Legi pentru Drept Administrativ

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Legi pentru Drept Administrativ.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 17 fisiere doc, pdf de 80 de pagini (in total).

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

LEGE nr.90 din 26 martie 2001

privind privind organizarea si functionarea Guvernului României si a ministerelor

Textul actului publicat în M.Of. nr. 164/2 apr. 2001

Parlamentul României adopta prezenta lege.

CAPITOLUL I

Organizarea si functionarea Guvernului

SECTIUNEA 1

Rolul si functiile Guvernului

Art. 1.-(1)Guvernul este autoritatea publica a puterii executive, care functioneaza în baza votului de încredere acordat de Parlament si care asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.

(2)Guvernul are rolul de a asigura functionarea echilibrata si dezvoltarea sistemului national economic si social, precum si racordarea acestuia la sistemul economic mondial în conditiile promovarii intereselor nationale.

(3)Guvernul se organizeaza si functioneaza în conformitate cu prevederile constitutionale, având la baza Programul de guvernare acceptat de Parlament.

(4)Numirea Guvernului se face de Presedintele României pe baza votului de încredere acordat Guvernului de Parlament.

(5)Pentru realizarea Programului de guvernare Guvernul exercita urmatoarele functii:

a)functia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare;

b)functia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ si institutional necesar în vederea realizarii obiectivelor strategice;

c)functia de administrare a proprietatii statului, prin care se asigura administrarea proprietatii publice si private a statului, precum si gestionarea serviciilor pentru care statul este responsabil;

d)functia de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului român, reprezentarea pe plan intern si extern;

e)functia de autoritate de stat, prin care se asigura urmarirea si controlul aplicarii si respectarii reglementarilor în domeniul apararii, ordinii publice si sigurantei nationale, precum si în domeniile economic si social si al functionarii institutiilor si organismelor care îsi desfasoara activitatea în subordinea sau sub autoritatea Guvernului.

SECTIUNEA a 2-a

Componenta Guvernului

Art. 2.-Pot fi membri ai Guvernului persoanele care au numai cetatenia româna si domiciliul în tara, se bucura de exercitiul drepturilor electorale, nu au suferit condamnari penale si nu se gasesc în unul dintre cazurile de incompatibilitate prevazute la art. 4 alin. (1).

Art. 3.-(1)Guvernul este alcatuit din primul-ministru si ministri.

(2)Din Guvern pot face parte si ministri-delegati, cu însarcinari speciale pe lânga primul-ministru, prevazuti în lista Guvernului prezentata Parlamentului pentru acordarea votului de încredere.

Art. 4.-(1)Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu:

a)exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat sau de senator;

b)exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizata în cadrul organizatiilor cu scop comercial;

c)exercitarea de acte de comert, cu exceptia vânzarii sau cumpararii de actiuni ori alte titluri de valoare;

d)exercitarea functiei de administrator ori de cenzor la societatile comerciale sau de reprezentant al statului în adunarile generale ale unor asemenea societati ori de membru al consiliilor de administratie ale regiilor autonome, companiilor nationale si societatilor nationale;

e)exercitarea unei functii publice în serviciul unei organizatii straine, cu exceptia acelor functii prevazute în acordurile si conventiile la care România este parte.

(2)Constatarea starii de incompatibilitate se face de primul-ministru, care va dispune masurile necesare pentru încetarea acesteia.

Art. 5.-Functia de membru al Guvernului înceteaza în urma demisiei, a revocarii, a pierderii drepturilor electorale, a starii de incompatibilitate, a decesului si a demiterii în conditiile prevazute la art. 8 alin. (2).

Art. 6.-Demisia din functia de membru al Guvernului se anunta public, se prezinta în scris primului-ministru si devine irevocabila din momentul în care s-a lua act de depunerea ei, dar nu mai târziu de 15 zile de la data depunerii.

Art. 7.-(1)Revocarea din functia de membru al Guvernului se face de Presedintele României, prin decret, la propunerea primului-ministru.

(2)Revocarea are loc în caz de remaniere guvernamentala.

Art. 8.-(1)În cazul în care încetarea calitatii de membru al Guvernului intervine ca urmare a demisiei, a pierderii drepturilor electorale, a incompatibilitatii, a decesului si în alte situatii prevazute de lege, Presedintele României, la propunerea primului-ministru, ia act de aceasta si declara vacanta functia de membru al Guvernului.

(2)În cazul în care un membru al Guvernului a fost condamnat penal printr-o hotarâre judecatoreasca definitiva sau averea sa a fost declarata, în tot sau în parte, ca fiind dobândita în mod ilicit, printr-o hotarâre judecatoreasca irevocabila, el este demis de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.

Art. 9.-(1)Daca primul-ministru se afla în una dintre situatiile prevazute la art. 5 sau este în imposibilitate de a-si exercita atributiile, Presedintele României va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a îndeplini atributiile primului-ministru, pâna la formarea noului Guvern. Interimatul pe perioada imposibilitatii exercitarii atributiilor, înceteaza daca primul-ministru îsi reia activitatea în Guvern în cel mult 45 de zile.

(2)Prevederile alin. (1)se aplica în mod corespunzator si celorlalti membri ai Guvernului, la propunerea primuluiministru, pentru o perioada de cel mult 45 de zile.

(3)În situatiile prevazute la alin. (2), înauntrul termenului de 45 de zile, primul-ministru va initia procedurile prevazute de lege pentru numirea unui alt membru al Guvernului.

Art. 10.-Numirea în functia de membru al Guvernului, în caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, se face de Presedintele României, la propunerea primului-ministru.

Fisiere in arhiva (17):

 • 393-2004.doc
 • 67-2004.doc
 • 90-2001.doc
 • leg_554_2004.pdf
 • leg_pl333_01.pdf
 • leg_pl418_04.pdf
 • leg-119-1996.pdf
 • leg-213-1998.pdf
 • lege188-1999.pdf
 • LEGEa115-1999.doc
 • Legea215_2001.pdf
 • legea7.pdf
 • lg_61_1991.pdf
 • nr.199-1997.doc
 • nr2-1968-nr35-1996.doc
 • OUG Nr.108-2003.doc
 • oug_34_consolidat_legea_337_2006.doc