Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional

Referat
7/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 23 în total
Cuvinte : 6232
Mărime: 27.21KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Extras din document

Introducere

Libertăţile gândirii au atât o dimensiune individuală propriu-zisă(a avea opinii şi convingeri), cât şi o dimensiune socială şi politică( manifestarea acestora) şi sunt absolut caracteristice drepturilor omului în societate.

Libertatea conştiinţei este reglementată în art. 29 din legea noastră fundamantală, având un conţinut complex: libertatea gândirii, a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase.

Art. 9 al Convenţiei Europene consacră de asemenea “dreptul la libertatea de gândire, de conştiinţă şi de religie”. Acest drept implică libertatea de a schimba religia sau convingerea, precum şi libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerea, individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învăţământ, practică şi prin împlinirea ritualurilor. Pct. 2 al art. 9 stabileşte condiţiile prin care libertatea de a-şi manifesta religia sau convingerile poate face obiectul unor restrângeri, şi anume: acelea care, prevăzute de lege, constituie măsuri necesare, intr-o societate democratică, pentru securitatea publică, protecţia ordinei, a sănătăţii sau a moralei publice sau protecţia drepturilor şi libertăţilor altora.

Textul art. 9 al convenţiei reiterează art. 18 al Declaraţiei Universale. Art. 18 al Pactului relative la drepturile civile şi politice cuprinde clauze similare.

Formulat în termeni similari de textele internaţionale (art. 18 DUDO, art. 18 PIDCP, art. 9 CEDO), acest drept presupune respectarea diversităţii convingerilor de către autorităţile publice, pentru a garanta persoanei o perfectă independenţă spirituală. Caracteristică esenţială a acestei libertăţi este evidenţiată, în cadrul PIDCP, prin faptul că ea nu suportă nici un fel de derogare (art. 4, § 2) şi subliniată de Curtea Europeană, în hotarârea sa de principiu Kokkinakis contra Grecia : Curtea consideră această libertate “unul dintre fundamentele unei societăţi”( § 31) şi subliniază măsura în care libertatea religioasă contribuie la pluralismul inerent unei asemenea societăţi; statul grec nu poate, drept urmare, să impună condiţii rigide sau chiar prohibitive exercitării anumitor culte neortodoxe, în speţă celui al martorilor lui Iehova. Libertatea de gândire, de conştiinţă şi a religiei poate fi descompusă în două elemente, fiecare supus unui regim juridic distinct.

Articolul 29

În Constituţia României, libertatea conştiinţei este consacrată în articolul 29, cuprinzând şase articole. Primele două alineate cuprind dispoziţii cu caracter general: interdicţia de a îngrădi sub orice formă „libertatea gândirii şi a opiniilor, precum şi libertatea credinţelor religioase”, asfel încât „nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie sau să adere la o credinţă religioasă, contrare convingerilor sale”(alin. (1)) şi garantarea libertăţii conştiinţei, manifestarea acesteia fiind permisă numai în spirit de toleranţă şi de respect reciproc(alin. (2)).

Preview document

Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 1
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 2
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 3
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 4
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 5
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 6
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 7
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 8
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 9
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 10
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 11
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 12
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 13
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 14
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 15
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 16
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 17
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 18
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 19
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 20
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 21
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 22
Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional - Pagina 23

Conținut arhivă zip

  • Libertatea de Constiinta - Drept Constitutional.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul la Vot

Capitolul I EXPLICAREA CONCEPTULUI DE DREPTURI ALE OMULUI Secţiunea 1: Apariţia şi evoluţia istorică a protecţiei drepturilor omu¬lui Omul, prin...

Modalității de dobândire și renunțare la cetățenia română

INTRODUCERE Cetăţenia reprezintă o legătură juridică inseparabilă având legătură cu persoana titularului, această legătură începe de la naşterea...

Libertatea de Exprimare

Capitolul I: Generalitati 1).Definire si consacrare legislativa Libertatea de exprimare reprezinta una dintre conditiile primordiale pentru...

Căsătoria în Dreptul Roman

1. Generalităţi Izvoarele dreptului roman ne fac cunoscute mai multe definiţii ale căsătoriei: prima aparţine juristului Modestin din sec. III...

Libertatea de Exprimare - Componente

Consideraţii generale privind Articolul 10 În contextul unei democraţii politice efec¬tive şi respectării drepturilor omului enunţate în...

Procedura Codeciziei

Procedura de codecizie, denumită şi procedura de conciliere şi veto, reprezintă un mare pas pe traictoria implicării în procesul decizional a...

Curtea Europeana de Justitie si Actiuni Introduse in Fata Ei

INTRODUCERE Europa nu este decât o vointa comuna a celor care traiesc în ea, printr-o vocatie comuna&Unitatea europeana sta în spiritul...

Procedură în fața Curții de Justiție a Uniunii Europene

I. Scurt istoric Necesitatea unei institutii cu caracter jurisdictional s-a simtit inca de la inceputul constructiei europene, in perioada...

Te-ar putea interesa și

Rerelatiile Dintre Stat si Biserica in Tarile UE

Atunci când dorim să înţelegem situaţia complexă în care se găseşte relaţia dintre Biserică şi Stat la nivel european, trebuie să privim spre...

Legalitatea și legitimitatea puterii. fundamente constituționale ale democrației

INTRODUCERE Începutul noului mileniu s-a confundat cu schimbări de o deosebită complexitate la nivelul politicii mondiale, unde nevoia acută de...

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Constituțiile României și Libertatea Religioasă

INTRODUCERE După revoluţia din decembrie 1989, guvernele, parlamentele, toate instituţiile democratice ale sistemului politic românesc în curs de...

Drepturile, Libertatile si Indatoririle Fundamentale ale Cetatenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Consideratii Privind Cetatenia din Perspectiva Integrarii Romaniei in Uniune Europeana

Introducere În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetatenie a ajuns sa fie printre cele mai frecvent utilizate în discutiile comunitatilor din...

Originea și apariția dreptului. dimensiunea istorică a dreptului

INTRODUCERE Istoria rămâne „cartea de căpătâi a popoarelor”, cum scria Mihail Kogălniceanu, iar „trebuinţa de istorie naţională”, spunea tot el în...

Considerații Privind Cetățenia Națională și Europeană

INTRODUCERE În doar câteva decenii, cuvântul ,,cetăţenie” a ajuns să fie printre cele mai frecvent utilizate în discuţiile comunităţilor din...

Ai nevoie de altceva?