Măsurile Procesuale Privative de Libertate

Referat
9/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 87 în total
Cuvinte : 28725
Mărime: 123.66KB (arhivat)
Cost: 13 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Roman Dumitru
Teza a fost prezentata in cadrul Universitatii de Stat din Moldova la Facultatea de Drept

Cuprins

Introducere. 3

Capitolul I.Noţiuni generale privind libertatea individuală şi

măsuri procesuale de constrîngere. 5

1. Libertatea individuală şi garanţiile procesului de constrîngere. 5

2. Noţiune, scopul si felurile măsurilor procesuale.8

3. Condiţiile generale de aplicare a măsurilor procesuale de

constrîngere privative de libertate.19

Capitolul II. Reţinerea

1. Noţiunea reţinerii procesuale penale. Felurile, scopul şi durata

acesteia.23

2. Condiţiile şi temeiurile reţinerii.27

3. Procedura aplicării reţinerii.33

4. Drepturile, obligaţiile persoanei reţinute, precum şi obligaţiile

administraţiei instituţiilor de detenţie a persoanelor reţinute

în procesul penal.39

5. Eliberarea persoanei reţinute.40

Capitolul III. Arestarea preventivă si arestarea la domiciliu

1. Arestarea preventivă.Noţiunea.Temeiurile pentru aplicarea

arestării preventive . 45

2. Procedura şi durata arestării preventive a bănuitului.58

3. Procedura şi durata arestării preventive a învinuitului.61

4. Procedura şi durata arestării preventive a inculpatului.66

5. Arestarea la domiciliu.71

Încheiere.83

Bibliografie. Acte normative. 85

Extras din document

Introducere

De-a lungul istoriei societăţii şi a evoluţiei procesului penal una din cele mai importante probleme care s-au pus în modul în care să se asigure : urmărirea, jude-carea, executarea condamnării în cazul unor infractori care după comiterea unor in- fracţiuni continuau să se opună legii.

Problema trebuie rezolvată în contextul asigurării drepturilor şi libertăţilor in- dividuale în faţa unor eventuale abuzuri ale unor autorităţi. De la maximă cunoscu-tă în Franţa secolelor al XVII- lea şi al XVIII- lea ; ”cine nu va începe prin arestare îl va pierde pe răufăcător ceea ce înseamnă lipsire de libertate în toate cazurile de constatare a unei infracţiuni, la prezumţia de nevinovăţie recunoscută de Revoluţia Franceză la 1789 şi apoi la sistemele de garanţii stabilite în secolul alXX- lea de tra- tatele şi convenţiile internaţionale a fost o continuă luptă ce a îmbrăcat adesea forme politice. S-a ajuns, aşa cum am mai arătat, la un sistem de restrîngere a unor drepturi şi libertăţi în care se încearcă împletirea şi prezentarea intereselor societăţii cu ale individului.

Elementul constrîngerii persistă în majoritatea acţiunilor procesuale penale, cînd acestea se înfăptuiesc contrar voinţei părţilor şi altor persoane participante la procesul penal, dar în dependenţă de funcţionalitatea acestora, în legea procesuală penală, în sens restrîns , sunt menţionate măsurile procesuale de constrîngere (Titlul V al Părţii generale a Codului de procedură penală al Republicii Moldova) ca o categorie distinctă .

Actualele modificări ale Codului de procedură penală sunt în spiritul noilor tendinţe ale politici penale internaţionale pregătind condiţiile juridico-penale ale unificării în perspectivă a legislaţiei penale la nivel european. Modificările de substanţă privesc măsurile privative de libertate şi în mod deosebit măsura reţinerii , măsura arestării preventive , precum şi un nou concept impus de cerinţele prevenţiei generale în condiţiile internaţionalizării fenomenului infracţional, obligarea de a nu părăsi ţara.

În cursul procesului penal pot surveni impedimente, obstacole sau dificultăţi de natură să perecliteze eficacitatea activităţii judiciare astfel, dacă nu se interprind măsuri învinuitul sau inculpatul lăsat în libertate ar putea săvîrşi în continuare alte infracţiuni, care ar îngreuna stabilirea adevărului prin ştergerea urmelor, coruperea martorilor, falsificarea unor înscrisuri sau mijloace de probă materiale sau chiar ar putea să dispară, încercînd să zădărnicească aplicarea sancţiunii penale. În alte situaţii sînt necesare măsuri care să preîntîmpine ca executarea silită acelor obligaţi la suportarea despăgubirilor civile sau a pedepselor la amendă să nu aibă eficacitate .

Prin urmare, toate măsurile procesuale de constrîngere sînt instituite pentru a asigura comportamentul învinuitului conform cerinţelor legii procesual penale, iar unele măsuri pot fi aplicate în acelaşi scop şi altor participanţi în condiţiile prevăzute expres de lege.

Pornind de la funcţionalitatea şi caracterul lor, asemenea măsuri au fost definite în doctrina dreptului procesual penal ca „ instituţii de drept procesual penal care constau în anumite privaţiuni sau constrîngeri personale sau reale, determinate de condiţiile şi împrejurările în care se desfăşoară procesul penal „ sau mijloace de constrîngere folosite de organele judiciare penale pentru garantarea executării pedepsei şi repararea pagubei produse prin infracţiune, precum şi pentru asigurarea îndeplinirii de către părţi a obligaţiilor lor procesuale ”.

I.Notiuni generale privind libertatea individuală şi măsuri procesuale de constrîngere

§1. Libertatea individuală şi garanţiile procesului de constrîngere

Prin intermediul măsurilor procesuale se urmăreşte buna desfăşurare a procesului penal prin atingerea scopului imediat al acestuia, respectiv, constatarea la timp şi în mod complet al faptelor ce constituie infacţiuni, astfel ca orice persoană care a săvîrşit o infracţiune să fie pedepsită potrivit vinovăţiei sale şi nici o persoană nevinovată să nu fie trasă la răspundere penală.

Măsurile procesuale nu fac parte din desfăşurarea activităţii principale a procesului penal, caracterul lor fiind acela de activitaţi adiacente celei principale . De asemenea, au caracter provizoriu, facultative şi de constrîngere . Măsurile procesuale sunt mijloace prevăzute de lege de care se folosesc organele judiciare pentru a asigura desfăşurarea normală a procesului penal, executarea pedepsei, repararea pagubei produse prin desfăşurarea săvîrşirii infracţiunii şi pentru a preveni săvîrşirea de noi fapte antisociale.

Preview document

Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 1
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 2
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 3
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 4
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 5
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 6
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 7
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 8
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 9
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 10
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 11
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 12
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 13
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 14
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 15
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 16
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 17
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 18
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 19
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 20
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 21
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 22
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 23
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 24
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 25
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 26
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 27
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 28
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 29
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 30
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 31
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 32
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 33
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 34
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 35
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 36
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 37
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 38
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 39
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 40
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 41
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 42
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 43
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 44
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 45
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 46
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 47
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 48
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 49
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 50
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 51
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 52
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 53
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 54
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 55
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 56
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 57
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 58
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 59
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 60
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 61
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 62
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 63
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 64
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 65
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 66
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 67
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 68
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 69
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 70
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 71
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 72
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 73
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 74
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 75
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 76
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 77
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 78
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 79
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 80
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 81
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 82
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 83
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 84
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 85
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 86
Măsurile Procesuale Privative de Libertate - Pagina 87

Conținut arhivă zip

  • Masurile Procesuale Privative de Libertate.doc

Alții au mai descărcat și

Aspecte de ordin teoretic și practic privind măsurile preventive în procesul penal

INTRODUCERE Printre caracteristicile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept”, atribut ce are...

Nulitatea căsătoriei în noul cod civil

CAPITOLUL 1 Cazuri de nulitate. Secţiunea 1. Reglementare. Nerespectarea condiţiilor cerute de lege pentru valabila încheiere a căsătoriei, ca...

Nulitatea Casatoriei

Capitolul 1 Consideratii generale privind nulitatea casatoriei Casatoria este - uniunea liber consimtita dintre "un barbat si o femeie, realizata...

Brevetul de Invenție

1. Noțiuni generale Legislaţia Revoluţiei franceze recunoaşte pentru prima oară, în forma lor modernă drepturile intelectuale pe care le califică...

Statutul magistratului procuror

I. Noțiuni generale Procurorii numiţi de Preşedintele României se bucură de stabilitate şi sunt independenţi, în condiţiile legii. Procurorii care...

Procedura mandatului european de arestare

CAPITOLUL I CONSIDERAŢII GENERALE, DEFINIŢIE, REGLEMENTARE ŞI DOMENIUL DE APLICARE 1.1 SCURT ITINERAR INTRODUCTIV Noua dimensiune a Europei,...

Arestul la domiciliu

DISPOZITII GENERALE: Masurile de preventie sunt institutii de drept procesual penal cu caracter de constrangere prin care inculpatul este...

Acțiunea Penală în Procesul Penal

I. NOŢIUNI GENERALE 1. INTRODUCERE Accesul liber la justiţie funcţionează în statul de drept ca un drept fundamental fiind garantat prin normele...

Te-ar putea interesa și

Procedura în Cauzele Privind Minorii

REFERINŢE BIBLIOGRAFICE 69 INTRODUCERE Actualitatea temei investigate. Procedura în cauzele privind minorii în faza de urmărire penală are...

Principiile Procesului Penal

CAPITOLUL 1 Sistemul principiilor fundamentale ale procesului penal Procesul penal este o activitate reglementată de lege desfașurată de organele...

Omorul calificat

INTRODUCERE Apărarea vieţii persoanei şi îndeosebi, a vieţii, constituie o preocupare constant, comună tuturor sistemelor de drept. Din orice...

Analiză Teoretică și Jurisprudențială a Omorului Calificat

CAPITOLUL I ASPECTE INTRODUCTIVE SECȚIUNEA I CONSIDERAȚII INTRODUCTIVE Omul este singura ființă înzestrată cu conștiință, creator al tuturor...

Reglementarea Măsurilor Preventive

INTRODUCERE Printre dimensiunile definitorii ale statului român se înscrie şi atributul acestuia de a fi un „stat de drept” , atribut ce are...

Principiile Răspunderii Juridice

Caracteristica generala a tezei In societatea omeneasca actiunile omului sunt determinate de necesitatile sale cotidiene. Aceste actiuni proprii...

Procedură de judecată în cauzele cu infractori minor

Introducere Combaterea și prevenirea infracționalității minorilor a reprezentat și va reprezenta o permanent preocupare de politică penală a...

Dreptul de apărare - apărătorul, instrument al asistenței juridice

CAPITOLUL I. NOTIUNI INTRODUCTIVE. Sectiunea 1: Dreptul de aparare- drept fundamental al omului ( aparitie si evolutie) Dezvoltarea...

Ai nevoie de altceva?