Libertatea de Circulație a Mărfurilor

Referat
8/10 (3 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 16 în total
Cuvinte : 5291
Mărime: 29.51KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Piaţa internă europeană

Piaţa internă este caracterizată prin eliminarea, între statele membre, a obstacolelor în calea liberei circulaţii a mărfurilor, persoanelor, serviciilor şi a capitalurilor.

Stabilirea pieţei interne presupune un spaţiu fără frontiere interioare în care libera circulate a mărfurilor, a persoanelor, a serviciilor şi a capitalurilor este asigurată .

În cadrul pieţei unice europene sunt, aşadar, definitorii următoarele libertăţi fundamentale :

- Libera circulaţie a mărfurilor

- Libera circulaţie a persoanelor

- Libera circulaţie a serviciilor

- Libera circulaţie a capitalurilor

În cele ce urmează ne vom opri asupra libertăţii de circulaţie a marfurilor.

Libertatea de circulaţie a mărfurilor

Necesitatea definirii noţiunii rezultă din faptul că dispoziţiile Tratatului vizează capitalurile, persoanele şi serviciile, a căror circulaţie poate pune în mişcare “mărfurile”.

Curtea de justiţie a Comunităţilor europene. a dezvoltat un concept pragmatic, calificat drept “mercantil”, al “mărfii”: este vorba despre orice bun apreciabil în bani, susceptibil, ca atare, să formeze obiectul unei tranzacţii comerciale. Imaterialitatea unui bun nu îl împiedică să fie considerat marfă.

Dacă destinaţia unui bun este, în principiu, indiferentă, altfel stau lucrurile când Tratatul ia în considerare această destinaţie pentru aplicarea altor reguli decât cele cu privire la mărfuri.

Exerciţiul libertăţii de circulaţie a persoanelor şi a serviciilor poate implica circulaţia mărfurilor.

Această circulaţie rămâne, în principiu, subordonată regulilor care guvernează circulaţia mărfurilor, în timp ce circulaţia persoanelor sau a serviciilor va fi guvernată de alte reguli.

Aceasta cu excepţia cazului în care mărfurile sunt accesoriul necesar circulaţiei persoanelor sau exerciţiului prestării serviciilor.

Regimul general al libertăţii de circulaţie a mărfurilor

Tratatul de la Roma pune bazele juridice ale libertăţii de circulaţie a mărfurilor în interiorul U.E .Această libertate este proprie şi mărfurilor care au fost legal importate în C.E.13

Libera circulaţie a mărfurilor are la bază 2 piloni, şi anume: înlăturarea contingentelor şi a restricţiilor cantitative, după o prealabilă “dezarmare” vamală. Apoi,presupune interzicerea măsurilor naţionale de toate tipurile care sunt susceptibile de a împiedica comerţul intracomunitar asemănător restricţiei cantitative. Sunt vizate obstacolele tehnice (norme, specificaţii) sau altele (reguli de etichetare etc.) pe care statele pot să le adopte pe diverse pretexte (protecţia consumatorului, de exemplu) şi care pot stânjeni intrarea mărfurilor străine pe teritoriul lor.

Prevederile legale privitoare la libera circulate a mărfurilor sunt cuprinse în titlul I a celei de a treia părţi din Tratatul C.E. Totuşi, unele dispoziţii care interesează aceasta materie nu au fost incluse în titlul menţionat. Bunăoară, reglementările legale referitoare la taxele interne sunt conţinute de art. 90 din titlul VI, partea a treia a Tratatului C.E.

Analizarea prevederilor consacrate liberei circulaţii a mărfurilor necesită luarea în considerare atât a dispoziţiilor care au fost adoptate în scopul înlăturării obstacolelor directe care existau in domeniu, cat şi a reglementarilor prin care s-a urmărit interzicerea între statele membre a măsurilor care aduceau, în mod indirect, atingere principiului arătat (taxe cu efect echivalent taxelor vamale, restricţii cantitative etc.).

Interzicerea între statele membre a taxelor vamale de import şi de export.

Uniunea vamală

Libera circulaţie a mărfurilor este un regim în cadrul căruia bunurile nu întâmpină, la frontiere, nici un obstacol stabilit de stat, indiferent dacă acestea sunt importate sau exportate.

Comunitatea este fondată pe o uniune vamală care cuprinde ansamblul schimburilor de mărfuri şi care implică interzicerea, între statele membre, a taxelor vamale de import şi de export şi a oricăror taxe cu efect echivalent, precum şi adoptarea unui tarif vamal comun în relaţiile lor cu ţările terţe.

Preview document

Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 1
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 2
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 3
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 4
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 5
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 6
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 7
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 8
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 9
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 10
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 11
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 12
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 13
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 14
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 15
Libertatea de Circulație a Mărfurilor - Pagina 16

Conținut arhivă zip

  • Libertatea de Circulatie a Marfurilor.doc

Alții au mai descărcat și

Cele Patru Libere Circulații

INTRODUCERE Prin Tratatul de la Maastricht, s-a procedat la o reorganizare a materiilor reglementate prin tratatele constitutive ale Comunităţilor...

Libera Circulație a Mărfurilor

1. Noţiuni introductive privind Uniunea Europeană. 1.1. Premisele apariţiei Comunităţilor Europene În decembrie 1945 s-au pus bazele unei noi...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Libera Circulatie a Marfurilor

Piata interna este definita ca un spatiu fara frontiere interne care trebuie sa functioneze in aceleasi conditii ca o piata nationala: marfurile,...

Principiile Conventionale

Convenţia pentru Protecţia Drepturilor Omului şi Libertăţilor Fundamentale, cunoscută şi sub denumirea de Convenţia Europeană a Drepturilor Omului,...

Modificarea, Suspendarea si Incetarea Raporturilor de Servicii Publice

CAPITOLUL I NOTIUNEA SEVICIULUI PUBLIC. FUNCTIA PUBLICA SI FUNCTIONARUL PUBLIC Statul, judetul si comuna au luat fiinta pentru a asigura...

Dreptul Comunitar al Afacerilor

I. PRELIMINARII După cel de-al doilea război mondial, 6 state europene s-au grupat în 3 comunităţi: prima comunitate instituită a fost CECO,...

Master in Dreptul Afacerilor - Institutii de Drept Fiscal

PARTEA A I-A OBLIGAŢIA BUGETARĂ ÎN SPAŢIUL COMUNITAR Cap.1. Aspecte generale 1.1. Instituţiile comunitare Comunităţile europene au avut drept...

Te-ar putea interesa și

Mediul Cultural

1. INTRODUCERE Din perspectivă istorică, derularea afacerilor internaţioale prezintă caracteristici de continuitate, dar şi de specificitate...

România și Acceptarea ei în UE

I. CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE Extinderea Uniunii Europene reprezintă cea mai mare provocare a Europei la începutul secolului al XXI-lea, fiind...

Libera circulație

INTRODUCERE UNIUNEA EUROPEANĂ: UN ALT PAS ÎNAINTE Uniunea Europeană a atins un punct critic în procesul dezvoltării ei. Să înghiţi dintr-o dată...

TVA

INTRODUCERE Trecerea României la economia de piaţă a impus perfecţionarea activităţii şi-n domeniul financiar contabil, mărind importanţa...

Particularități ale Dreptului Comunitar al Afacerilor

CAPITOLUL I: CONSIDERATII GENERALE. SECTIUNEA I: SCURTA INTRIDUCERE. Intreaga istorie a constructiei europene poate fi sintetizata pornind de la...

Uniunea Europeană - Federație sau Confederație

INTRODUCERE Dincolo de tratate şi de evoluţiile concrete care rezultă din semnarea acestora de către state, problema de fond a Uniunii Europene...

Analiza Teoretico – Metodologica a Globalizarii - Tendinte si Riscuri

Introducere Actualitatea cecetării. La hotarele mileniilor lumea a căpătat o nouă imagine, imagine ce se remarcă prin schimbarea substanţială a...

Realizarea Pieței Unice Interne - Etapă Importantă a Dinamicii Procesului de Integrare Europeană

1.1. Importanta si necesitatea crearii Pietei Interne Unice Dezvoltarea istorica a omenirii demonstreaza ca schimbul de activitati constituie un...

Ai nevoie de altceva?