntul jurisdicție provine din limba latină: juris - drept; dico - a spune; el...

Elemente de Drept

OBIECTIVELE CURSULUI Însusirea de catre studenti a elementelor fundamentale ale dreptului, a trasaturilor esentiale si definitorii ale ordinii...

Ai nevoie de altceva?