Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public

Referat
8/10 (1 vot)
Domeniu: Drept
Conține 1 fișier: doc
Pagini : 10 în total
Cuvinte : 2612
Mărime: 20.18KB (arhivat)
Puncte necesare: 8
Profesor îndrumător / Prezentat Profesorului: George Plesoianu

Cuprins

  1. Introducere
  2. Capitolul I Domeniul public, definiţie, regim juridic
  3. Capitolul II. Sfera bunurilor care formează domeniul public
  4. Capitolul III. Modalităţi de utilizare a bunurilor domeniului public-clasificare
  5. Concluzii şi propuneri
  6. Bibliografie

Extras din referat

Introducere

Existenţa domeniului public şi a domeniului privat, a domeniului administrativ în general, capătă sens doar în momentul şi în măsura în care bunurile domeniale sunt puse în valoare, prin utilizarea şi exploatarea acestora în scopul satisfacerii intereselor generale ale comunităţii naţionale sau ale colectivităţilor locale în condiţiile bunei administraţii (administrări).

O buna administraţie nu se reduce la modalităţile juridice de manifestare, ea fiind impusă şi prin calitatea organizării şi gestiunii structurilor şi resurselor, în condiţii de eficienţă, eficacitate şi adaptare la nevoile societăţii, fiind necesar să se asigure apărarea şi ocrotirea proprietăţii publice şi a intereselor publice, să fie respectate exigenţele bugetare şi să fie exclusă orice formă de corupţie2

De aceea, utilizarea bunurilor domeniale în condiţii de eficienţă şi legalitate trebuie să constituie o obligaţie a titularilor , precum şi a teoreticienilor interesaţi de modalităţile de manifestare a fenomenului administrativ.

Referatul de faţă studiază modalităţile de utilizare a bunurilor domeniului public şi este structurat astfel:

Capitolul I defineşte domeniul public şi descrie regimul furidic al acestuia.

Capitolul II identifică sfera bunurilor care formează domeniul public.

Capitolul III urmăreşte clasificarea bunurilor ce aparţin domeniului public.

Referatul se încheie cu Concluzii şi propuneri

Capitolul I Domeniul public, definiţie, regim juridic

Noţiunea de domeniu îşi are originea în cuvântul latin "dominium", care înseamnă posesiune, stăpânire, drept de proprietate

Rezultă că bunurile care formează obiectul proprietăţii publice alcătuiesc domeniul public şi se numesc bunuri domeniale, spre deosebire de celelalte bunuri care aparţin particularilor şi formează domeniul civil.

Potrivit art.136 alin.(3) din Constituţie, republicată, şi art.l din Legea nr.213/1998, dreptul de proprietate publică aparţine statului sau unităţilor administrativ-teritoriale. Atributele dreptului de proprietate publică pot fi exercitate în mod direct de către titularul dreptului, prin autorităţile competente. Astfel, unităţile administrative-teritoriale exercită în mod direct aceste atribute, prin intermediul consiliului local sau al consiliului judeţean, respectiv al Consiliului General al Municipiului Bucureşti asupra bunurilor aparţinând domeniului public cu privire la care nu au fost constituite drepturi reale derivate din dreptul de proprietate publică sau care nu au fost închiriate.

Primul autor român care a dat o definiţie a domeniului public în literatura juridică românească de după 1948 a fost prof. Valentina Gilescu definindu-l ca : acele bunuri care, fie prin natural lor,fie printr-o destinatie expresa a legii , pot folosi tuturor în mod direct sau prin intermediul unui organ al administraţiei de stat, care realizează un serviciu public şi care, în acest scop, administrază aceste bunuri.

Un alt autor considerând ca, in sfera notiunii de domeniu public trebuie cuprinse,in primul rand,bunurile proprietate publica sau, mai simplu, bunurile publice, dar şi bunurile proprietate privată care, însă, au o semnificaţie deosebită sub aspect istoric, cultural, etc., fiind valori naţionale, ce trebuie transmise de la o generaţie la alta.

Ele sunt “guvernate” de un regim de drept public, definind domeniul public ca fiind constituit din: “acele bunuri, publice sau private, care prin natură sau dispoziţie expresă a legii trebuie păstrate şi transmise generaţiilor viitoare, reprezentând valori destinate a fi folosite în interes public, direct sau prin intermediul unui serviciu public şi supuse unui regim administrativ, respectiv unui regim mixt, în care regimul de putere este determinat, fiind proprietatea sau, după caz, în paza persoanelor de drept public”.

Preview document

Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 1
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 2
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 3
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 4
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 5
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 6
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 7
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 8
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 9
Modalități de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public - Pagina 10

Conținut arhivă zip

  • Modalitati de Utilizare a Bunurilor Domeniului Public.doc

Alții au mai descărcat și

Dreptul de Proprietate Publică și Modurile de Dobândire

INTRODUCERE Proprietatea îi dă omului posibilitatea şi imboldul muncii, dar şi sentimentul siguranţei zilei de mâine. Dreptul îi asigură modelul...

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Regimul Juridic al Domeniului Public

I. REGIMUL JURIDIC AL DOMENIULUI PUBLIC 1.CONSIDERATII GENERALE PRIVIND DOMENIUL PUBLIC Termenul de domeniu public este o creatie a doctrine...

Contractul de concesiune

1. GENERALITĂȚI PRIVIND CONTRACTUL DE CONCESIUNE 1.1 Evoluția istorică a contractului de concesiune Ideea concesionării unui bun public apare...

Teoria domeniului public - noțiunea de proprietate privată, publică, domeniu public, privat și administrativ

Proprietatea este reglementată în mod primar prin art. 136 şi art. 44 din Constituţia României revizuită în anul 2003. Astfel, prin art. 136 alin....

Domeniul Public

1. NOŢIUNEA DE DOMENIU PUBLIC Noţiunea de domeniu public îşi are originea în cuvântul latin “dominium”, care înseamnă stăpânire, proprietate....

Răspunderea contravențională

Capitolul I Notiunea de raspundere contraventionala.Aspecte generale 1. Notiunea de raspundere contraventionala Raspunderea contraventionala este...

Răspunderea contravențională

1. Notiunea de sanctiune Sanctiunile contraventionale sunt acele sanctiuni ce pot fi aplicate persoanelor vinovate de savarsirea contraventiilor....

Te-ar putea interesa și

Domeniul privat al statului și al unităților

NOŢIUNI INTRODUCTIVE Domeniul privat al unităţilor administrativ teritoriale este alcătuit din bunurile mobile şi imobile care nu sunt afectate...

Monografie Primăria Războieni

Cap.1 Organizare şi funcţionalitate la Primăria Războieni 1.1. Scurt istoric cu privire la poziţionarea instituţiei privind domeniul de activitate...

Regimul Juridic al Domeniului Public

CAPITOLUL I ORIGINEA ŞI EVOLUŢIA NOŢIUNII DE DOMENIALITATE PUBLICĂ Secţiunea I Consideraţii de ordin general Domenialitatea - ca regim juridic...

Politici fiscale de stimulare a creșterii economice și eficiența lor

Cap. 1 Politica fiscală-Concept şi rol Cap 1.1 Conceptul de politică fiscală Politica fiscală reprezintă ansamblul deciziilor de natură fiscală...

Dreptul de Proprietate Publică

INTRODUCERE Noţiunea introductive de Proprietate Noţiunea termenului de proprietate cum este firesc, are mai multe valenţe (sensuri, accepţiuni)....

Domeniul Public

Sumar privind evoluţia teoriei domeniului public Instituţia domeniului public reprezintă o instituţie tradiţională a dreptului public, în...

Drept Administrativ

Modalităţile juridice de acţiune ale administraţiei publice presupun şi apelul la acte de natură contractuală. Contractele au fost consacrate în...

Drept Administrativ

1. Obiectul administraţiei publice. Administraţia publică are ca scop realizarea valorilor care exprimă interesele statului sau ale unei...

Ai nevoie de altceva?