Jurisprudență

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 126 în total
Cuvinte : 110126
Mărime: 325.87KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Extras din document

Constitutie, dispozitiile acestora urmând a se aplica numai cu privire la bunurile prevazute în art. 135 alin. (4) din Constitutie, bunuri ce fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.

Curtea Constitutionala, dec. nr. 36 din 27 aprilie 1994, M.Of. nr. 36 din 17 februarie 1995;

vezi si dec. nr. 115 din 16 noiembrie 1994

Dispozitia „cu exceptia cazului când acesta este în întregime sau în parte al statului”, prevazuta la art. 213 alin. (2) C. pen., este neconstitutionala.

Curtea Constitutionala, dec. nr. 177 din 15 decembrie 1998, M.Of. nr. 77 din 24 februarie 1999

Nota: - A se vedea si C.S.J., S. comerciala, dec. nr. 1436/1997, în „Pro lege” nr. 4/1997, p. 180.

- Când bunul a fost încredintat spre a fi vândut si a se achizitiona un alt bun, obiectul material îl reprezinta banii obtinuti din vânzarea sau lucrul achizitionat cu acesti bani, în cazul când abuzul de încredere s-ar savârsi cu privire la acestia (Expl..., III, 509).

- I. Dumitru, Nereturnarea publicatiilor nevândute si nedepunerea banilor rezultati din vânzarea acestora, „Pro lege” nr. 1/1992, p. 24.

- D. Ciuncan, Înstrainarea bunului gajat, în „Revista de drept penal” nr. 4/1995, p. 77.

(ABUZ DE ÎNCREDERE. CONDITII PENTRU PUNEREA IN MISCARE A ACTIUNII PENALE. FAPTA SAVÂRSITA ÎNAINTE DE MODIFICAREA CODULUI PENAL PRIN LEGEA NR. 140/1996. APLICAREA LEGII PENALE MAI FAVORABILE)

S. mil., dec. nr. 65 din 30 septembrie 1997, în „Pro lege” nr. 2/1998, 197*

(ABUZ DE ÎNCREDERE. NERESTITUIREA ÎMPRUMUTULUI)

Prin sentinta penala nr. 42 din 19 ianuarie 1994 a Judecatoriei Oltenita, ramasa definitiva prin neapelare, inculpatul I.I. a fost condamnat pentru savârsirea infractiunii de abuz de încredere prevazuta în art. 213 C. pen..

Prima instanta a retinut ca, la data de 9 septembrie 1992, partea vatamata a împrumutat inculpatului suma de 60.000 lei, iar la scadenta a refuzat sa o restituie.

Recursul în anulare declarat în cauza este fondat.

Potrivit art. 213 C. pen., constituie infractiunea de abuz de încredere însusirea unui bun mobil al altuia, detinut cu orice titlu, sau dispunerea de acest bun pe nedrept ori refuzul de a-l restitui.

Savârsirea acestei infractiuni consta, deci, în luarea în stapânire frauduloasa a unui bun mobil al altuia, pe care faptuitorul îl detinuse cu titlu legitim.

Or, în speta, între parti intervenise un contract de împrumut privind o suma de bani, în conditiile art. 1576 si urm. din Codul civil.

Ca atare, instanta trebuia sa constate ca nerestituirea sumei împrumutate a generat un litigiu ce poate fi solutionat conform legii civile si, deci, fapta nefiind prevazuta de legea penala, se impunea achitarea inculpatului în baza art. 11 pct. 2 lit. a) raportat la art. 10 lit. b C. pr. pen..

301 din 9 februarie 1996, în Bul. Jud., p.170; idem 324/1994 nepublicata, în SIJUR (automobil primit pentru revizie tehnica)

idem C.S.J., S.pen., dec. nr. 3286/1999, Bul. Jud., p. 273

Nota: - Bunul mobil care poate forma obiectul material al acestei infractiuni poate consta într-un lucru, o suma de bani, un titlu de creanta etc. (D. Lucinescu, Comentariu în Colectiv, „Codul penal comentat si adnotat”, Partea speciala, vol. I, Ed. Stiintifica si Enciclopedica, Bucuresti, 1975, p. 309, Colectiv, Infractiuni contra avutului obstesc, Bucuresti, 1963, p. 217, titlul detinerii poate fi orice raport juridic patrimonial, depozit, mandat, locatiune a bunului, gaj etc., dar numai împrumut de folosinta; V. Dongoroz, Infractiuni contra avutului personal sau particular, în „Explicatii teoretice...” vol. III, p. 510), deci cu privire la un bun singularizat, consumptibil.

În acest sens, jurisprudenta: T. S., Col. pen., dec. nr. 435/1956, în C.D., vol. 2, p. 474; dec. nr. 2535/1958, în „Legalitatea populara” nr. 1/1959, p. 70; dec. nr. 1146/1966 în C.D., p. 397 si în „J.N.” nr. 10/1966, p. 152; T. J. Bacau, dec. pen. nr. 2113/1962, în „J.N.” nr. 2/1963, p. 150.

Ceea ce se ocroteste este uzajul, dreptul de proprietate. Un creditor nu îsi pierde niciodata proprietatea asupra sumei de bani împrumutate.

Aceasta înseamna ca, printr-o interpretare rationala traditionala, exista abuzuri de încredere care nu se pedepsesc. A se vedea si L. Lambert, Traité de droit pénal spécial, Paris, 1968, p. 408. În codul francez se nominaliza comodatul pret á usage - în vechiul art. 408 C. pen. anterior si uzul determinat în actualul art. 3141 C. pen. francez reformat.

Refuzul de a restitui o suma de bani împrumutata atrage raspunderea civila, si nu constituie abuz de încredere. Pentru a subzista aceasta infractiune, faptuitorul trebuie sa detina, cu orice titlu, un bun mobil al altuia, ceea ce nu este cazul sumei de bani primite ca împrumut.

- În dreptul francez, abuzul de încredere si alte deturnari constituie o categorie distincta din infractiuni contra patrimoniului, cum ar fi deturnarea gajului sau obiectului confiscat si organizarea frauduloasa a insolventei (aceasta din urma este o înselaciune în dreptul italian).

Este vorba de bani, valori sau bunuri, care au fost remise, acceptate, cu obligatia de a le restitui, înfatisa, sau de a le da o folosinta determinata.

În doctrina franceza s-a subliniat ca este vorba de o remitere precara, caci nu transfera nici posesia, nici proprietatea (apud G. Antoniu, „R.D.P.” nr. 2/2001, p. 144).

În art. 314-1 C. pr. pen. francez. se vorbeste de „fonduri, valori sau orice alt bun” (des fonds, des valeurs au un bien quelconque).

(ABUZ DE ÎNCREDERE. NERESPECTAREA UNEI CONVENTII CIVILE)

Fapta inculpatului care, în executarea unei conventii civile si-a însusit întreaga recolta de pe terenul partii vatamate pe care a efectuat lucrarile agricole, desi prin conventie s-a stabilit ca-i revine numai 20% din recolta, nu constituie o fapta prevazuta de legea penala.

783 din 28 martie 1997, în „Pro lege” nr. 2/1998, p. 180

(ABUZ DE ÎNCREDERE. ÎMPRUMUT NERESTITUIT)

Fapta civila

2216/1997, în Bul. jud., p.325

Nota: - V. Mirisan, Modalitatea de sesizare a instantei de judecata si competenta în cazul infractiunii de abuz de încredere, „Dreptul” nr. 10/1998, p. 120

- Mirela Gorunescu, Abuzul de încredere. Situatia permisa, „R.D.P.” nr. 3/1999, p. 1998;

- V.I. Jurca, Raportul juridic civil - element determinant în diferentierea infractiunilor de furt si de abuz de încredere, în „Pro lege” nr. 2/1999, p. 200

- Ghe. Bozu, Abuzul de încredere. Împrumut nerestituit, Comentariu, „Juridica”, nr. 6/2000, p. 240

- Cristea V. Danilet, Abuz de încredere. Subiect pasiv alta persoana decât proprietarul bunului, „Dreptul” nr. 11/2001, p. 158.

(ABUZ DE ÎNCREDERE. CONDITII NECESARE PENTRU EXISTENTA ACESTEIA)

Pentru existenta infractiunii de abuz de încredere este necesar ca bunul ce face obiectul însusirii, al dispunerii pe nedrept sau al refuzului de restituire sa fie detinut de persoana fizica în aceasta calitate, iar nu de catre o societate comerciala, în urma întelegerii intervenite initial între parti.

1149 din 30 aprilie 1998, în Bul. jud., p. 456

(ABUZ DE ÎNCREDERE)

Refuzul restituirii unei sume de bani împrumutate e o fapta de natura civila.

T. M. B., S. pen., dec. nr. 212/1995 în Culegere ..., All Beck, p. 24, idem C. A. Bacau, dec. pen. nr. 239 din 26 martie 1998 în Jurisprudenta C. A. Bacau, 1998, p. 135

Nota: - Carausul transporta. Daca a luat în primire bunurile el are detentia pâna la destinatie, deci însusirea e o delapidare, ca functionar.

Daca nu e functionar avem un abuz.

Daca detentia nu s-a transmis, având doar un contact material, este furt.

- Asociat administrator la S.C., în „Rev. dr. com.” nr. 12/1997, p. 97

(ABUZ DE ÎNCREDERE. CONDITII PENTRU EXISTENTA ACESTEI INFRACTIUNI)

Prin sentinta penala nr. 669 din 25 martie 1997 a Judecatoriei Ploiesti au fost condamnate inculpatele B.J. si V.E. pentru savârsirea infractiunii de abuz de încredere prevazuta de art. 213 C. pen.

S-a retinut ca dupa data de 9 noiembrie 1992, când a fost pusa în executare o hotarâre judecatoreasca prin care inculpatelor le-a revenit un imobil, în urma partajului succesoral cu fratele lor, acestea au refuzat sa-i restituie unele bunuri mobile ramase în locuinta.

Tribunalul Prahova, prin decizia penala nr. 359 din 22 septembrie 1997, a admis recursul procurorului, constatând ca pedepsele sunt gratiate prin Legea nr. 137/1997.

Declarându-se recurs în anulare, s-a sustinut ca fapta inculpatelor nu întruneste elementele constitutive ale infractiunii pentru care au fost condamnate.

Recursul în anulare este fondat.

Preview document

Jurisprudență - Pagina 1
Jurisprudență - Pagina 2
Jurisprudență - Pagina 3
Jurisprudență - Pagina 4
Jurisprudență - Pagina 5
Jurisprudență - Pagina 6
Jurisprudență - Pagina 7
Jurisprudență - Pagina 8
Jurisprudență - Pagina 9
Jurisprudență - Pagina 10
Jurisprudență - Pagina 11
Jurisprudență - Pagina 12
Jurisprudență - Pagina 13
Jurisprudență - Pagina 14
Jurisprudență - Pagina 15
Jurisprudență - Pagina 16
Jurisprudență - Pagina 17
Jurisprudență - Pagina 18
Jurisprudență - Pagina 19
Jurisprudență - Pagina 20
Jurisprudență - Pagina 21
Jurisprudență - Pagina 22
Jurisprudență - Pagina 23
Jurisprudență - Pagina 24
Jurisprudență - Pagina 25
Jurisprudență - Pagina 26
Jurisprudență - Pagina 27
Jurisprudență - Pagina 28
Jurisprudență - Pagina 29
Jurisprudență - Pagina 30
Jurisprudență - Pagina 31
Jurisprudență - Pagina 32
Jurisprudență - Pagina 33
Jurisprudență - Pagina 34
Jurisprudență - Pagina 35
Jurisprudență - Pagina 36
Jurisprudență - Pagina 37
Jurisprudență - Pagina 38
Jurisprudență - Pagina 39
Jurisprudență - Pagina 40
Jurisprudență - Pagina 41
Jurisprudență - Pagina 42
Jurisprudență - Pagina 43
Jurisprudență - Pagina 44
Jurisprudență - Pagina 45
Jurisprudență - Pagina 46
Jurisprudență - Pagina 47
Jurisprudență - Pagina 48
Jurisprudență - Pagina 49
Jurisprudență - Pagina 50
Jurisprudență - Pagina 51
Jurisprudență - Pagina 52
Jurisprudență - Pagina 53
Jurisprudență - Pagina 54
Jurisprudență - Pagina 55
Jurisprudență - Pagina 56
Jurisprudență - Pagina 57
Jurisprudență - Pagina 58
Jurisprudență - Pagina 59
Jurisprudență - Pagina 60
Jurisprudență - Pagina 61
Jurisprudență - Pagina 62
Jurisprudență - Pagina 63
Jurisprudență - Pagina 64
Jurisprudență - Pagina 65
Jurisprudență - Pagina 66
Jurisprudență - Pagina 67
Jurisprudență - Pagina 68
Jurisprudență - Pagina 69
Jurisprudență - Pagina 70
Jurisprudență - Pagina 71
Jurisprudență - Pagina 72
Jurisprudență - Pagina 73
Jurisprudență - Pagina 74
Jurisprudență - Pagina 75
Jurisprudență - Pagina 76
Jurisprudență - Pagina 77
Jurisprudență - Pagina 78
Jurisprudență - Pagina 79
Jurisprudență - Pagina 80
Jurisprudență - Pagina 81
Jurisprudență - Pagina 82
Jurisprudență - Pagina 83
Jurisprudență - Pagina 84
Jurisprudență - Pagina 85
Jurisprudență - Pagina 86
Jurisprudență - Pagina 87
Jurisprudență - Pagina 88
Jurisprudență - Pagina 89
Jurisprudență - Pagina 90
Jurisprudență - Pagina 91
Jurisprudență - Pagina 92
Jurisprudență - Pagina 93
Jurisprudență - Pagina 94
Jurisprudență - Pagina 95
Jurisprudență - Pagina 96
Jurisprudență - Pagina 97
Jurisprudență - Pagina 98
Jurisprudență - Pagina 99
Jurisprudență - Pagina 100
Jurisprudență - Pagina 101
Jurisprudență - Pagina 102
Jurisprudență - Pagina 103
Jurisprudență - Pagina 104
Jurisprudență - Pagina 105
Jurisprudență - Pagina 106
Jurisprudență - Pagina 107
Jurisprudență - Pagina 108
Jurisprudență - Pagina 109
Jurisprudență - Pagina 110
Jurisprudență - Pagina 111
Jurisprudență - Pagina 112
Jurisprudență - Pagina 113
Jurisprudență - Pagina 114
Jurisprudență - Pagina 115
Jurisprudență - Pagina 116
Jurisprudență - Pagina 117
Jurisprudență - Pagina 118
Jurisprudență - Pagina 119
Jurisprudență - Pagina 120
Jurisprudență - Pagina 121
Jurisprudență - Pagina 122
Jurisprudență - Pagina 123
Jurisprudență - Pagina 124
Jurisprudență - Pagina 125
Jurisprudență - Pagina 126

Conținut arhivă zip

  • Jurisprudenta.doc

Alții au mai descărcat și

Protectia Juridica a Dreptului la Viata

CAPITOLUL l EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI 1.1.EVOLUTIA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI PE PLAN INTERNATIONAL Problema...

Tâlhăria

Legiuirile penale din cele mai vechi timpuri au incriminat si sanctionat sever faptele sÎvârsite împotriva patrimoniului. In perioada sclavagista...

Antecontractul de Vanzare - Cumparare Imobiliara

Capitolul 1 Noţiune Secţiunea I Definiţie şi esenţă Antecontractul de vânzare-cumpărare este un acord de voinţe contractual prin care părţile...

Aspecte de Teorie și Practică Judiciară în Materia Infracțiunii de Tâlhărie

MOTIVAŢIA ALEGERII SUBIECTULUI Dreptul penal poate fi caracterizat prin dinamism, fiind într-un continuu proces de adaptare şi perfecţionare a...

Considerații Generale privind Tâlhăria

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND TÂLHĂRIA Secţiunea I LOCUL TÂLHĂRIEI ÎN STRUCTURA INFRACŢIUNILOR CONTRA PATRIMONIULUI 1. Cadrul...

Organizarea si Functionarea Societatilor Comerciale pe Actiuni

I.ORGANIZAREA SOCIETATILOR COMERCIALE PE ACTIUNI 1.1. ACTIONARII - ATRIBUTII SI RESPONSABILITATI Actionarul este un membru societatii pe actiuni,...

Analiza Unei Spete in Jurisprudenta Nationala - Studiu de Caz SC Expert SA Bucuresti

ANALIZA UNEI SPETE IN JURISPRUDENTA NATIONALA Ipoteza: Capitalul social al societatii este de 1.000.000.000 lei impartit in 30.000 actiuni...

Efectele Contractului de Vanzare-Cumparare

I. CONSIDERAŢII GENERALE Prin efectele unui contract – deci şi cele ale unei vânzări-cumpărări – se înţeleg obligaţiile pe care contractul le...

Te-ar putea interesa și

Dreptul Persoanei la Respectarea Vietii Private in Jurisprudenta Cedo

I. Consideratii generale Art. 8 parag. 1 din Conventia europeana se refera la dreptul oricarei persoane la respectarea vietii sale private si de...

Drepturile si Obligatiile Persoanelor Incarcerate - Reglementare Doctrina si Jurisprudenta

Capitolul I. Drepturile deţinuţilor- privire istorică asupra reglementărilor juridice Secţiunea 1. Noţiuni introductive-scurt istoric asupra...

Teoria și Jurisprudența Europeană în Materia Egalității de Șanse și Tratament

1. Introducere Lucrarea de faţă îşi propune să prezinte şi să analizeze legislaţia europeană în privinţa egalităţii de şanse şi tratament. Vom...

Protecția Dreptului la Viață în Jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Într-o primă etapă, drepturile omului s-au afirmat în planurile civil şi politic, ulterior în domeniul economic şi social. În prezent,...

Jurisprudența Curții de Justiție a Comunităților Europene privind Regimul Juridic al Directivelor

I. Scurte consideraţii privind rolul Curţii de Justiţie a Comunităţilor Europene în sistemul instituţional comunitar Jurisprudenţa Curţii de...

Dreptul la proprietate privată în jurisprudența CEDO

INTRODUCERE Apariția conceptului de drepturi ale omului este rezultatul evoluției ideilor umaniste și a receptării acestora din ce în ce mai...

Analiza Unei Spete in Jurisprudenta Nationala - Studiu de Caz SC Expert SA Bucuresti

ANALIZA UNEI SPETE IN JURISPRUDENTA NATIONALA Ipoteza: Capitalul social al societatii este de 1.000.000.000 lei impartit in 30.000 actiuni...

Jurisprudenta Curtii Europene a Drepturilor Omului - Dreptul de Viata

ARGUMENT Conform art. 20 din Constituţie, legile interne vor fi interpretate în conformitate cu tratatele privind drepturile omului la care...

Ai nevoie de altceva?