Limitele Exercitării Dreptului de Autor

Referat
6.5/10 (4 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 3 fișiere: doc, ppt
Pagini : 32 în total
Cuvinte : 4153
Mărime: 631.75KB (arhivat)
Cost: 10 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Mircea Ursuta
FACULTATEA DE STIINTE JURIDICE ORADEA ARE SI PREZENTARE IN POWERPOINT

Cuprins

I. Limitele exercitării dreptului de autor.1

II. Transmiterea contractuală a dreptului de autor .4

A. Caracterele juridice ale contractului de cesiune a drepturilor patrimoniale de autor .5

B. Obiectul și părțile contractului de cesiune.5

C. Forma si clauzele contractului de cesiune.5

D. Rezilierea contractului de cesiune.6

E. Nulitatea contractului de cesiune.6

F. Clauzele obligatorii în contractele de cesiune.7

G. Exemple de contracte de cesiune.8

a. Contractul de comandă a unei opere viitoare.8

b. Contractul de editare.9

c. Contractul de reprezentare teatrală sau de execuţie muzicală.11

d. Contractul de închiriere a unei opere.11

Bibliografie selectivă.13

Extras din document

I. Limitele exercitării dreptului de autor

Comparând dreptul de proprietate cu dreptul proprietăţii intelectuale în privinţa existenţei în timp, vom constata că dreptul de proprietate este perpetuu pe când dreptul de proprietate intelectuală este limitat în timp.

Napoleon considera la timpul său că : „proprietatea autorilor n-ar trebui să dureze decât în timpul vieţii lor”.

Ideea limitării duratei dreptului de autor datează încă din secolul al XVIII–lea şi se bazează atât pe natura specifică a acestui drept cât şi pe raţiuni de interes social. Legiuitorul a acordat un tratament diferenţiat proprietăţii asupra bunurilor corporale faţă de proprietatea asupra bunurilor incorporale (creaţiile intelectuale) datorită faptului că bunurile corporale în general sunt utilizate de un proprietar sau mai mulţi coproprietari, pe când operele intelectuale au tendinţa de a cădea în domeniul public, de multe ori necunoscându-se autorul unei opere după trecerea unei perioade mai îndelungate de timp.

Discutând limitele dreptului de autor ne vom referi atât la durata protecţiei dreptului de autor, cât şi la limitele exercitării dreptului de autor

Majoritatea legislaţiilor prevăd excepţii de la dreptul exclusiv al autorului de a utiliza opera sa datorită unor considerente de interes general cât şi datorită factorului social îndeplinit de dreptul de autor. În Capitolul VI al Legii nr. 8/1996 şi legislaţia română a prevăzut limitele exercitării dreptului de autor, limitări care corespund cu prevederile comunitare în materie respectiv Directivele Comisiei Comunităţii Europene”. Astfel conform reglementării române, sunt permise utilizări ale operelor fără consimţământul autorului şi fără ca acesta să fie remunerat, dacă sunt respectate următoarele 3 condiţii:

1 – utilizarea să fie conformă bunelor uzanţe;

2 – să nu contravină exploatării normale a operei;

3 – să nu îl prejudicieze pe autor sau pe titularii drepturilor de utilizare .

Aceste utilizări, aşa cum sunt prevăzute în art. 33 din lege sunt :

a) reproducerea unei opere în cadrul procedurilor judiciare, parlamentare sau administrative ori pentru scopuri de siguranţă publică;

b) utilizarea de scurte citate dintr-o opera, în scop de analiză, comentariu sau critică ori cu titlu de exemplificare, în măsura în care folosirea lor justifică întinderea citatului.

În privinţa dreptului de citare se fac următoarele precizări :

- citarea nu trebuie să fie un scop în sine ci ea trebuie să fie justificată de natura sau scopul operei în care reproducerea dintr-un alt autor este folositoare;

- cât priveşte întinderea citatului, el trebuie să reprezinte în ansamblu textul în care este încorporat, un accesoriu şi nu raţiunea de „a fi” a textului;

- de asemenea trebuie reprodus întreg citatul în sensul că citatul trebuie reprodus fidel în formă exactă aşa cum a fost cuprins în textul publicat de autor;

- desprinderea citatului din contextul operei trebuie să se facă în aşa fel încât să nu dea naştere la nici o alterare a înţelesului pasajului citat, a ideii pe care autorul citat a exprimat-o aşa cum reiese ea din citarea pasajului în întreg contextul din care a fost desprins.

c) utilizarea de articole izolate sau de scurte extrase din opere în publicaţii, în emisiuni de radio sau de televiziune ori în înregistrări sonore sau audiovizuale, destinate exclusiv învăţământului, precum şi reproducerea pentru învăţământ, în cadrul instituţiilor de învăţământ sau de ocrotire socială, de articole izolate sau de scurte extrase din opere, în măsura justificată de scopul urmărit;

d) reproducerea pentru informare şi cercetare de scurte extrase din opere, în cadrul bibliotecilor, muzeelor, filmotecilor, fonotecilor, arhivelor instituţiilor publice culturale sau ştiinţifice, care funcţionează fără scop lucrativ; reproducerea integrală a exemplarului unei opere este permisă, pentru înlocuirea acestuia, în cazul distrugerii, al deteriorării grave sau al pierderii exemplarului unic din colecţia permanentă a bibliotecii sau a arhivei respective;

e) reproducerile specifice realizate de către biblioteci accesibile publicului, de către instituţii de învăţământ sau muzee ori de către arhive, care nu sunt realizate în scopul obţinerii unui avantaj comercial sau economic direct ori indirect;

f) reproducerea, cu excluderea oricăror mijloace care vin în contact direct cu opera, distribuirea sau comunicarea către public a imaginii unei opere de arhitectură, artă plastică, fotografică sau artă aplicată, amplasată permanent în locuri publice, în afara cazurilor în care imaginea operei este subiectul principal al unei astfel de reproduceri, distribuiri sau comunicări şi dacă este utilizată în scopuri comerciale;

Preview document

Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 1
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 2
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 3
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 4
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 5
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 6
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 7
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 8
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 9
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 10
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 11
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 12
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 13
Limitele Exercitării Dreptului de Autor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Cuprins referat.doc
  • Limitele Exercitarii Dreptului de Autor.doc
  • Limitele Exercitarii Dreptului de Autor.ppt

Alții au mai descărcat și

Proprietate Intelectuală

INTRODUCERE Respectarea drepturilor de proprietate intelectuala este un subiect de actualitate in toate tarile, nu numai europene ci si din...

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Dreptul de Autor

Cap.1: Scurt istoric Recunoasterea si protectia dreptului autorilor asupra operelor lor este o cucerire tarzie. Este incontestabil astazi ca nici...

Dreptul de Autor

Introducere Prezenta lucrare este intitulată „Obiectul dreptului de autor”. Am ales această temă pentru a analiza în detaliu obiectul acestei...

Libera circulație în UE

Sfârsitul anului 2000 a adus din nou în discutie problematica liberei circulatii a persoanelor în spatiul european: s-a pus sub semnul întrebarii...

Proprietatea Intelectuală din Perspectiva Istorică

Introducere Dreptul proprietătii intelectuale are ca obiect de studiu protectia creatiei intelectuale în domeniile industrial, stiintific, literar...

Specii ale Contractului de Cesiune - Contractul de Editare

CAPITOLUL I ASPECTE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE CESIUNE A DREPTULUI PATRIMONIAL DE AUTOR Contractul de cesiune a drepturilor patrimoniale de...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Te-ar putea interesa și

Drept de Autor

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE §1. Cadrul legistlativ și instituțional. Denumirea creații intelectuale artistice delimitează generic toate...

Funcționalitatea Statului de Drept în România

CAPITOLUL 1. ABORDĂRI DOCTRINARE PRIVIND STATUL DE DREPT 1. 1. Construcţia ideii de stat de drept Analizând determinările statului de drept,...

Drepturile, libertățile și îndatoririle fundamentale ale cetățenilor

INTRODUCERE Fără îndoială, unul dintre cele mai efervescente procese ale ultimei jumătăţi a secolului XX este evoluţia drepturilor omului, domeniu...

Contenciosul Administrativ Român

CAPITOLUL I. Introducere în contenciosul administrativ român; 1. Preliminarii Dupa cum este cunoscut, principiul separatiunii puterilor in...

Limitele legale ale exercitării dreptului de autor

Activitatea de creatie intelectuala reprezinta trasatura esentiala a omului care il departajeaza de celelalte fiinte, consecinta fiind legatura...

Drept Administrativ Român

CAPITOLUL I - Noţiuni generale despre administraţie şi drept administrativ Secţiunea 1. Statul şi administraţia publică 1. Preliminarii Orice...

Drept civil

Unitatea de studiu nr. 1 DREPTUL - NOȚIUNE, SISTEMUL DREPTULUI Obiective specifice Studierea capitolului Dreptul - Noțiune, sistemul dreptului -...

Ai nevoie de altceva?