Mijloace de Protectie a Informatiilor

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 14 în total
Cuvinte : 2949
Mărime: 304.43KB (arhivat)
Cost: 5 puncte
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: Emil Stan
cadrul legal, model sistem securitate , atribute si caracteristici de securitate ale informatiilor

Cuprins

• INTRODUCERE Pag. 1

• CADRUL LEGAL Pag. 2-4

• PROSECURITY 2003 Pag. 5-6

SISTEM DE SECURITATE ELECTRONIC

• MANAGEMENTUL INFORMATIILOR Pag. 7-8

• CARACTERISTICILE SECURITATII Pag. 9

INFORMATIILOR IN MEDIUL VIRTUAL

• ATRIBUTE DE SECURITATE Pag. 10

ALE INFORMATIILOR

• CRIMINALITATEA INFORMATICA Pag. 11

ELECTRONICA

• CONCLUZII Pag. 12

• BIBLIOGRAFIE Pag. 13

Extras din document

Informaţia este un produs care, ca şi alte importante produse rezultate din activitatea umană, are valoare pentru o organizaţie şi în consecinţă, este necesar să fie protejată corespunzător.

Metodele de protecţie specifice tehnologiei informatice din ziua de astăzi sunt variate, depinzând de tipul de vulnerabilităţi pe care le protejează. Soluţiile date de programele antivirus, antispam, antispyware, echipamentele sau programele de tip firewall, VPN, programele de detecţie şi prevenire a intruziunii (IDS, IPS) sau criptarea informaţiei sunt metode folosite pe scară largă de toţi cei care sunt conştienţi de riscurile comunicaţiilor în era Internetului.

Mijloacele prin care se poate asigura protecţia informaţiei economice sunt:

• măsuri organizatorice, contra distrugerii datorate catastrofelor naturale, referitoare la selecţia profesională a personalului, organizarea unui sistem de control a accesului, organizarea păstrării şi utilizării suporturilor de informaţii;

• măsuri juridice, care cuprind documente normative care controlează şi reglementează procesul prelucrării şi folosirii informaţiei;

• mijloace informatice, constituite din echipamente, programe şi tehnici de protecţie.

Pentru că acest proces, care este securitatea informaţiei, este o componentă esenţială a societăţii informaţionale, s-au creat standarde internaţionale specifice, dintre care cele mai importante sunt ISO 17799 (din 2005, ISO 27000) şi BS 7799.

CADRUL LEGAL

Pana in prezent, sub aspect legislativ, s-au realizat progrese in implementarea societatii informatice. Astfel, s-au elaborat si aprobat un numar de acte normative, care reprezinta transpunerea directivelor si deciziilor, care trebuie implementate: acordul general pentru comertul cu servicii, prin care se adopta liberalizarea serviciilor si retelelor de telecomunicatii, inclusiv un calendar de implementare pentru acest proces. Exista un numar mare de servicii care sunt deja liberalizate, cum ar fi transmisiunile de date si furnizarea de servicii Internet, serviciile cu valoare adaugata, telefonia mobila celulara, instalarea si operarea retelelor de cabloviziune etc.

Cadrul legislativ :

Legea nr. 182 din 12 aprilie 2002 privind protectia informatiilor clasificate ;

Ordonanta Guvernului nr. 79/2002 privind cadrul general de reglementare a comunicatiilor;

Ordonanta Guvernului nr. privind accesul la retelele publice de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora;

Legea nr. privind aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 34/2002 privind accesul la retelele de comunicatii electronice si la infrastructura asociata, precum si interconectarea acestora;

Ordonanta Guvernului nr. 18/2002 privind functionarea sistemului national unic pentru apeluri de urgenta.

Legea nr. privind semnatura electronica, bazata pe Directiva tehnice si metodologice pentru aplicarea Legii nr. privind semnatura electronica;

Legea nr. 365/2002 privind comertul electronic, bazata pe Directivele 90/619/EEC, 97/7/EC, 98/27/EC si 2000/metodologice pentru aplicarea legii comertului electronic.

In elaborarea acestor acte normative s-a urmarit concordanta cu Directivele Europene din domeniul Societatii Informatice. S-au stabilit standarde, s-au clarificat conceptele de produse si servicii, furnizori si clienti, procese de achizitie in contextul Societatii Informatice, si s-a abordat problematica protectiei datelor personale si a protectiei consumatorului, facilitandu-se introducerea si utilizarea semnaturii electronice si dezvoltarea comertului electronic.

De asemenea, s-a tinut cont de conditiile de securitate ale tuturor proceselor si sistemelor implicate.

S-a incuraja si sustinut crearea unui cod de conduita in comertul electronic. Acest cod trebuie armonizat cu initiativele europene din domeniu pentru a contribui la cresterea increderii cetatenilor si mediului de afaceri in utilizarea tehnologiei informatiei si a comunicatiilor.

Servicii pentru cetateni si mediul de afaceri

Pentru dezvoltarea si generalizarea unor aplicatii care sa contribuie la perfectionarea si simplificarea relatiilor cetatenilor si agentilor economici cu administratia publica, s-au elaborat urmatoarele legi :

Legea nr. 468/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 20/2002 privind achizitiile publice prin licitatii electronice;

Legea nr. 291/2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr. 24/2002 privind incasarea prin mijloace electronice a impozitelor si taxelor locale;

Ordonanta Guvernului nr. 69/2002 privind regimul juridic al cartilor electronice de identitate;

Crearea unei Societati Informatice mai sigure.

Preview document

Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 1
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 2
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 3
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 4
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 5
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 6
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 7
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 8
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 9
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 10
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 11
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 12
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 13
Mijloace de Protectie a Informatiilor - Pagina 14

Conținut arhivă zip

  • Mijloace de Protectie a Informatiilor.doc

Alții au mai descărcat și

Terorism Informatic

INTRODUCERE Prin aceasta lucrare se incearca tratarea unei probleme foarte importantă pentru sistemul de securitate românesc, prin cunoştinţele...

Libertatea de comunicare în spațiul european

INTRODUCERE Actualitatea și importanța temei. Drepturile comunicării şi libertăţile de exprimare ale omului sunt prioritare în ansamblul complex...

Infractiuni privind Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor

1. Consideratii introductive Studierea infracţiunii de spălare a banilor care provin din activităţi ilicite prezintă un ridicat interes de ordin...

Proceduri de Transparență Decizională

INTRODUCERE Lucrarea de făţă îşi propune să abordeze aspecte referitoare la transparenţa decizională reglementată în legislaţia prezentă atât în...

Institutia de Stare Civila

Cap.I Organizarea şi funcţionarea instituţiei publice de Stare Civila 1.1 Scurt istoric Procesul de reformă instituţională privind...

Dreptul la Informație - Drept Fundamental al Omului

INTRODUCERE După decembrie 1989 au intervenit în viaţa publică modificări radicale în ceea ce priveşte libertăţile cetăţăneşti democratizarea...

Accesul Ilegal la un Sistem Informatic

I. INTERNETUL ŞI CRIMINALITATEA INFORMATICĂ Anii de apariţie ai Internet-ului trebuie căutaţi la mijlocul anilor 1960, când Departamentul de...

Plața electronică - Banca Națională a României

Plata electronica 1. Plata poate fi definita ca un transfer de fonduri prin care se stinge o obligatie din partea platitorului catre beneficiar....

Te-ar putea interesa și

Rolul mediatorului european

Lucrarea abordează tema „Rolul Mediatorului European” pornind de la considerentul că rolul său în Uniunea Europeană dezvoltă cel mai mare interes...

Managementul Situațiilor de Urgență Produse de Cutremure în Zone Aglomerate Urbane

Introducere Baza acestei lucrãri o constituie strategia de actiune si de management al situatiilor de urgentã create în urma producerii unui...

Teză de Doctor Habilitat în Științe Economice

Actualitatea temei de cercetare şi gradul de studiere a acesteia Profundele modificări politice şi economice operate actualmente în societatea...

Strategii Mondiale în Domeniul Mediului

INTRODUCERE Între dezvoltarea economică şi socială, starea mediului înconjurător şi sănătatea umană există o strânsă legătură în cadrul căreia...

Societatea Informațională și Noua Economie în Republica Moldova

Introducere Una dintre problemele actuale ale perioadei de tranziţie în Republica Moldova este cea a apariţiei noii economii şi problema...

Mijloace Moderne de Distrugere a Mecanismelor Explozive

Introducere Contextul socio-politic actual este înţesat de diverse intrigi, dependente într-un mod direct de conflictele de interese de diferite...

Contractul de Know-How

INTRODUCERE Tradiţional, ştiinţa economică a considerat trei factori de producţie ca fiind de bază – natura, munca şi capitalul. Această triadă...

Analiza Riscului in Administrarea Resurselor Informationale

Riscul este evenimentul capabil (in cazul producerii) sa exercite o influenta asupra desfasurarii proiectului. Riscurile exista in toate...

Ai nevoie de altceva?