Locul și rolul dreptului în societatea contemporană

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 33 în total
Cuvinte : 11082
Mărime: 63.31KB (arhivat)
Publicat de: Stefan N.
Cost: 8 puncte
Facultatea de Inginerie Mecanica si Electrica
Universitatea "Petrol - Gaze", Ploiesti

Cuprins

  1. Originea și apariția dreptului. Accepțiunile noțiunii de „drept” 3
  2. Noțiunea sistemului dreptului 7
  3. Diviziunea dreptului în drept public și drept privat ... 9
  4. Noțiunea, criteriile și diviziunea dreptului .. .12
  5. Dimensiunea socială a dreptului .. .16
  6. Factorii de configurare a dreptului .. . 18
  7. Tipologia dreptului ... 22
  8. Bibliografie ... 33

Extras din referat

Originea și apariția dreptului. Accepțiunile noțiunii de „drept”

Cuvântul „drept” poate fi folosit în mai multe accepțiuni, în funcție de context. La originea sa se află latinescul directus, de la dirigo = drept (în sensul de orizontal sau vertical), direcție, linie dreaptă. In limba latina cuvântul jus era folosit pentru a denumi ansamblul regulilor statale (dreptul în sens juridic, legile).

Indiferent care este explicația privind etimologia termenului „drept”, este unanim recunoscut că sensul acestui cuvânt este acela de „conform cu regula”, „ceea ce este obligatoriu”. Toate limbile au în vocabularul lor acest cuvânt, și uneori cu multiple sensuri, mai mult sau mai puțin apropiate. Astfel, in franceză acest cuvânt se traduce prin „droit”, în spaniolă „derecho”, în germană „recht”, în italiană „diritto”, în engleză ”law” sau ”right” (după cum desemnează dreptul obiectiv, respectiv dreptul subiectiv).

Termenul de drept poate fi înțeles în sens filosofic (redând ideea de echitate, justețe) si în sens juridic (urmând a deosebi aici dreptul obiectiv, dreptu pozitiv, dreptul subiectiv). Complexitatea și divesitatea fenomenelor juridice determină mai multe accepțiuni ale conceptului de „drept”, cele mai utilizate fiind următoarele:

- dreptul ca știință;

- dreptul obiectiv;

- dreptul pozitiv;

- dreptul subiectiv;

- dreptul natural;

- dreptul ca artă și tehnică.

Într-un prim sens, termenul „drept” semnifică știința dreptului, care are ca obiect de cercetare normele, raporturile juridice, izvoarele dreptului, precum și tehnica elaborării, aplicarea și respectarea dreptului. Altfel spus, prin cuvântul „drept” se înțelege studiul sau știința dreptului, adică acea ramură a învățământului și cercetării științifice care se ocupă cu cunoașterea dreptului obiectiv și a dreptului subiectiv. În acest sens, avem in vedere: Facultatea de Drept, cursul de drept civil, ca și de știința dreptului.

Prin drept obiectiv înțelegem totalitatea normelor de conduită impuse indivizilor, colectivităților în cadrul vieții sociale, în anumite condiții și, la nevoie, chiar prin forța de constrângere a statului. Pe scurt, dreptul obiectiv a mai fost definit ca fiind totalitatea normelor juridice sau ca ansamblul normelor de conduită. În acest sens, se disting, spre exemplu, dreptul român, dreptul francez, dreptul german etc.

Prin drept subiectiv se înțelege îndrituirea, prerogativa, facultatea, posibilitatea subiecților participanți la un raport juridic concret, de a pretinde ceva celorlalți subiecți participanți. Se poate vorbi, astfel, de: dreptul la nume, dreptul de proprietate, dreptul la muncă etc.

Deci sensul de drept subiectiv desemnează posibilitatea recunoscută unei personae de a pretinde să i se dea ceva, să i se execute o prestație sau să obțină de la un alt subiect conduita de abținere de la o anume activitate. Reiese că "dreptul", ca prerogativă a unei persoane, este atributul acesteia de a fi titularul sau subiectul acelui drept. De aici și denumirea de drept subiectiv al titularului sau al subiectului. Exemplu de drepturi subiective sunt: dreptul la pensie, dreptul la nume, dreptul la concediu, dreptul de proprietate etc.

Între cele două accepțiuni de „drept obiectiv” și „drept subiectiv” există o relație logică, în sensul că, „drepturile subiective” se pot exercita în măsura în care sunt recunoscute și reglementate de „dreptul obiectiv”. Astfel, drepturile subiective decurg din dreptul obiectiv. Acesta din urmă exprimă faptul că normele de conduită, normele juridice (dreptul obiectiv) sunt independente de subiectele raporturilor juridice concrete. Sensul cel mai răspândit al conceptului de “drept” este cel de drept obiectiv și de aceea ori de câte ori se folosește expresia „drept” fără vreun alt atribut, se înțelege dreptul în sensul său de “obiectiv”. Acest drept este menit a reglementa viața indivizilor grupați în societate.

Dreptul obiectiv se afla intr-o relatie de la parte la intreg cu dreptul pozitiv. Dreptul pozitiv reprezintă o alta accepțiune a noțiunii de „drept” și constituie totalitatea normelor juridice in vigoare (aplicabile) într-un stat (teritoriu) la un moment dat. El este „aplicabil imediat și continuu, obligatoriu și susceptibil de a fi dus la îndeplinire printr-o forță exterioară (coerciție statală) ca o îndreptățire legitimă a unor instituții sociale special abilitate”.

Bibliografie

1. Cezar Tită, Mariana Ciocoiu, Gheorghe Vintilă, Costică Voicu, Anton Rășcanu, Teoria generală a dreptului, Universitatea Spiru Haret

Preview document

Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 1
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 2
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 3
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 4
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 5
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 6
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 7
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 8
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 9
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 10
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 11
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 12
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 13
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 14
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 15
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 16
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 17
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 18
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 19
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 20
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 21
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 22
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 23
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 24
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 25
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 26
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 27
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 28
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 29
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 30
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 31
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 32
Locul și rolul dreptului în societatea contemporană - Pagina 33

Conținut arhivă zip

  • Locul si rolul dreptului in societatea contemporana.docx

Alții au mai descărcat și

Ideea de Sistem în Configurarea Dreptului și a Izvoarelor Sale

INTRODUCERE Dreptul îşi realizează funcţiile sociale pentru care este elaborat nu numai dacă răspunde condiţionărilor obiective, cerinţelor vieţii...

Structura normei juridice

1. Introducere Categoria de normă juridică reprezintă elementul primar al sistemului de drept prin care voinţa generală ajunge la subiectul de...

Conceptul de Normă Juridică

Conceptul de normă juridică şi trăsăturile acesteia. Norma juridică este un element constitutiv al dreptului. Ea este o regulă de conduită...

Norma juridică

1. Normele juridice în cadrul normelor sociale Relațiile sociale dintre indivizi presupun existența unor norme de comportament în societate care...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Metodele de interpretare a normelor juridice

Introducere În vederea atingerii scopului pentru care au fost elaborate normele juridice, este necesară cunoașterea literei normelor juridice, dar...

Teoria generală a dreptului

1. Formulati si comentati definitia dreptului Intelesul conceptului de drept a variat de-a lungul timpului, dreptul fiind definit in functie de...

Creditul ipotecar pentru investiții imobiliare

Creditul Reprezinta operatiunea prin care se iau in stapanire imediata resurse (de regula, sub forma de capital) in schimbul unei promisiuni de...

Te-ar putea interesa și

Comunicare

Introducere Toate definiţiile date comunicării umane, indiferent de şcolile de gândire cărora le aparţin sau de orientările în care se înscriu,...

Protecția Consumatorului în Industria Textilă

INTRODUCERE Termenul de “protecţia consumatorului”, întâlnit din ce în ce mai mult în vocabularul românesc în ultimii ani, reflectă, prin...

Studiul fenomenelor deviante pe categorii de vârstă, sex și medii sociale

1. DELINCVENTA CA FORMA DE DEVIANTA SOCIALA Delincvenţa este o formă de devianţă socială negativă, definită adesea şi prin termenii de...

Comunicarea Politică între Tradiție și Actualitate

Introducere Toate definiţiile date comunicării umane, indiferent de şcolile de gândire cărora le aparţin sau de orientările în care se înscriu,...

Managementul Negocierii

I. Semnificaţia deosebită a managementului şi a negocierii în economia contemporană .4 1. Factorii care determină creşterea rolului...

Instituțiile politice - obiect de studiu al dreptului constituțional

INSTUTIIILE POLITICE  OBIECT AL DREPTULUI CONSTITUTIONAL 1.Ce sunt institutiile politice? Institutiile sunt forme organizatorice create de...

Teoriile comunicării - mijloacele comunicării de masă

1. Notiunea de comunicare Toate definitiile date comunicarii, indiferent de scolile de gândire carora le apartin sau de orientarile în care se...

Caracteristica fondului muzeistic din Republica Moldova

INTRODUCERE Pentru marea majoritate a celor care aud de turism cultural, conceptul se traduce prin includerea în pachetul turistic a unei vizite...

Ai nevoie de altceva?