Management Organizational European si Baze de Date

Imagine preview
(7/10 din 1 vot)

Acest referat descrie Management Organizational European si Baze de Date.
Mai jos poate fi vizualizat un extras din document (aprox. 2 pagini).

Arhiva contine 1 fisier doc de 12 pagini .

Iti recomandam sa te uiti bine pe extras si pe imaginile oferite iar daca este ceea ce-ti trebuie pentru documentarea ta, il poti descarca. Ai nevoie de doar 3 puncte.

Domeniu: Drept

Extras din document

Ideea unui Oficiu European de Politie a fost lansata pentru prima oara cu ocazia Consiliului European de la Luxemburg, din 28 si 29 iunie 1991. Planul de atunci avea in vedere infiintarea unui nou organism care sa ofere cadrul necesar pentru dezvoltarea colaborarii organelor de politie din statele membre ale Uniunii pentru prevenirea si combaterea pe plan international a crimei organizate, inclusiv a terorismului si a traficului de droguri. Conventia prin care s-au pus bazele Europolului a fost semnata in iulie 1995 si a intrat in vigoare la 1 octombrie 1998. Pentru a concretiza mai repede cooperarea politiei europene, in ianuarie 1994 a fost infiintata Unitatea “Droguri”. Scopul principal al acestei Unitati a fost combaterea traficului de droguri si a activitatilor de spalare a banilor asociate acestuia. Ulterior, mandatul sau a fost largit pentru a include si masuri de combatere a traficului cu substante radioactive si nucleare, a retelelor de imigrare clandestina, a traficului ilegal cu autoturisme si a spalarii banilor proveniti din astfel de delicte; mai tarziu, la toate acestea s-a adaugat si combaterea traficului cu fiinte umane.

Oficiul European de Politie, care a preluat activitatile Unitatii “Droguri”, Europol, a devenit operational de la 1 iulie 1999. Europol, cu sediul la Haga, actioneaza in aceleasi domenii si, de la 1 ianuarie 1999, are competente si in combaterea terorismului si a falsificarii banilor.

Înfiintarea organizatiei Europol a fost convenitã prin Tratatul de la Maastricht privind Uniunea Europeanã din 7 februarie 1992.Având sediul la Haga ,Olanda,Europol a început sã-si desfãsoare activitatea pe 3 ianuarie 1994 sub denumirea Unitatea Drogurilor Europol(EDU),actiunile sale fiind limitate la lupta împotriva drogurilor.Treptat s-au adãugatalte domenii importante de criminalitate.Începând cu 1 ianuarie mandatul Europol s-a extins pentru a cuprinde toate formele grave de criminalitate internationale,asa cum sunt acestea enumerate în Anexa la Coventia Europol.Conventia Europol a fost ratificatã de toate statele membre si a intrat în vigoare la 1 octombrie 1998.În urma adoptãrii mai multor hotãrâri cu caracter juridic cu privire la Conventie,Europol a început sa-si desfãsoare toate activitãtiile pe 1 iulie 1999.

Europol este organizatia care se ocupã de aplicarea legii în cadrul Uniunii Europene si care opereazã cu toate informatiile referitoare la criminalitate.Obiectivul sãu este acela de a îmbunãtãti eficacitatea si cooperarea autoritãtilor competente din statele membre în ceea ce priveste prevenirea si combaterea formelor grave de crimã internationalã organizatã si terorism.Europol are misiunea de –si aduce o contributie semnificativã la actiunea Uniunii Europene de aplicare a legii împotriva crimei organizate si a terorismului,concentrându-si eforturile asupra organizatiilor criminale.

Europol sprijinã activitãtile de aplicare a legii desfãsurate de statele membre,îndreptate în special împotriva:

--- traficului ilegal de droguri

--- retelelor ilegale de imigratie

--- terorismului

--- falsificarii banilor(falsificarea monedei euro)si a altor mijloace de platã

--- traficului de fiinte umane inclusiv pornografia infantilã

--- traficului ilegal de vehicule

--- spãlãrii banilor

În plus,principalele prioritãti ale Europol includ infrarctiunile împotriva persoanelor,infractiunile financiare si infractiunile cibernetice.Aceasta se aplica atunci când este implicatã o structurã de crimã organizatã si sunt afectate douã sau mai multe state membre.

Europol ofera sprijin prin :

- Facilitarea schimbului de informatii,potrivit legii nationale,dintre ofiterii de legãturãai Europol.(OLE)Ofiterii de legãturã sunt detasati pe lângã Europol de cãtre statele membre ca reprezentanti ai agentiilor nationale ce se ocupã de aplicarea legii din aceste state.

- Oferirea de analize operative în vederea sprijinirii operatiunilor;

- Elaborarea de rapoarte strategice(de ex.evaluarea amenintãrii) si analiza activitãtiilor criminale pe baza informatiilor si datelor oferite de statele membre si de terti;

- Oferirea de expertizã si sprijin tehnic pentru anchetele si operatiunile realizate în cadrul UE,sub supravegherea si cu rãspunderea legalã a statelor membre interesate.

Europol activeazã si în domeniul promovãrii analizei criminalistice si a armonizãrii tehnicilor de anchetã din cadrul statelor membre.

În conventia Europol se stipuleazã cã Europol va înfiinta si pãstra un sistem computerizat pentru a permite introducerea ,accesul si analizarea datelor.Conventia prevede un cadru strict pentru a garanta protejarea drepturilor persoanelor si a datelor,precum si controlul,supravegherea si siguranta acestora din urmã.

Sistemul computerizat al Europol (TECS) va vea trei componente principale:

• Un sistem informaţional

• Un sistem de analiză

• Un sistem de index

Sistemele de analizã si de index sunt deja functionale.Pe parcursul anului 2005 se va elabora un nou sistem informational ce va uni toate statele membre.

Europol este finanţat din cotizaţiile achitate de statele membre în funcţie de produsul naţional brut al fiecăruia.Bugetul pentru 2005:63,4 milioane euro.

Controlul financiar,care este numit de Consiliul de Administraţie în unanimitate,răspunde de modul în care sunt angajate şi achitate cheltuielile,precum şi de încasarea venitului Europol.

Conturile anuale ale Europol sunt audiate.Această activitate este efectuată de Comitetul comun de auditare,alcătuit din trei membri numiţi de Curtea de Conturi a Comunităţilor Europene.

Consiliul director al Europol este numit de către Consiliul Uniunii Europene(miniştri de justiţie şi ai afacerilor interne).Din Consiliul director fac parte,directorul Max Peter Ratzel(Germania) şi directori adjuncţiMariano Simancas (Spania) Jens Henrik Hojbjerg(Danemarca) şi Kevin O’Connell(Regatul Unit).

La sediul Europol îşi desfăşoară activitatea 490 de persoane.Dintre acestea, 80 sunt ofiţeri de legătură Europol(OLE) reprezentând mai multe tipuri de agenţii care se ocupă de aplicarea legii(poliţie,vamă,servicii de imigrare etc.).

Ofiţerii de legătură (OLE),împreună cu ofiţerii,analiştii şi alţi experţi Europol oferă servicii eficiente şi rapide multilingve,24 de ore din 24 .

Europol răspunde în faţa Consiliului Minştrilor Justiţiei şi Afacerilor Interne.Consiliul răspunde de îndrumarea şi controlul Europol.El numeşte Directorul şi Directorii adjuncţi şi aprobă bugetul.Din Consiliul de minştri fac parte reprezentanţi ai tuturor statelor membre,iar cerinţa ca deciziile să se în unanimitate ajută la asigurarea unui control democratic asupra Europol.

Fisiere in arhiva (1):

  • Management Organizational European si Baze de Date.doc