Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană

Referat
8.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 20 în total
Cuvinte : 5088
Mărime: 24.07KB (arhivat)
Cost: 6 puncte

Cuprins

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE

Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht, Amsterdam si Actului Unic European

Sectiunea a II-a. Acordul Schengen

CAPITOLUL II. Politica în domeniul vizelor

Sectiunea I. Cerinte esentiale privind intrarea pe teritoriul partilor contractante în vedere unei sederi care nu depaseste 3 luni

Sectiunea a II-a. Pozitia României fata de politica în domeniul vizelor

Sectiunea a III-a. Acte necesare pentru acordarea vizelor

CAPITOLUL III. Probleme privind cererea de azil si libera circulatie a lucratorilor

CAPITOLUL IV. Controlul frontierelor si migratia

CAPITOLUL V. Prioritatile României în aceasta materie

BIBLIOGRAFIE

Extras din document

CAPITOLUL I. Reglementari comunitare privind libera circulatie a persoanelor în cadrul UE

Sectiunea I. Prevederile tratatului de la Maastricht, Amsterdam si Actului Unic European

1. „Orice cetatean sau orice cetateana a Uniunii

Europene are dreptul de a se deplasa si de a-si

stabili resedinta în mod liber pe teritoriul statelor

membre“.

2. „Libertatea de circulatie si de sedere poate sa fie

acordats, în conformitate cu Tratatul instituind

Comunitatea Europeana, cetatenilor unor tari terte

care domiciliaza legal pe teritoriul unui stat

membru.’’

(Carta Uniunii Europene privind drepturile

fundamentale - Articolul 45)

Libera circulatie a persoanelor în cadrul Comunitatilor Europene a fost definita în Acordul Unic European (1987) drept una din cele patru libertati fundamentale ale Pietei Interne.

Libera circulatie a persoanelor si eliminarea controalelor la frontierele interne constituie o parte a unui concept mult mai larg, cel de piata interna – ce nu poate fi realizata în conditiile existentei unor frontiere interne si a restrictionarii circulatiei indivizilor.

Esenta acestei libertati consta în eliminarea discriminarilor între cetatenii statului membru pe teritoriul caruia se afla acestia sau îsi desfasoara activitatea si cetatenii celorlalte state membre ce stau sau muncesc pe teritoriul acestui stat. Aceste discriminari se pot referi la conditiile de intrare, deplasare, munca, angajare sau remuneratie. Prin asigurarea unui asemenea regim nediscriminatoriu se realizeaza libera circulatie a persoanelor în spatiul comunitar.

Acest nou statut a dus la accelerarea procesului de extindere a drepturilor la libera circulatie asupra unor noi categorii de persoane (studenti, persoane ce nu depun activitati economice, dar au resurse suficiente de trai).

Conceptul de “cetatenie europeana” a fost prima oara introdus prin Tratatul de la Maastricht (1993) prin care s-a acordat drept de libera circulatie si de libera rezidenta în interiorul Uniunii tuturor cetatenilor statelor membre ale Uniunii Europene. Mai mult, Tratatul a plasat în domeniul de interes comun al statelor membre si politica referitoare la azil, problematica trecerii frontierelor externe si politica referitoare la imigratie.

Tratatul de la Amsterdam a introdus prevederile legate de aceste aspecte în Tratatul de la Roma (Titlul IV - vize, azil, imigratie si alte politici legate de libera circulatie a persoanelor) si a prevazut o perioada de 5 ani pâna la momentul în care se vor aplica procedurile comunitare si în aceste domenii.

Prin politica sa, Uniunea Europeana are în vedere crearea unei zone europene de libertate, securitate si justitie în care nu mai este nevoie de controlul persoanelor la frontierele interne, indiferent de nationalitate. În acelasi timp, se desfasoara un amplu proces de implementare a unor standarde comune în ceea ce priveste controlul la frontierele externe ale Uniunii si politicile de vize, azil si imigratie. Marea Britanie si Irlanda nu au acceptat sa ia parte la masurile din cadrul Titlului IV al Tratatului de la Roma, iar Danemarca va participa doar în cadrul masurilor referitoare la politica de vize.

Dupa cum am mai mentionat, libera circulatie a persoanelor constituie una dintre cele patru libertati din cadrul pietei interne si a politicilor comunitare la nivelul Uniunii Europene, alaturi de libera circulatie a produselor, libera circulatie a serviciilor si libera circulatie a capitalurilor.

Preview document

Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 1
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 2
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 3
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 4
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 5
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 6
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 7
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 8
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 9
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 10
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 11
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 12
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 13
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 14
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 15
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 16
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 17
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 18
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 19
Libera Circulație a Persoanelor în Uniunea Europeană - Pagina 20

Conținut arhivă zip

  • Libera Circulatie a Persoanelor in Uniunea Europeana.DOC

Alții au mai descărcat și

Cooperarea Polițienească Internațională

INTRODUCERE Dezvoltarea societăţii umane în ansamblul ei, a statelor şi naţiunilor lumii a fost posibilă ca urmare a relaţiilor internaţionale...

Falsificarea Banilor

Introducere Actualitatea temei investigate. În structura celor mai periculoase infracţiuni privind sistemul financiar-creditar, un loc aparte îl...

Cooperare Polițienească Europeană

INTRODUCERE Mediul de securitate este influenţat de schimbările şi transformările continue generatoare de noi riscuri şi ameninţări. Aceste...

Libera Circulație a Persoanelor

CAPITOLUL I Consideratii introductive Sectiunea I Scurt istoric – Uniunea Europeana Declaratia din 9 mai 1950 a lui Robert Schuman, ministrul...

Libera Circulatie in UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Structuri Europene de Cooperare Politieneasca

1. Cooperarea poliţienească în cadrul Uniunii Europene Notiuni introductive Conştientizarea fenomenului crimei organizate, asemeni unei...

Criminalitatea Transfrontalieră

CONSIDERAŢII GENERALE Amplificarea şi diversificarea fenomenului infracţional transfrontalier, dobândirea unui caracter tot mai bine organizat,...

Cooperarea Polițienească Internațională

Capitolul I: O trecere în revistă a cooperării polițenești 1. Scurt istoric al cooperării polițenești internaționale Fenomenul globalizării,...

Ai nevoie de altceva?