Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică

Referat
8/10 (2 voturi)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: docx
Pagini : 8 în total
Cuvinte : 2104
Mărime: 29.78KB (arhivat)
Cost: 8 puncte

Cuprins

  1. Introducere 2
  2. a) Dobandirea dreptului de proprietate publica pe cale naturala 3
  3. b) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin achizitii publice efectuate in conditiile legii 3
  4. c) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin expropriere pentru cauza de utilitate publica 4
  5. d) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin acte de donatie sau legate 5
  6. e) Trecerea unor bunuri din domeniul public privat al statului sau al unitatilor administrativ-teritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica. 5
  7. f) Dobandirea dreptului de proprietate publica prin alte moduri prevazute de lege. 6
  8. Concluzie 7
  9. Bibliografie 8

Extras din referat

Motto : „Ubi ius ibi remedium”

Unde există norme de drept există și o cale de realizare.

Introducere

Modul de constituire a domeniului public reprezinta, asa cum s-a aratat intr-un capitol precedent, unul dintre criteriile de clasificare a bunurilor apartinand domeniului public. Astfel, in raport cu acest criteriu, sunt bunuri care apartin domeniului public natural si bunuri care apartin domeniului public artificial. Domeniul public natural este domeniul public format printr-un fapt natural, constatat ca atare de organele executi v-administrative.Sunt astfel de bunuri naturale: bogatiile subsolului, spatiul aerian, apele cu potential energetic 212b18c valorificabil, apele navigabile si acelea care pot fi folosite in orice alt mod in interes public national, parcurile nationale, rezervatiile naturale si monumentele naturii, tarmul marii, plaja maritima si marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental etc. Domeniul public artificial este domeniul public format din bunuri care au fost realizate in urma unor activitati omenesti.Sunt astfel de bunuri artificiale: autostrazile si drumurile publice, canalele navigabile, caile ferate si instalatiile feroviare, retelele de distribuire a energiei electrice, retelele de telecomunicatii, conductele de transport ale titeiului si gazelor naturale, lacurile de acumulare si barajele, porturile maritime si fluviale, fortificatiile, aeroporturile etc.

Modalitatile de constituire a domeniului public au constituit preocuparea si obiectul de reglementare al legiuitorului roman. Astfel, potrivit art.7 din Legea nr.213/1998, dreptul de proprietate publica se dobandeste:

- pe cale naturala; - prin achizitii publice efectuate in conditiile legii; - prin expropriere pentru cauza de utilitate publica; - prin acte de donatie sau legate acceptate de Guvern, de consiliul judetean sau de consiliul local, dupa caz, daca bunul in cauza intra in domeniul public; - prin trecerea unor bunuri din domeniul privat al statului sau al unitatilor administrativ- teritoriale in domeniul public al acestora, pentru cauza de utilitate publica; - prin alte moduri prevazute de lege.

a) Dobandirea dreptului de proprietate publica pe cale naturala

Mai întâi, dobândirea acestui drept pe cale naturală nu este explicată de lege (de altfel, în textul corespunzător din Noul Cod civil, acest mod de dobândire nu a mai fost menţionat). în măsura în care dispoziţia art. 7 lit. a) din Legea nr. 213/1998 ar avea în vedere bogăţiile de interes public ale subsolului care s-ar forma în viitor pe teritoriul ţării, s-a apreciat că ea ar fi inutilă, întrucât asemenea bunuri sunt proprietate publică pe baza art. 136 alin. (3) din Constituţie sau al unor dispoziţii cuprinse în legi speciale56. în realitate, legea, în sens de act normativ, nu poate fi niciodată prin ea însăşi izvorul concret al unui raport juridic şi temeiul dobândirii unui drept. Situaţiile în care legea este considerată ca mod de dobândire al dreptului de proprietate privată sau publică cuprind fapte juridice în sens restrâns. Aceste fapte juridice sunt izvorul concret al raportului juridic pe temeiul căruia se dobândeşte dreptul de proprietate, efect care se produce, este adevărat, tocmai pentru că legea, ca act normativ, îl prevede. Aşadar, dobândirea dreptului de proprietate publică pe cale naturală se referă, în primul rând, la momentul iniţial al transformării dreptului de proprietate socialistă de stat, specific regimului comunist, în drept de proprietate publică şi în drept de proprietate privată asupra bunurilor din domeniul public şi asupra bunurilor din domeniul privat, ca efect al instaurării principiilor democraţiei constituţionale şi ale economiei de piaţă liberă57. în al doilea rând, acest mod de dobândire este operant în legătură cu bogăţiile de interes public ale subsolului şi cu alte resurse naturale menţionate în art. 136 alin. (3) din Constituţie şi în alte legi organice ca obiect exclusiv al proprietăţii publice, care s-ar forma în viitor pe teritoriul țării.

Preview document

Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 1
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 2
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 3
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 4
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 5
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 6
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 7
Modalități de dobândire a dreptului de proprietate publică - Pagina 8

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Dobandire a Dreptului de Proprietate Publica.docx

Alții au mai descărcat și

Amnistia și Grațierea

Introducere Actualitatea temei investigate. Societatea românească a suferit în 1992 transformări politice, sociale şi economice care au avut...

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Dreptul de Proprietate Publică

Capitolul I Dreptul de proprietate publică SECŢIUNEA I 1.Noţiune şi conţinut Distincţia dintre proprietatea privată şi proprietatea publică...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Procedura Încheierii Contractului de Concesiune de Bunuri Publice

Contractul de concesiune de bunuri proprietate publică, denumit contract de concesiune, este acel contract încheiat în formă scrisă prin care o...

Convenția de Arbitraj

2. Conditiile de fond Conditiile de fond sunt cele obisnuite oricarei conventii: consimtamânt, capacitate, obiect, cauza (art.948. C. civ. )....

Regimul juridic de protecție și conservare a rezervației biosferei Delta Dunării

I. NOȚIUNI GENERALE Delta Dunării este cea mai mare și mai puțin afectată zonă umedă a Europei, constituind o regiune de importanță...

Te-ar putea interesa și

Domeniul Public și Domeniul Privat al Statului ca Obiecte ale Dreptului de Proprietate Funciara

INTRODUCERE Prin prezenta lucrare, intitulată “Domeniul public şi domeniul privat al statului ca obiecte ale dreptului de proprietate funciara”...

Analiza pieței lemnului pe picior în OS Moldovița în vederea îmbunătățirii indicatorilor activității economice

Capitolul I 1. Economie generală. Economia este ştiinţa care studiază sistemul activităţilor economice interdependente. Este vorba de studiul...

Domeniul public

INTRODUCERE Proprietatea l-a însoțit pe om din zorile civilizației. El este singura ființă care, dotată cu rațiune, a pus stăpânire nu numai pe...

Publicitatea Imobiliară

Capitolul 1 Consideraţii introductive privind publicitatea imobiliară 1.Definiţie, obiect şi scurt istoric Norma juridică a luat naştere şi s-a...

Dreptul de proprietate - reglementare juridică și efecte practice

CAPITOLUL 1 - Dreptul de proprietate conținut, caractere și reglementare juridică 1.1. Dreptul de proprietate Istoria fiecărei societăți...

Proprietate Publică

1. Noţiunea de „proprietate publică” Constituţia României, intrată în vigoare în decembrie 1991 şi revizuită în anul 2003, reglementează...

Dreptul de Proprietate

Definitia si caracterele dreptului de proprietate Dintre toate drepturile pe care o persoana le poate avea asupra unui lucru, cel mai complet este...

Cartea Funciară în România

1. Noţiunea şi rolul cărţilor funciare Noţiunea de carte funciară poate fi definită în două sensuri, în funcţie de ce latură a funcţiei aceasta...

Ai nevoie de altceva?