Măsuri de Siguranță

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 6722
Mărime: 24.56KB (arhivat)
Cost: 5 puncte

Cuprins

Măsurile de siguranţă – aspecte generale.

1. Aspecte generale.

2. Caracterizare.

3. Trăsăturile caracteristice ale măsurilor de siguranţă.

4. Condiţii generale în care se pot lua măsurile de siguranţă.

5. Cadrul măsurilor de siguranţă

Măsurile de siguranţă – aspecte particulare.

a) obligarea la tratament medical;

b) internarea medicală;

c) interzicerea de a ocupa o funcţie sau de a exercita o profesie, o meserie ori o altă ocupaţie;

d) interzicerea de a se afla în anumite localităţi;

e) expulzarea străinilor;

f) confiscarea specială;

g) interdicţia de a reveni în locuinţa familiei pe o durată determinată.

BIBLIOGRAFIE.

Extras din document

Noţiune.

Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal menite să lărgească gama de sancţiuni necesare prevenirii fenomenului infracţional.

Prin săvârşirea unei fapte prevăzute de legea penală, se pun în evidenţă anumite împrejurări din realitatea socială, care sunt implicate în cauzalitatea acesteia şi care dacă nu sunt combătute, există pericolul săvârşirii de noi fapte prevăzute de legea penală, de ex.: starea de nepregătire profesională a făptuitorului care a comis infracţiuni din culpă datorită acestei nepregătiri, poate constitui sursa unor noi fapte prevăzute de legea penală; ori săvârşirea unor infracţiuni a fost favorizată de prezenţa infractorului în anumite localităţi şi există pericolul săvârşirii de noi infracţiuni prin prezenţa lui în aceste localităţi etc.

Combaterea acestor stări de pericol nu se poate realiza prin pedepse căci astfel de stări îşi au izvorul în realităţi ce nu reprezintă încălcări ale legii penale, ci prin măsuri specifice preventive - măsuri de siguranţă. Măsurile de siguranţă sunt sancţiuni de drept penal, preventive, prevăzute de lege, care se iau de instanţa de judecată faţă de persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală pentru a înlătura o stare de pericol generatoare de noi fapte prevăzute de legea penală.

Caracterizare.

Din noţiune se desprind trăsăturile caracteristice ale măsurilor de siguranţă:

a) sunt sancţiuni de drept penal prevăzute în legea penală;

b) se iau faţă de persoanele care au săvârşit fapte prevăzute de legea penală, dar nu ca o consecinţă a săvârşirii unei infracţiuni, acest rol revenind pedepselor;

c) luarea măsurilor de siguranţă este determinată de necesitatea prevenirii repetării de fapte periculoase în viitor.

Măsurile de siguranţă, spre deosebire de pedepse nu sunt consecinţe ale răspunderii penale şi nu depind de gravitatea faptei săvârşite, ele putând fi luate chiar dacă făptuitorului nu i se aplică o pedeapsă, fiindcă luarea acestor măsuri este provocată de existenţa stării de pericol pe care o reprezintă în special persoana făptuitorului. Fiind menite sa combată starea de pericol pusă în evidenţă prin săvârşirea faptei prevăzute de legea penală şi sa prevină săvârşirea de noi infracţiuni, măsurile de siguranţă se iau de regula pe durată nedeterminată (atâta timp cât durează starea de pericol) şi indiferent dacă făptuitorului i se aplică ori nu o pedeapsă.

Condiţii generale în care se pot lua măsurile de siguranţă.

Măsurile de siguranţă având ca scop prevenirea săvârşirii de noi infracţiuni prin înlăturarea stării de pericol, se pot lua dacă sunt îndeplinite condiţiile: a) făptuitorul să fi săvârşit o faptă prevăzută de legea penală; b) prin săvârşirea faptei să se fi dat în vileag o stare de pericol a făptuitorului care poate constitui în viitor sursa săvârşirii unor noi fapte prevăzute de legea penală; c) combaterea stării de pericol să nu fie posibilă doar prin aplicarea de pedepse ci prin luarea de măsuri de siguranţă.

Preview document

Măsuri de Siguranță - Pagina 1
Măsuri de Siguranță - Pagina 2
Măsuri de Siguranță - Pagina 3
Măsuri de Siguranță - Pagina 4
Măsuri de Siguranță - Pagina 5
Măsuri de Siguranță - Pagina 6
Măsuri de Siguranță - Pagina 7
Măsuri de Siguranță - Pagina 8
Măsuri de Siguranță - Pagina 9
Măsuri de Siguranță - Pagina 10
Măsuri de Siguranță - Pagina 11
Măsuri de Siguranță - Pagina 12
Măsuri de Siguranță - Pagina 13
Măsuri de Siguranță - Pagina 14
Măsuri de Siguranță - Pagina 15
Măsuri de Siguranță - Pagina 16
Măsuri de Siguranță - Pagina 17
Măsuri de Siguranță - Pagina 18
Măsuri de Siguranță - Pagina 19
Măsuri de Siguranță - Pagina 20
Măsuri de Siguranță - Pagina 21
Măsuri de Siguranță - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Masuri de Siguranta.doc

Alții au mai descărcat și

Confiscarea Specială

INTRODUCERE Măsurile de siguranţă ca sancţiuni de drept penal au apărut mai târziu în istoria dreptului penal, fiind incluse în legislaţiile...

Infracțiunea - Instituție Fundamentală a Dreptului Penal

CAPITOLUL I INFRACŢIUNEA – INSTITUŢIE FUNDAMENTALĂ A DREPTULUI PENAL I.1 Noţiuni introductive Doctrina defineşte infracţiunea ca faptă ce...

Infracțiunea - instituție fundamentală a dreptului penal

INTRODUCERE Actualitatea temei. Societatea de astăzi înregistrează, la nivel mondial, o dinamică economică, financiară și socială esențială pentru...

Asistența juridică internațională în materie penală

INTRODUCERE Încă de la primele colectivități umane s-a simțit nevoia organizării în scopul stabilirii unei discipline, fără de care conviețuirea...

Pedepsele pentru Persoana Juridică

Răspunderea penală a persoanei juridice este o instituţie juridică relativ nouă a Dreptului Penal. Spunem că este o instituţie relativ nouă,...

Legitima Aparare in Drept Penal

I. Introducere Fiecare societate umană se caracterizează prin – complexitatea şi diversitatea relaţiilor sociale existente în ea. Iar, deseori în...

Cauzele care Înlătură Răspunderea Penală - Teoria Generală a Răspunderii Penale

1. AMNISTIA Art. 119 din Codul Penal prevede expres efectele amnistiei : “Amnistia înlătură răspunderea penală pentru fapta săvârşită. Dacă...

Comisia Rogatorie Internațională

Cooperarea judiciara internationala in materie penala Evolutia societatii umane, a statelor si natiunilor s-a datorat relatiilor internationale...

Ai nevoie de altceva?