Liberarea Condiționată

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 15 în total
Cuvinte : 3946
Mărime: 24.02KB (arhivat)
Cost: 4 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Conf. Univ. Dr. Ana Balan
NIVERSITATEA”ANDREI ŞAGUNA” CONSTANŢA FACULTATEA DE DREPT ŞI ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE MASTER DEVIANŢĂ ŞI DELICVEŢĂ – ANUL I

Cuprins

2. Cadru de reglementare.p. 2

3. Noţiune.p. 2

4. Caracterele liberării condiţionate.p. 3

5. Condiţii cerute de lege pentru acordarea liberării.p. 3

4.1. Condiţii privitoare la fracţiunile de pedeapsă.p. 4

4.2. Condiţii privitoare la comportarea condamnatului.p. 7

6. Procedura liberării condiţionate.p. 8

7. Efectele liberării condiţionate.p.10

8. Liberarea condiţionată în cazul detenţiunii pe viaţă.p. 12

9. Concluzii.p. 13

10. Bibliografie.p. 14

Extras din document

1. Cadru de reglementare

În legislaţia în vigoare liberarea condiţionată este reglementată prin dispoziţiile din art. 59-61 Cod pen., care prevăd condiţiile în care poate fi acordată şi efectele pe care le produce; prin dispoziţiile art.450 din Codul de procedură penală şi prin dispoziţiile art. 75-77 din Legea nr. 275/2006 privind executarea pedepselor şi a măsurilor dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal.

2. Noţiune

Liberararea condiţionată constă în liberarea condamnatului înainte de executarea completă a pedepsei închisorii ori a detenţiunii pe viaţă, dacă sunt îndeplinite anumite condiţii prevăzute de lege. Liberarea condiţionată se prezintă ca o modalitate de executare a unei părţi din pedeapsă.

Dacă liberatul condiţionat are o bună purtare în acest interval, pedeapsa se consideră executată, iar dacă săvârşeşte din nou o infracţiune, el va fi ţinut să execute, în anumite condiţii, şi restul de pedeapsă rămas neexecutat la data liberării, pe lângă pedeapsa aplicată pentru noua infracţiune .

3. Caracterele liberării condiţionate

Liberarea condiţionată are un caracter general, întrucât va fi acordată oricărui condamnat care o solicită, indiferent de natura şi gravitatea infracţiunii săvârşite, dacă sunt întrunite condiţiile cerute de lege.

În al doilea rând, are un caracter individual, întrucât pentru acordarea ei nu este suficient să se constate numai executarea unei porţiuni de pedeapsă, ci se impune ca instanţa, în urma unei cercetări amănunţite de comportare a condamnatului în timpul executării pedepsei şă a antecedentelor sale penale, sa-şi formeze convingerea că îndreptarea condamnatului este posibilă şi fără executare efectivă a întregii pedepse .

Liberarea condiţionată are caracter facultativ. Instanţa este aceea care evaluează în fiecare caz în parte dacă este sau nu oportună acordarea acestui beneficiu celui condamnat .

Liberarea condiţionată are caracter revocator, în cazul în care cel liberat condiţionat comite o nouă infracţiune în perioada de la liberare pănă la expirarea efectivă a pedepsei, instanţa, după caz, putând dispune, fie menţinerea liberării condiţionate, fie revocarea ei.

4. Condiţiile cerute de lege pentru acordarea liberării condiţionate

În vederea realizării eficienţei liberării condiţionate şi pentru evitarea riscului unei liberări condiţionate nejustificate a condamnatului, legea instituie anumite condiţii cu respectare cărora poate fi acordată această măsură. Aceaste condiţii privesc, pe de o parte, fracţiunea sau partea din pedeapsă ce trebuie executată de către condamnat, iar pe de altă parte, comportarea condamnatului pe timpul executării pedepsei.

Bibliografie

1). Vintilă Dongoroz, Siegfried Kahane, Ion Oancea, losif Fodor, Nicoleta Iliescu, Constantin Bulai, Rodica Stănoiu – ”Explicaţii teoretice ale Codului penal roman, Partea generală”, voi. II, Bucureşti, Editura ”Academică”, 1970.

2). I .Oancea, “Drept penal – parte generală”, Bucureşti, Editura”Didactică şi Pedagogică”, 1971.

3). P. Cocoş Mircea - “Liberarea condiţionată – teză de doctorat”, Biblioteca Facultăţii de Drept, Bucureşti, 1980.

4). N. GIurgiu – ”Răspunderea şi sancţiunile de drept penl”, Editura ”Neuron”, Focşani, 1995.

5). C. Bulai –”Manual de drept penal. Parte Generală”, Editura ”All”, Bucureşti, 1997.

6).Gh. Mărgărit – ” Liberarea condiţionată”, Editura ” Novelnet”, Ploieşti, 1998.

7).I. Pascu – ”Drept penal. Partea generală”, Editura Fundaţiei ”Andrei Şaguna”, Constanţa, 2002.

8). I.Pascu, V. Drăghici – ”Drept Penal. Partea general”, Editura ”Lumina Lex”, Bucureşti, 2004.

9). A. Boroi – ”Drept penal. Partea generală”, Editura ”C.H. Beck”, Bucureşti, 2006.

10). Adrian M. Truichici – ”Drept penal. Partea Generală”, Editura ”Universul Juridic”, Bucuresti, 2009.

Preview document

Liberarea Condiționată - Pagina 1
Liberarea Condiționată - Pagina 2
Liberarea Condiționată - Pagina 3
Liberarea Condiționată - Pagina 4
Liberarea Condiționată - Pagina 5
Liberarea Condiționată - Pagina 6
Liberarea Condiționată - Pagina 7
Liberarea Condiționată - Pagina 8
Liberarea Condiționată - Pagina 9
Liberarea Condiționată - Pagina 10
Liberarea Condiționată - Pagina 11
Liberarea Condiționată - Pagina 12
Liberarea Condiționată - Pagina 13
Liberarea Condiționată - Pagina 14
Liberarea Condiționată - Pagina 15

Conținut arhivă zip

  • Liberarea Conditionata.doc

Alții au mai descărcat și

Drepturile si Obligatiile Persoanelor Aflate in Executarea Pedepselor Privative de Libertate

1. Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse privative de libertate Exercitarea drepturilor persoanelor condamnate la pedepse...

Liberarea Conditionata a Condamnatului Incarcerat in Penitenciar

Noţiunea de liberare condiţionată,sediul reglementării Liberarea condiţionată a fost introdusă în dreptul român prin Legea de organizare a...

Individualizarea Pedepselor

Individualizarea Pedepselor 1. Introducere Pentru ca pedeapsa să poată îndeplini funcţiile de constrângere şi reeducare a condamnatului şi să...

Apelul în Procesul Civil - Noul Cod Pro Civ

Procesul civil poate fi definit ca fiind activitatea desfăşurată de către instanţă, părţi, organe de executare şi alte persoane sau organe care...

Amânarea Aplicării Pedepsei

Capitolul 1 Introducere Elaborarea și adoptarea unui nou Cod Penal reprezintă un moment de cotitură în evoluția legislativă a unei țări....

Liberarea Condiționată

1. Noțiuni introductive Liberarea condiționată este o instituție de drept penal material (substanțial) complementară regimului executării pedepsei...

Renunțarea la aplicarea pedepsei

Renunțarea la aplicarea pedepsei, instituție juridică nou-introdusă în legislația penală din România, este o măsură pe care o poate dispune...

Libertatea Condiționată

În dreptul român, liberarea condiţionată a fost introdusă prin legea de organizare a închisorilor din 1874, însă numai pentru minori, cu caracter...

Ai nevoie de altceva?