Legea 49

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Legea 49.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 69 de pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

LEGE Nr. 49 din8 martie 2006

pentru aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2002 privind circulatia pe drumurile publice

Text în vigoare începând cu data de 20 septembrie 2006

REALIZATOR: COMPANIA DE INFORMATICA NEAMT

Text actualizat prin produsul informatic legislativ LEX EXPERT în baza actelor normative modificatoare, publicate în Monitorul Oficial al României, Partea I, pâna la 15 iunie 2006:

- Rectificarea publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 519 din 15 iunie 2006.

Parlamentul României adopta prezenta lege.

ART. 1

Se aproba Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 195 din 12 decembrie 2002 privind circulatia pe drumurile publice, publicata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 958 din 28 decembrie 2002, cu urmatoarele modificari si completari:

1. Articolul 1 va avea urmatorul cuprins:

"ART. 1

(1) Circulatia pe drumurile publice a vehiculelor, pietonilor si a celorlalte categorii de participanti la trafic, drepturile, obligatiile si raspunderile care revin persoanelor fizice si juridice, precum si atributiile unor autoritati ale administratiei publice, institutii si organizatii sunt supuse dispozitiilor prevazute în prezenta ordonanta de urgenta.

(2) Dispozitiile prevazute în prezenta ordonanta de urgenta au ca scop asigurarea desfasurarii fluente si în siguranta a circulatiei pe drumurile publice, precum si ocrotirea vietii, integritatii corporale si a sanatatii persoanelor participante la trafic sau aflate în zona drumului public, protectia drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor respective, a proprietatii publice si private, cât si a mediului.

(3) Autoritatea competenta în domeniul circulatiei pe drumurile publice privind initierea si avizarea unor reglementari, precum si aplicarea si exercitarea controlului privind respectarea normelor din acest domeniu este Ministerul Administratiei si Internelor, prin Inspectoratul General al Politiei Române.

(4) Reglementarile privind circulatia pe drumurile publice se emit, dupa caz, de catre autoritatile publice centrale sau locale cu atributii în acest domeniu, numai cu avizul Inspectoratului General al Politiei Române si cu respectarea acordurilor si conventiilor internationale la care România este parte.

(5) Prevederile prezentei ordonante de urgenta se aplica tuturor participantilor la trafic, precum si autoritatilor care au atributii în domeniul circulatiei si sigurantei pe drumurile publice, precum si în domeniul protectiei mediului."

Fisiere in arhiva (1):

  • Legea 49.doc