Libera Circulatia a Bunurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Libera Circulatia a Bunurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 8 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Mecanismul de lucru al pieţei unice

Libera circulație a mărfurilor este unul dintre succesele proiectului european, contribuind la construirea pieței interne de care beneficiază în prezent cetățenii și societățile comerciale europene și care se află în centrul politicii Uniunii Europene. Piaţa unică europeană constă in circulaţia libera a populaţiei, bunurilor, serviciilor si a capitalului in tarile membre ca si când ar circula intr-o singura ţara. Crearea pieţei unice reprezintă esenţa uniunii. Piaţa unica s-a realizat prin adoptarea de către instituţiile UE si tarile membre a numeroase Directive prin care au fost eliminate barierele tehnice, legale, birocratice, culturale şi protecţioniste ale statelor membre şi s-a instituit comerţul liber si mişcarea libera in cadrul uniunii. Scopul său principal este de a stimula concurenţa la nivelul pieţelor naţionale, accelerând astfel creşterea economică europeană, îmbunătăţind gradul de competitivitate globală şi nivelul de viaţă. Înlăturarea obstacolelor din calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului în cadrul pieţei unice este o modalitate de atingere a unui scop, nu un scop în sine. Eliminarea acestor bariere este o condiţie de bază pentru realizarea altor obiective comunitare directe precum: - dezvoltarea armonioasă şi echilibrată a activităţii economice; - creşterea durabilă şi neinflaţionistă, respectând în acelaşi timp normele de protecţie a mediului; - coeziunea economică şi socială; - un nivel ridicat de ocupare a forţei de muncă şi de protecţie socială; - o calitate mai bună a vieţii. Potrivit Comisiei Europene, din 1993, piaţa unica a creat peste 2,5 milioane de locuri de munca si a adus tarilor membre venituri suplimentare de peste 800 miliarde euro. Eliminarea obstacolelor şi deschiderea pieţelor naţionale a condus la creşterea competiţiei intre firme in beneficul consumatorilor, care au o oferta mai mare de bunuri si servicii la preturi mai mici. Firmele vânzătoare au acces liber la o piaţa de peste 450 milioane de consumatori in cadrul UE şi posibilitatea de extindere a activităţii pe piaţa globala. Libertatea de mişcare a bunurilor, serviciilor, populaţiei şi capitalului sunt sprijinite de politici specifice. Politica anti monopol previne tendinţa firmelor de a controla preturile sau pieţele. Oamenii se pot mişca liber şi pot lucra in orice ţara a uniunii pentru ca statele membre recunosc calificarea academica si profesionala a acestora. Guvernele au căzut de acord sa ia decizii care afectează sistemul pieţei unice pe baza votului majoritarii si nu al unanimităţii care este greu de atins. Piaţa unica a creat posibilitatea liberalizării pieţei utilităţilor (telecomunicaţii, electricitate, gaz si apa) in beneficiul consumatorilor care au libertatea de a-si alege furnizorii.

Libera circulatie a bunurilor

Principalul obiectiv al Tratutului CEE era acela de a elimina barierele economice între statele membre, scop în care Tratatul prevedea stabilirea unei Piete Comune bazate pe cele patru libertãti : libera circulatie a bunurilor, persoanelor, serviciilor si capitalurilor. Libera circulatie a bunurilor (mãrfurilor) dintr-un stat membru în alt stat membru al UE presupune armonizarea sistemelor de taxe vamale si reglementãri comune în domeniile sãnãtãtii, protectiei consumatorilor si protectiei mediului, la care se adaugã eliminarea tuturor obstacolelor în calea schimburilor comerciale. Odatã cu încheierea, la 1.01.1993, a procesului de realizare a Pietei Interne, obiectivul liberei circulatii a mãrfurilor a fost în mare parte atins, persistând totusi unele reglementãri derogatorii sau cu caracter tranzitoriu. Libera circulaţie a bunurilor în cadrul Comunităţii Europene a fost definită de Actul Unic European (1987) drept una dintre cele patru libertăţi fundamentale ale Pieţei Interne. Baza legala a libertatii de circulatie a marfurilor este reglementata de dispozitiile Tratatului de la Roma de constituire a Comunitatilor Europene (art. 6-12; art. 30-37; art. 85-86 si art. 92-96).

Prin mărfuri, în înțelesul tratatului..., se înțeleg produse evaluabile în bani și care pot face, ca atare,

obiectul tranzacțiilor comerciale , lucrările de artă sunt considerate mărfuri. Monedele ieșite din circulație, bancnotele și cecurile la purtător se încadrează în definiția mărfurilor, dar nu și donațiile în natură. Deșeurile sunt considerate mărfuri chiar și în cazurile în care nu sunt reciclabile, dar fac obiectul unei tranzacții comerciale. Electricitatea și gazele naturale sunt incluse în categoria mărfurilor, dar nu și semnalele de televiziune

Libera circulaţie a mărfurilor în cadrul pieţei unice are la bază principiul recunoaşterii reciproce a pieţei unice, care constă în garantarea circulaţiei libere a bunurilor şi serviciilor unui stat membru în celelalte state membre, chiar dacă acestea sunt produse după norme de calitate şi standarde diferite, cu condiţia respectării cu stricteţe a regulilor comune de interes general privind sănătatea populaţiei, protecţia mediului şi a consumatorului. În cadrul pieţei unice funcţionează, în general, principiul regulii de origine. Acest principiu garantează concordanţa cu principiul subvenţiei, prin crearea unor reguli detaliate la nivelul UE cu respectarea strictă a tradiţiilor locale, regionale şi naţionale, care fac posibile menţinerea diversităţii produselor şi a serviciilor şi integrarea economică.

Fisiere in arhiva (1):

  • Libera Circulatia a Bunurilor.doc

Alte informatii

UNIVERSITATEA AL.I.CUZA- IASI CENTRUL DE STUDII EUROPENE