Libera Circulatie a Capitalurilor

Imagine preview
(8/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Libera Circulatie a Capitalurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 9 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 4 puncte.

Domenii: Drept, Economie

Extras din document

1. Consideraţii generale.

Comunitatea Europeană s-a angajat prin „Cartea Albă" din 1985 a Comisiei, să adopte măsuri în scopul stabi¬lirii progresive, într-o perioadă expirând la 31 decembrie 1992, a pieţei interne care să cuprindă o zonă fără frontiere interne în care libera circulaţie a mărfurilor, per¬soanelor, capitalurilor şi serviciilor să fie asigurată potrivit prevederilor Tratatului de la Roma.

Piaţa internă este definită ca un spaţiu fără frontiere interne care trebuie să funcţioneze în aceleaşi condiţii ca o piaţă naţională: mărfurile, persoanele, capita¬lurile şi serviciile trebuie să circule în cadrul ei tară nici un control la frontierele din¬tre statele membre, după exemplul absenţei controlului la frontierele dintre regiunile unui stat. Acest spaţiu fără frontiere interioare, în interpretarea Comisiei, nu poate să-şi găsească traducerea sa concretă şi efectivă decât dacă el priveşte toate mărfurile, serviciile şi capitalurile care circulă în cuprinsul lui.

Prin Decizia Nr. 93/72 a Comisiei s-a constituit un Comitet consultativ pentru coordonare în domeniul pieţei interne. El poate fi consul¬tat potrivit competenţei ce i-a fost stabilită, asupra tuturor problemelor practice care pot să survină după 1 ianuarie 1993 relativ la funcţionarea acestei pieţe.

Prin Regulamentul Nr. 2679/98 din 7 decembrie 1998 al Consiliului s-au stabilit câteva reguli privind funcţionarea pieţei interne în relaţie cu libera circulaţie a măr¬furilor între statele membre atunci când sunt în cauză obstacole la această circulaţie care pot fi atribuite unui stat membru, dacă ele implică o acţiune sau inacţiune din partea acestuia, care poate constitui o încălcare a art. 30-36 [28-30] din Tratat şi care

1) duc la o serioasă afectare a liberei circulaţii a mărfurilor, împiedicând, întârziind sau deviind importurile în, exporturile din sau transportul printr-un stat membru;

2) cauzează importante pierderi persoanelor afectate; şi 3) necesită acţiunea imediată în scopul împiedicării oricărei continuări, creşteri sau intensificări a afectării sau pierderii în cauză. Când se produce un asemenea obstacol sau când există o amenin¬ţare în acest sens, există o obligaţie de informare a Comisiei din partea oricărui stat membru (chiar dacă nu este el în discuţie), şi, în mod reciproc, din partea Comisiei, precum şi, dacă un obstacol a survenit, o obligaţie a statului membru implicat de a lua toate măsurile necesare şi proporţionale astfel încât libera circulaţie a mărfurilor să fie asigurată pe teritoriul său conform Tratatului şi de a informa Comisia despre acţiunile pe care autorităţile le-au luat sau intenţionează să le ia. Când Comisia consi¬deră că survine un obstacol într-un stat membru, ea notifică statul membru în legătură cu motivele care au determinat-o să ajungă la această concluzie şi cere statului respectiv să ia toate măsurile necesare şi proporţionate spre a înlătura acest obstacol într-un termen pe care ea îl decide prin referire la urgenţa cazului.

2. Libera circulaţie a capitalului

Consideraţii generale

Art. 3 lit. c din Tratat de la Roma prevede că înfăptuirea pieţei interne se face prin realizarea, între altele, a înlăturării obstacolelor la libera circulaţie a capitalului, iar Titlul III al Părţii a III-a din Tratat se referă numai la libera circulaţie a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi capitalului

În privinţa dreptului de stabilire, din art. 43 CE se poate deduce că nu întotdeauna acest drept este însoţit de un transfer de capital şi, deci, de o liberă circulaţie a capi¬talului alin. 2 prevăzând dreptul de a începe şi exercita activităţi ca persoane indepen¬dente şi de a înfiinţa şi administra întreprinderi, în special companii şi firme „ . sub rezerva dispoziţiilor capitolului privind capitalul". Aceste activităţi pot să fie exer¬citate fără a necesita transfer de capital dintr-o altă ţară, cel în cauză având posibili¬tatea, de exemplu, să solicite un credit în chiar ţara respectivă. Dacă eventualele investiţii pentru acele activităţi impun un transfer de capital, atunci poate fi în discuţie libera circulaţie a capitalurilor.

Fisiere in arhiva (1):

  • Libera Circulatie a Capitalurilor.doc