Libertatea de Circulatie a Marfurilor

Imagine preview
(8/10 din 3 voturi)

Acest referat descrie Libertatea de Circulatie a Marfurilor.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 16 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 5 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Piaţa internă europeană

Piaţa internă este caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalurilor.

Stabilirea pieţei interne presupune un spaţiu fără frontiere interioare în care libera circulate a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată .

În cadrul pieţei unice europene sunt, aşadar, definitorii următoarele libertăţi fundamentale :

- Libera circulaţie a mărfurilor

- Libera circulaţie a persoanelor

- Libera circulaţie a serviciilor

- Libera circulaţie a capitalurilor

În cele ce urmează ne vom opri asupra libertăţii de circulaţie a marfurilor.

Libertatea de circulaţie a mărfurilor

Necesitatea definirii noţiunii rezultă din faptul că dispoziţiile Tratatului vizează capitalurile, persoanele şi serviciile, a căror circulaţie poate pune în mişcare “mărfurile”.

Curtea de justiţie a Comunităţilor europene. a dezvoltat un concept pragmatic, calificat drept “mercantil”, al “mărfii”: este vorba despre orice bun apreciabil în bani, susceptibil, ca atare, să formeze obiectul unei tranzacţii comerciale. Imaterialitatea unui bun nu îl împiedică să fie considerat marfă.

Dacă destinaţia unui bun este, în principiu, indiferentă, altfel stau lucrurile când Tratatul ia în considerare această destinaţie pentru aplicarea altor reguli decât cele cu privire la mărfuri.

Exerciţiul libertăţii de circulaţie a persoanelor şi a serviciilor poate implica circulaţia mărfurilor.

Această circulaţie rămâne, în principiu, subordonată regulilor care guvernează circulaţia mărfurilor, în timp ce circulaţia persoanelor sau a serviciilor va fi guvernată de alte reguli.

Aceasta cu excepţia cazului în care mărfurile sunt accesoriul necesar circulaţiei persoanelor sau exerciţiului prestării serviciilor.

Regimul general al libertăţii de circulaţie a mărfurilor

Tratatul de la Roma pune bazele juridice ale libertăţii de circulaţie a mărfurilor în interiorul U.E .Această libertate este proprie şi mărfurilor care au fost legal importate în C.E.13

Libera circulaţie a mărfurilor are la bază 2 piloni, şi anume: înlăturarea contingentelor şi a restricţiilor cantitative, după o prealabilă “dezarmare” vamală. Apoi,presupune interzicerea măsurilor naţionale de toate tipurile care sunt susceptibile de a împiedica comerţul intracomunitar asemănător restricţiei cantitative. Sunt vizate obstacolele tehnice (norme, specificaţii) sau altele (reguli de etichetare etc.) pe care statele pot să le adopte pe diverse pretexte (protecţia consumatorului, de exemplu) şi care pot stânjeni intrarea mărfurilor străine pe teritoriul lor.

Prevederile legale privitoare la libera circulate a mărfurilor sunt cuprinse în titlul I a celei de a treia părţi din Tratatul C.E. Totuşi, unele dispoziţii care interesează aceasta materie nu au fost incluse în titlul menţionat. Bunăoară, reglementările legale referitoare la taxele interne sunt conţinute de art. 90 din titlul VI, partea a treia a Tratatului C.E.

Analizarea prevederilor consacrate liberei circulaţii a mărfurilor necesită luarea în considerare atât a dispoziţiilor care au fost adoptate în scopul înlăturării obstacolelor directe care existau in domeniu, cat şi a reglementarilor prin care s-a urmărit interzicerea între statele membre a măsurilor care aduceau, în mod indirect, atingere principiului arătat (taxe cu efect echivalent taxelor vamale, restricţii cantitative etc.).

Interzicerea între statele membre a taxelor vamale de import şi de export.

Uniunea vamală

Libera circulaţie a mărfurilor este un regim în cadrul căruia bunurile nu întâmpină, la frontiere, nici un obstacol stabilit de stat, indiferent dacă acestea sunt importate sau exportate.

Comunitatea este fondată pe o uniune vamală care cuprinde ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale de import şi de export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile lor cu ţările terţe.

Fisiere in arhiva (1):

  • Libertatea de Circulatie a Marfurilor.doc