Libera Circulatie a Marfurilor

Referat
7.7/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 21 în total
Cuvinte : 9141
Mărime: 46.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: PROF. UNIV. DR. MARIN VOICU
UNIVERSITATEA NICOLAE TITULESCU

Cuprins

CUPRINS

1. Aspecte generale

2. Notiunea de taxe cu efect echivalent taxelor vamale

2.1.Impunerile interne discriminatorii ( art.90)

2.2.Remunerarea serviciilor

2.3.Taxele de interes general nediscriminatorii

3. Interzicerea restrictiilor cantitative si a masurilor cu efect echivalent

4. Determinarea masurilor cu efect echivalent restrictiilor cantitative ( art.28 si 29)

4.1.O masura luata de o autoritate a unui stat membru sau comunitar

4.2.O masura susceptibila sa reprezinte un obstacol in calea comertului intre statele membre

5. Comertul intre statele membre

6. Masurile aplicabile fara distinctie importurilor

7. Clauze de salvgardare

8. Monopolurile de stat comerciale

9. Regula ratiunii. Exceptia prevazuta la art. 30 CE

Extras din document

1. Aspecte generale

Regulile esentiale privind aceasta libertate sunt prevazute la art. 23-24 CE din Tratat, fiind dezvoltate, în dispozitiile urmatoare -art. 25-31 CE. Libera circulatie a marfurilor presupune realizarea unei uniuni vamale care sa priveasca toate categoriile de marfuri si sa implice interzicerea între statele membre a taxelor vamale asupra importurilor si exporturilor ori a altor taxe având efect echivalent, adoptarea unui tarif vamal comun în relatiile cu tarile terte si eliminarea restrictiilor cantitative sau a masurilor cu efect echivalent între statele membre. Instituirea uniunii vamale între statele membre permite conditii egale de concurenta între participantii la circuitul comercial si productiv, facând posibila stimularea productiei si a varietatii sortimentale a marfurilor, impunerea pe piata a celor mai competitive produse, tinându-se seama si de costul lor de productie, concentrarea si specializarea productiei si a întreprinderilor, ca si implantarea acestora în zonele cele mai indicate economic si productiv.

Pe durata celor 10 ani ai perioadei de tranzitie, România si Comunitatea vor stabili, gradual, o zona de liber schimb, bazata pe obligatii reciproce si echilibrate, în concordanta cu prevederile Acordului european, precum si cu cele ale Acordului general pentru tarife si comert (G.A.T.T.).

Pentru fiecare produs, taxa vamala de baza la care se vor aplica reducerile succesive, prevazute de Acord, a fost aplicata "erga oimics", din ziua care a precedat intrarea în vigoare a Acordului.

In cazul unui monopol cu caracter comercial care implica reglementari menite sa promoveze desfacerea sau valorificarea produselor agricole, trebuie sa se asigure garantii echivalente pentru nivelul de ocupare a fortei de munca si pentru nivelul de trai al producatorilor interesati.

2. Notiunea de taxe cu efect echivalent taxelor vamale

 Constituie taxa cu efect echivalent taxelor vamale acea taxa perceputa de catre o institutie independenta guvernata de legea publica si,al carei scop este subventionarea presei" -decizia din 18.06,1975,1.G.A.V c. Italia nr. 94/94 (Rec. p. 69).

Uniunea vamala mai presupune, într-un al doilea sens,adoptarea unui tarif vamal comun în relatiile cu tarile terte, care este, asadar, impus la granitele comunitare. Orice marfa care urmeaza sa intre pe teritoriul comunitar va fi supusa acestui tarif, indiferent de tara de intrare.

Tariful vamal comun nu se aplica de o autoritate comunitara distincta, de sine statatoare, ci de catre autoritatile nationale ale statelor pe teritoriul carora intra marfurile, actionând, deci, în numele Comunitatilor atunci când ele fac încadrarile sau clasificarile tarifare respective.

Potrivit art. 28 CE, taxele din Tariful vamal comun sunt stabilite de Consiliu, care statueaza cu majoritate calificata, la ' propunerea Comisiei.

Având în vedre ca un produs, odata intrat pe teritoriul comunitar, va dobândi, din punct de vedere al impunerii de taxe, regimul unui bun ca si cum ar fi fost fabricat într-unui dintre statele membre, fiind, deci, în.libera circulatie, principiul nediscriminarii va fi aplicabil.

Taxa pe valoare adaugata pe care un stat membru o impune asupra importurilor de produse dintr-un alt stat membru, efectuate de o persoana fizica, daca nici o astfel de taxa nu este impusa asupra aprovizionarii cu produse similare efectuate de catre o persoana fizica în cadrul teritoriului statului membru de import, nu constituie o taxa având efect echivalent unei taxe vamale -în întelesul art. 12 (25) si art. 13 par. 2 (abrogat prin Tratatul de la Amsterdam). Dar, ea trebuie considerata ca o parte a sistemului general de impunere interna de taxe si compatibilitatea ei cu dreptul comunitar trebuie sa fie privita în contextul art. 95 (90).

2.1. Impunerile interne discriminatorii (art. 901)

Orice stat membru are dreptul sa aplice impozite preferentiale ca urmare a unor conditii care sa fie îndeplinite atât de produsele fabricate pe plan intern cât si de cele din

import. Produsele din import care îndeplinesc aceste conditiitrebuie, prin urmare, sa beneficieze de acest regim de impozitare preferentiala. - Decizia din 7 mai 1981 si decizia din 26 aprilie 1983.

Acest articol se refera, în principal, la impunerile interne, cum este cazul dreptului de acciza. Numai ca, distinctia între impunerile interne si taxele cu efect echivalent dreptului de vama, nu este întotdeauna usor de realizat. Aceste impuneri interne pot avea acelasi efect ca un drept de vama. O impunere interna se distinge a priori de un drept de vama, deoarece ea poarta, în principiu, asupra produselor importate si asupra celor nationale. O taxa poate fi echivalenta unui drept de vama daca face discriminare între produsele importate. Cotizatiile obligatorii - atât pentru produsele nationale, cât si pentru cele importate - adoptate de anumite state pentru diverse fonduri, a caror activitate este aceea de a orienta ajutoarele de stat, au facut loc jurisprudentei. Daca se dovedeste ca veniturile provenite din cotizatii sunt atribuite numai produselor nationale si daca aceasta atribuire compenseaza integral cresterea cotizatiilor care greveaza aceste produse, nu vom avea o "taxa cu efect echivalent". Dimpotriva, daca atribuirile de fonduri efectuate nu compenseaza decât o parte din cresterea cotizatiilor suportate de produsele nationale, vom avea o impunere discriminatorie si va fi aplicabil art. 90.

2.2. Remunerarea serviciilor

Perceperile sau cotizatiile la intrarea pe teritoriul unui stal membrii nu suni neaparat contrare art. 25 2. Este cazul situatiei în care perceperea nu este obligatorie si remunereaza un serviciu obiectiv apreciabil si prevazut facultativ de catre autoritatile unui stat membru sau de delegatiile acestor autoritati.

Preview document

Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 1
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 2
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 3
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 4
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 5
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 6
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 7
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 8
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 9
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 10
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 11
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 12
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 13
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 14
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 15
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 16
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 17
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 18
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 19
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 20
Libera Circulatie a Marfurilor - Pagina 21

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht,...

Exceptiile Jurisprudentiale de la Principiul Liberei Circulatii a Marfurilor

CAPITOLUL 1 INTRODUCERE Libera circulaţie, ca modalitate de realizare a pieţei interne a Uniunii Europene, este prevăzută în art. 3 par. 1 lit. a...

Solutii Procedurale de Netrimitere în Judecata

. Consideratii preliminarii Urmarirea penala constituie prima faza a procesului penal si practic în multe cazuri desfasurarea ei duce la concluzia...

Armonizarea Fiscala si Cooperare Fiscala

ABREVIERI Comunitatea Europeană – CE Taxa pe valoarea adăugată - TVA Uniunea Europeană – UE Uniunea Statelor- US Generally Accepted Accounting...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Libertatea de Circulație a Mărfurilor

Piaţa internă europeană Piaţa internă este caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a...

Impozite și Taxe în Europa

CAPITOLUL I. FISCALITATEA Secţiunea 1. Noţiuni introductive Procesul de globalizare nu ar fi fost posibil fără internaţionalizarea relaţiilor...

Recunoașterea Hotărârilor Judecătorești Străine

INTRODUCERE Principalele efecte pe care le produce o hotărâre judecătorească sunt: - puterea doveditoare a actului autentic; - autoritatea de...

Ai nevoie de altceva?