Mijloacele de probă în procesul penal

Referat
8.5/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 22 în total
Cuvinte : 11141
Mărime: 58.86KB (arhivat)
Cost: 4 puncte

Extras din document

Noțiunea de probă

Procesul penal este compus din activități care au ca scop lămurirea aspectelor de care depinde judecarea cauzei penale, pentru ca în final să corespundă adevărului. În materia probelor, noțiunile care dau conținut instituției sunt probele și mijloacele de probă. Astfel, legiuitorul impune obligația organelor judiciare de a afla adevărul, lămurind aspectele necesare soluționării cauzei numai pe bază de probe.

Având în vedere importanța lor în soluționarea cauzelor penale, legea procesual penală definește probele ca elemente de fapt care servesc la constatarea existenței sau inexistenței unei infracțiuni, la identificarea persoanei care a săvârșit-o și la cunoașterea împrejurărilor necesare pentru justa soluționare a cauzei (art. 63 C. proc. pen.). Din punct de vedere juridic, este importantă modalitatea sau mijlocul prin care subiecții oficiali competenți să soluționeze cauzele penale vin în contact cu aceste probe. Mijloacele juridice cu implicații în acest sens sunt mijloacele de probă, care sunt indicate în cuprinsul art. 64 C. proc. pen.: declarațiile învinuitului sau inculpatului, declarațiile părții vatămate,ale părții civile și ale părții responsabile civilmente, declarațiile martorilor, înscrisurile, înregistrările audio sau video, fotografiile, mijloacele materiale de probă, constatările tehnico - științifice, constatările medico – legale și expertizele.

Plecând de la reglementarea prevăzută de lege, se constată o strânsă legătură între probe și mijloacele de probă. Pe de-o parte, informațiile rezultate în urma examinării probelor ajung la organele judiciare prin intermediul mijloacelor de probă, iar acestea pot fi invocate numai în cazul existenței probelor. Probațiunea constă în activitățile procesuale și procedurale prin care organele judiciare, părțile și alte persoane implicate în procesul penal stabilesc, prin mijloacele prevăzute de lege, elementele de fapt necesare pentru constatarea faptelor și împrejurărilor ce formează obiectul probațiunii .

Deși cuvântul „probă” este adesea folosit atât în sens de probă, cât și de mijloc de probă, cele două noțiuni sunt deosebite, probațiunea incluzând „probele” și „mijloacele de probă” ca două categorii juridice distincte, care pot fi teoretic explicate în mod conjugat: probele sunt acele elemente de fapt (realități, întâmplări, împrejurări) care, datorită relevanței lor informative, servesc la aflarea adevărului și la justa rezolvare a unei cauze penale, iar mijloacele prin care pot fi constatate aceste elemente de fapt constituie mijloace de probă. Denumim deci mijloc de probă cel care scoate la lumină proba, adică izvorul probei , dar și modalitatea practică de luare la cunoștiință a informațiilor rezultate în urma administrării probelor de către participanții la soluționarea cauzelor penale.

Probele au ca funcție procurarea de elemente informative care servesc la cunoașterea adevărului în soluționarea procesului penal. Mijloacele de probă, la rândul lor, au rolul de a releva elementele de fapt ce constituie probe. Finalitatea probelor și a mijloacelor de probă o constituie probe. Finalitatea probelor și a mijloacelor de probă o constituie justa soluționare a cauzelor penale și deci realizarea procesului penal .

Importanța și istoricul instituției probelor în procesul penal.

Procesul penal constituie un proces de cunoaștere, în care organul judiciar trebuie să ajungă la aflarea adevărului. În activitatea de stabilire a adevărului elementele care duc la realizarea cunoașterii sunt dovedite. Potrivit art. 62 C. proc. pen. organul de urmărire și instanța au obligația lămuririi cauzei sub toate aspectele, pe baze de probe.

În limbajul juridic expresia de probă are un înțeles deosebit de cuprinzător accepțiunea rezultând adesea numai din contextul exprimării. Într-un sens atât de larg, folosit mai ales de nespecialiști (sau de organele judiciare în contactul de persoane neavizate cu terminologia juridică științifică, în scopul de a se face mai ușor înțelese), termenul cuprinde atât proba în adevăratul său sens cât și mijloacele de probă, procedeele probatorii dar și unele concepte care au numai legătură cu probele. De pildă, partea declară că în susținerea afirmațiilor sale are ca probă un înscris; judecătorul interesându-se de probele pe care le propune partea o întreabă dacă acesta are martori etc.

Preview document

Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 1
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 2
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 3
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 4
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 5
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 6
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 7
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 8
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 9
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 10
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 11
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 12
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 13
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 14
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 15
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 16
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 17
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 18
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 19
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 20
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 21
Mijloacele de probă în procesul penal - Pagina 22

Conținut arhivă zip

  • Mijloacele de proba in procesul penal.docx

Alții au mai descărcat și

Probele și mijloacele de probă în procesul penal

1.1. Notiunea si importanta mijloacelor de proba in procesul penal Procesul penal constituie un proces de cunoaştere, având ca finalitate aflarea...

Drepturile și Obligațiile Condamnaților

Capitolul I: Consideraţii introductive privind sistemul penitenciar din România Normele ce reglementează, în modul cel mai direct, raporturile...

Percheziția și Reconstituirea în Procesul Penal

CAPITOLUL I PERCHEZIŢIA 1.1. Noţiune, importanţă şi reglementare juridică Pentru a putea fi folosite ca mijloc de probă în procesul penal,...

Identificarea Criminalistică

CAPITOLUL I Aspecte generale privind identificarea criminalistică Secţiunea I- Importanţa identificării criminalistice Datorită înţelepciunii...

Expertizele în Procesul Penal

1.Noţiune, obiect, scop şi importanţă Aflarea adevărului în unele cauze penale presupune cunoaşterea şi rezolvarea unor probleme de strictă...

Testul Poligraf - Psihologie Judiciara

R O L U L TEHNICII “LIE DETECTOR” POLIGRAPH ÎN INTEROGAREA CERCURILOR DE BĂNUIŢI 1. Scurt istoric şi evoluţie în materie De-a lungul timpului...

Probele în Procesul Civil

§1. Importanţa probelor în procesul civil Probele au o importanţă hotărâtoare în procesul civil, ca şi în general în viaţa juridică. Prin...

Probele și Mijloacele de Probă în Procesul Penal

Capitolul I. Probele Secțiunea I. Probbațiunea în procesul penal și importanța sa Conceptul de probe și mijloace de probă. Potrivit art. 52 Cod...

Ai nevoie de altceva?